ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS

Chúng ta đã tìm hiểu Directive date rồi mà tại sao lại xuất hiện thêm một directive tên là datetime-local nữa? có lý do đấy các bạn ạ, để rõ ràng thì chúng ta sẽ tìm hiểu và so sánh với kiểu date cho minh bạch nhé, mời các bạn theo dõi phần dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Directive datetime-local trong AngularJS

Với Directive Date thì thường  chúng ta phải sử dụng định dạng HTML5 mới hỗ trợ kiểu Date, trong trường hợp Browser không hỗ trợ thì Datetime-local là một giải pháp để chúng ta sử dụng. Trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải khai báo đúng định dạng ngày tháng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss. Nhưng các bạn đừng lo, trong tương lai HTML5 sẽ phổ biến và các trình duyệt lỗi thời sẽ bị loại bỏ dần thôi.

Tương tự, khi khai báo như vậy thì AngularJS sẽ chuyển nó thành một Object Date nên nếu ta khai báo không đúng định dạng thì sẽ bị lỗi, trường hợp này dữ liệu truyền vào sẽ bị hiểu là khoảng trống. Timezone mặc định sẽ sử dụng của trình duyệt, nếu bạn muốn thay đổi thì phải sử dụng Directive ngModelOptions.

2. Danh sách các Directive hay sử dụng với Datetime-local

Cũng chẳng có gì khác biệt so với Date, Datetime-local cũng có bấy nhiêu thông số đó thôi nhưng có sự khác đó là định dạng ngày tháng. Vì vậy các thông số minmax cũng phải khác đó là thêm giờ, phút và giây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Directive Giá trị Chi tiết
ngModel String Tên liên kết với $scope
name String Tên của input
min String Thiết lập ngày giờ nhỏ nhất, tuân theo định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
max String Thiết lập ngày giờ lớn nhất, tuân theo định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
required String Bắt buộc nhập cho input
ngRequired String Nếu giá trị bằng true thì Angular sẽ tự thêm thuộc tính Required
ngChange String Xay ra khi ta đổi giá trị của input

3. Ví dụ Directive Datetime-local trong AngularJS

Sau đây chúng ta sẽ làm một ví dụ đơn giản để các bạn đọc sơ qua nhé, các bạn chỉ cần đọc và hiêu rồi lướt qua bài kế tiếp. Sau kh đọc xong lý thuyết thì chúng ta làm dự án, lúc này có sử dụng phần nào thì chúng ta quay lại xem là OK nhất, chứ đọc qua mà không thực hành thực tế nhiều thì cũng chả nhớ được bao nhiêu cả.

Để cho đơn giản thì mình sẽ lấy ví dụ trong Docs của Angular luôn nhé. Đề bài như sau:

 • YC1: Yêu cầu nhập một ngày trong năm 2014, Phải kiểm tra không cho phép chọn ngoài năm 2014
 • YC2: Kiểm tra tính hợp lệ và bắt buộc nhập (Required), nếu không thì cho border ngoài cùng màu đỏ
 • YC3: Thời gian mặc định gán vào là giờ và ngày hiện tại
 • YC4: Xuất thông báo ngày nhập ra ngoài màn hình
 • YC5: Xuất tình trạng của Form và input (valid , error) ra ngoài màn hinh

Quá đơn giản phải không nào, để giải quyết bài này thì chúng ta giải quyết như sau:

 • YC1: Chúng ta sử dụng hai thông số là minmax để bắt người dùng nhập vào một ngày trong năm 2014
 • YC2: Với tính hợp lệ thì vì đã khai báo type="datetime-local" nên angular sẽ tự kiểm tra, còn bắt buộc nhập thì chúng ta sử dụng Directive ngRequired, với border màu đỏ thì chúng ta sử dụng CSS style cho class .invalid.
 • YC3: Muốn gán ngày hiện tại thì ta khai báo trong  $scope  ở controller, key sẽ tuong ứng với tên của ng-model trong input.
 • YC4: Sử dụng key tương ứng là {{value}}, nhưng có một lưu ý là nếu ta chỉ xuất value như vậy thì kết quả nhìn không đẹp, chính vì vậy ta phải thêm một vài thông số vào là {{value | date: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss"}}
 • YC5: Sử dụng cấu trúc formName.$valid, formName.$error để xem các lỗi của Form, sử dụng cấu trúc formName.input.$valid, formName.input.$error để xem các lỗi của thẻ input trong formName.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <style>
      form.invalid{color:red}
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('dateExample', [])
          .controller('DateController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.value = new Date();
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="dateExample">
    <form name="myForm" ng-controller="DateController">
      Nhập vào một ngày, tháng, năm của năm 2014: <br/>
      <input type="datetime-local" name="input" ng-model="value"
          min="2014-01-01T00:00:00" max="2014-12-31T00:00:00" required /> <br/>
      <tt>value = {{value | date: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss"}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$error.required = {{!!myForm.$error.required}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>
Giao diện:

ng datetime local angularjs png

Nếu bạn sử dụng trình duyệt có hỗ trợ HTML5 thì rất khó để chọn giá trị lỗi :D, chính vì vậy border màu đỏ không có thấy cheeky

4. Lời kết

Vậy là kết thúc bài rồi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mỏi tay rồi :D. Trong ví dụ trên mình làm từ trang chủ của AngularJS nên nếu bạn nghiên cứu được tiếng anh thì có thể lên trang chủ của nó để học thêm.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải