ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS

Bài này chúng ta tìm hiểu hai đối tượng Directive khá là hay và rất giống với các hàm hide() và show() trong jquery đó là ngHide và ngShow trong AngularJS. Vì cả hai có mối liên hệ với nhau nên mình gộp chung một bài luôn và làm ví dụ chung cho dẽ hiểu và bài sẽ gọn hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Directive ng-show trong angularjs

Show trong tiếng anh có nghĩa là 'Hiển Thị', thì ng-show cũng vậy thôi, tiền tố ng là của Angular và Show có nghĩa là hiển thị ra. Và ý nghĩa chung của Directive này là muốn xác định nó sẽ hiển thị khi nào? Rất đơn giản, khi biểu thức mà ta truyền vào nếu true thì sẽ hiển thị và ngược lại nó sẽ bị ẩn đi.

Để rõ hơn ta sẽ tìm hiểu một ví dụ dưới đây và bắt đầu soi mói nó.

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:50px}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {

        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <h3>Chào mừng bạn đến với website freetuts.net</h3> <br/>
      <h5>Click vào nếu bạn yêu cô ấy</h5>
      <input type="checkbox" ng-model="o_checkbox" ><br/>
      <div>
        <div ng-show="o_checkbox">
          YÊU NHIỀU LẮM
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

ng-show-angularjs

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi ta click vào ô checkbox thì chữ 'YÊU NHIỀU LẮM' sẽ hiển thị ra, lý do đơn giản là vì ta khai báo ng-show="o_checkbox"o_checkbox model của checkbox nên khi ta check vào giá trị sẽ trả về TRUE => hiển thị.

Bây giờ ta tìm hiểu lý do tại sao nó lại ẩn và hiển thị nhé, như ta biết muốn ẩn cái gì đó thì ta dùng CSS để style display:none, Angular cũng không có gì cao siêu đâu, nó cũng làm như vậy thôi. Không tin bạn bật Firebug lên và xem nhé.

Hình Firebug khi chưa checked checkbox

ng show angularjs 2 png

Trong hình vùng màu xanh chính là class ng-hide, khi một thẻ nào đó mà có class này thì nó sẽ bị ẩn đi. Bây giờ ta xem firebug.

Hình Firebug khi checked checkbox

ng-show-angularjs-3

Oh yeah! class ng-hide đã biến mất và div đó đã hiển thị ra.

Vậy túm lại nếu một thẻ nào có class ng-hide thì sẽ bị ẩn đi và angular đã thêm class này nếu biểu thức truyền vào directive ng-show là đúng.

2. Directive ng-hide trong angularjs

Tương tự như ng-show, nếu biểu thức (giá trị) truyền vào ng-hide mang giá trị TRUE thì nó sẽ ẩn, còn FALSE thì nó sẽ hiển thị ra. Xem ví dụ dưới đây.

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:50px}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {

        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <h3>Chào mừng bạn đến với website freetuts.net</h3> <br/>
      <h5>Click vào nếu bạn yêu cô ấy</h5>
      <input type="checkbox" ng-model="o_checkbox" ><br/>
      <div>
        <div ng-hide="o_checkbox">
          YÊU NHIỀU LẮM
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

ng-show-angularjs-5

Khác với ví dụ ở ng-show là khi ta khi ta không click nó sẽ hiển thị, tại vì ng-show và ng-hide mang hai tính chất đối ngược nhau.

Bây giờ bạn check Firebug và xem kết quả nhé, bản chất nó vẫn dùng class ng-hide để xử lý thôi. Tôi sẽ không chụp hình và soi nữa vì mất thời gian quá :D.

3. Ví dụ sử dụng ng-show và ng-hide trong angularjs

Bây giờ ta làm một ví dụ tổng hợp kết hợp hay Directive ng-hideng-show để xử lý. 

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra tuổi của một người, nếu người đó từ 20 tuổi trở lên thì thông báo đủ tuổi yêu rồi, còn dưới 20 tuổi thì thông báo chưa đủ tuổi.

Để giải bài này ta sẽ làm như sau:

 • Tạo một ô textbox để nhập thông tin
 • Tạo một div để hiển thị thông báo đủ tuổi
 • Tạo một div để hiển thị thông báo chưa đủ tuổi
 • Viết một hàm trong $scope kiểm tra tuổi của ô textbox, nếu lớn hơn hoặc bằng 20 thì return true, ngược lại return false.
 • Gán 2 Directive ng-show và ng-hide vào hai div tạo ở trên.

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:50px}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.your_age = 20;
          $scope.checkAge = function()
          {
            if ($scope.your_age >= 20){
              return true;
            }
            return false;
          };
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <h3>Chào mừng bạn đến với website freetuts.net</h3>
      <h2>Hỏi Đáp: Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?</h2>
      <input type="text" ng-model="your_age" ><br/>
      <div>
        <div ng-hide="checkAge()">
          Bạn chưa đủ tuổi để yêu
        </div>
        <div ng-show="checkAge()">
          Yêu đi, ế rồi đó
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

ng-show-angularjs-6

Quá đơn giản phải không nào? bạn chú ý ở hai Directive ng-how ng-hide mình truyền vào là hàm checkAge() ở trong controller  nhé.

4. Lời kết

Thực tế ta áp dụng hai đối tượng này và CSS3 để tạo hiệu ứng nữa thì đẹp, nhưng vì chúng ta đang tìm hiểu từng đối tượng và bản chất của nó cho nên mình không làm những ví dụ quá cao siêu dẫ đến khó hiểu. Chúc bạn học tốt nhé.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top