ANGULARJS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 23: Directive ng-click trong angularjs

Trong các đối tượng HTML (các thẻ HTML) có một sự kiện mà đối tượng nào cũng có đó là onclick, sự kiện này xảy ra khi chúng ta dùng chuột click vào phạm vi hiển thị của thẻ đó, nếu các thẻ chồng lên nhau thì khi chúng ta click thì cấp cao nhất sẽ được xảy ra trước. Với angular thì nó cung cấp cho chúng ta một directive tương tự đó là ng-click, cách hoạt động nó cũng không khác gì sự kiện onclick. Chi tiết chúng ta sẽ tìm hiểu qua các ví dụ dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu directive ng-click trong angularjs

Sự kiện này sẽ xảy ra khi chúng ta click vào thẻ hiện tại. Cú pháp là <element ng-click="statment"></element>,  trong đó:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • ng-click là tên của directive ngClick
 • statment là những dòng lệnh sẽ chạy. Bạn có thể truyền vào hàm hoặc những đoạn code rời rạc

2. Các ví dụ về ng-click trong angularjs

Chúng ta sẽ xây dụng một ứng dụng đơn giản đó là thực hiện đếm số lần click vào thẻ button bằng hai cách (Gọi đến hàm và xử lý trực tiếp)

Gọi đến hàm

Cách này chúng ta sẽ gọi đến một hàm khai báo trong $scope ở controller.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NG-CLICK trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}            
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngCLickExample', [])
        .controller('ngClickController', function($scope){
          
          // Gán giá trị khởi đầu cho count
          $scope.count = 0;
          
          // Hàm tăng count lên 1 đơn vị
          $scope.TangBienCount = function(){
            $scope.count++;
          };
        });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngCLickExample" ng-controller="ngClickController">
    <h1>Freetuts.net - ng-click</h1>
    <input type="button" value="Click Me" ng-click="TangBienCount()" /> <br/><br/>
    <span>Bạn đã click {{count}} lần</span>
  </body>
</html>

Xử lý trực tiếp

Cách này chúng ta xử lý trực tiếp ngay tại vị trí ng-click luôn.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NG-CLICK trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}            
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngCLickExample', [])
        .controller('ngClickController', function($scope){          
          // Gán giá trị khởi đầu cho count
          $scope.count = 0;
        });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngCLickExample" ng-controller="ngClickController">
    <h1>Freetuts.net - ng-click</h1>
    <input type="button" value="Click Me" ng-click="count = count + 1" /> <br/><br/>
    <span>Bạn đã click {{count}} lần</span>
  </body>
</html>
Sự khác biệt ở hai cách này là cách 1 ta gọi đến hàm khai báo trong controller, cách hai thì ta tăng biến count trực tiếp ngay ng-click luôn. Cả hai cách trên chạy lên giao diện sẽ giống nhau:

vi-du-ng-click-trong-angularjs.png

3. Lời kết

Quá đơn giản cho phần này, bản chất nó hoạt động giống như sự kiện onclick trong javascript thôi nên bạn rất dễ hiểu đối với directive này. Chúc các bạn học tốt và nhớ  theo dõi ủng hộ những bài viết mới tiếp theo của freetuts.net nhé.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top