ANGULARJS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller

Trong video trước chúng ta đã tìm hiểu ng-app, tiếp bước thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về ng-controller, đây là một Directive dùng để điều xử lý một chức năng cụ thế nào đó.

# Khai báo ng-controller trong html

Để khai báo ng-controller thì tương tự như ng-app chúng ta sẽ sử dụng cú pháp ng-controller="name_controller".

Ví dụ:

<body ng-app="myApp" ng-controller="HomeCtrl">

</body>

# Khai báo controller trong javascript

Tất cả các controller khi khai báo ở trong HTML thì bắt buộc ban phải khai báo trong javascript với cú pháp như sau:

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("controller_name", function(){
    
});

Trong đó đoạn code tạo myApp thì bạn đã học ở bài trước rồi

# $cope trong controller

$scope là một Service rất quan trọng trong angularjs (chúng ta sẽ tìm hiểu sau) bởi vì nó sẽ share data giữa các đối tượng HTML, Controller và các Service khác. Trong controller muốn sử dụng nó thì ta chỉ cần khai báo dưới dạng tham số truyền vào là được.

Ví dụ:

myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.controller("controller_name", function($scope){
    $scope.website = "freetuts.net";
});

Trong ví dụ này tôi có tạo một giá trị $scope.website, đây chính là cách lưu dữ liệu. Lúc này bên view HTML muốn sử dụng thì ta chỉ việc dùng cú pháp sau:

<body ng-app="myApp" ng-controller="HomeCtrl">
    {{website}}
</body>

Lúc này chạy lên bạn sẽ thấy kết quả như mong đợi.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top