ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World!

Đây là bài đầu tiên trong loạt serie video học angularjs căn bản. Trong serie này chúng ta sẽ cùng nhau học AngularJS step by step, có nghĩa là loạt serie này sẽ dẫn đường cho các bạn chinh phục bộ Javascript Framework khá hay này. Trong bài này chúng ta sẽ học cách download và tích hợp thư viện này vào website, sau đó sẽ viết chương trình "Hello World!"

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Download AngularJS

Để download angular thì bạn sẽ vào đường dẫn này và chọn Version 1.3.9 vì trong loạt serie này chúng ta sử dụng version này để học.

download angularjs png

Sau khi click vào Version 1.3.9 thì bạn sẽ thấy rất nhiều file nhưng bạn chỉ quan tâm đến file angular.min.js, các file còn lại là các directive mở rộng hoặc các service mở rộng (sẽ tìm hiểu sau). Tuy nhiên có một lưu ý là các file có chữ min là file đó đã rút gọn dung lượng nên phù hợp để viết dự án thực.

download angularjs 2 png

Bạn click vào file angular.min.js và lưu về máy của bạn nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Hello World!

Bây giờ chúng ta sẽ viết một chương trình Hello World để các bạn biết sơ qua về AngularJS.

Bước 1: Tạo các folder cho ứng dụng angularjs

Trước tiên bạn cần tạo các folders và các files như sau:

helloworld png

Trong đó:

 • angular.min.js là thư viện mà bạn đã download về
 • app.js nội dung trắng, trong bài này chúng ta chưa sử dụng file này nhưng ở các bài sau sẽ sử dụng nên bạn tạo sẵn luôn
 • index.html là file chạy chính của chúng ta nên khi tôi nói là chạy lên thì bạn sẽ hiểu là chạy file index.html này nhé.

Bước 2: Viết mã cho file index.html

Trong file index.html bạn viết đoạn mã sau vào:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    {{1 + 2}}
  </body>
</html>

Các bạn để ý các vấn đề sau trong đoạn mã HTML trên:

 • Tôi có import thư viện angular.min.js vào ứng dụng
 • Thẻ body tôi có thêm một thuộc tính ng-app=""
 • Tôi sử dụng một biểu thức {{1 + 2}}

Khi chạy lên kết quả trên màn hình sẽ xuất hiện số 3. Như vậy ta sẽ có kết luận như sau:

 • Để sử dụng được Angular thì ta phải import thư viện đó vào
 • Mỗi ứng dụng Angular luôn phải khai báo một thuộc tính tên là ng-app="". Thuộc tính này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong bài tiếp theo
 • Ta sử dụng hai cặp dấu {{}} và bên trong hai cặp dấu này chính là những dữ liệu của Angular, nội dung bên trong sẽ được hiểu như một đoạn mã javascript thông thường và nó sẽ chạy bình thường (giống hàm eval() ). Như ở ví dụ trên thì nó sẽ chạy và lấy 1 + 2 nên kết quả là 3.

# Example

Bây giờ bạn chỉnh lại nội dung của file index.html như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    <input ng-model="username"/>
    {{username}}
  </body>
</html>

Bây giờ chạy lên sẽ xuất hiện một ô input, sau đó gõ nội dung vào ô input bạn sẽ thấy một dòng chữ xuất hiện với nội dung y chang nội dung bạn đã nhập. Lý do như sau:

 • Ta có sử dụng một Directive ng-model="username" khai ở input
 • Ta sử dụng biểu thức của angular {{username}} mà giá trị của username lúc này ta khai báo ở model trong ô input nên khi nội dung của ô input thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo.

# Summary

Các vấn đề trong bài này có sử dụng cơ chế binding data nhưng mà chúng ta đang học basic nên tôi sẽ chưa đề cập vội vào cơ chế này, các bạn chưa cần phải vội, chứ học làm theo và chạy được là quá tốt rồi. Một ngày nào đó bạn sẽ tự ngẫm ra câu trả lời cho những gì mà bạn đang thắc mắc.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top