ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS

1. Tìm hiểu directive ng-init trong angularjs

Tất cả các ví dụ từ trước tới nay đều sử dụng Controller để thiết lập gái trị khởi tạo ban đầu, nhưng có một cách khác là sử dụng directive ng-init để thay thế. Chúng ta sẽ khai báo giá trị khởi tạo dưới dạng chuỗi, và cách dùng có thể dùng để gán giá trị hoặc khởi tạo giá trị ban đầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như bạn biết tất cả các giá trị chúng ta sử dụng đều lưu trong đối tượng $scope nên ta có thể coi $scope là một biến toàn cục, vì ngInit dùng để khai báo giá trị khởi tạo hoặc gán biến gì đó và được chương trình ứng dụng nhận biết luôn nên bản chất là ngInit can thiệp vào $scope để thay đổi giá trị.

2. ví dụ directive trong angularjs

Để tiện cho việc hiểu bài thì chúng ta sẽ làm một số ví dụ đơn giản nhé, trong ví dụ này chúng ta có sử dụng directive ng-repeat để lặp dữ liệu đấy nhé.

Cho một mảng danh sách sinh viên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

friends = [
  {name: 'John', age: 25, gender: 'boy'},
  {name: 'Jessie', age: 30, gender: 'girl'},
  {name: 'Johanna', age: 28, gender: 'girl'},
  {name: 'Joy', age: 15, gender: 'girl'},
  {name: 'Mary', age: 28, gender: 'girl'},
  {name: 'Peter', age: 95, gender: 'boy'},
  {name: 'Sebastian', age: 50, gender: 'boy'},
  {name: 'Erika', age: 27, gender: 'girl'},
  {name: 'Patrick', age: 40, gender: 'boy'},
  {name: 'Samantha', age: 60, gender: 'girl'}
];
Hãy sử dụng ng-init để gán giá trị ban đầu và sử dụng ng-repeat để in kết quả danh sách sinh viên ra ngoài trình duyệt.

CodeXEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-init Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngInit', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngInit" ng-author="thehalfheart@gmail.com" ng-website="freetuts.net">
    <div ng-controller="myController">
      <ul ng-init="
                  students = [
                    {name: 'thehalfheart@gmail.com', age: 25, gender: 'boy'},
                    {name: 'freetuts.net', age: 30, gender: 'girl'},
                    {name: 'Johanna', age: 28, gender: 'girl'},
                    {name: 'Joy', age: 15, gender: 'girl'},
                    {name: 'Mary', age: 28, gender: 'girl'},
                    {name: 'Peter', age: 95, gender: 'boy'},
                    {name: 'Sebastian', age: 50, gender: 'boy'},
                    {name: 'Erika', age: 27, gender: 'girl'},
                    {name: 'Patrick', age: 40, gender: 'boy'},
                    {name: 'Samantha', age: 60, gender: 'girl'}
                  ]
               ">
        <li ng-repeat="student in students">
          Tên: {{student.name}}, Tuổi {{student.age}}, Giới tính: {{student.gender}}
        </li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

vi du ng repeat trong angularjs png

Các bạn thấy bên trong code mình đã sử dụng ng-init để khai báo danh sách sinh viên đúng không nào. Trong thực tế thay vì sử dụng như vậy thì bạn có thể khai báo nó trong controller giống như các ví dụ ở các bài trước. Và một điều nữa là cú pháp chúng ta sử dụng trong ng-init giống như code thật nhé các bạn, nếu sai cú pháp thì sẽ không chạy đâu.

Lời kết

Vậy là xong bài này rồi, đối tượng Directive ng-repeat này rất là hay, nó giúp chúng ta sử dụng linh hoạt không trong việc xây dựng ứng dụng angular. Khi học tới bài này thì bạn thấy thực sự angular rất mạnh đúng không nào? Nhất là cấu trúc Directive tuyệt vời.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải