ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives

Bài trước chúng ta tìm hiểu về Scope trong angularJS nhưng chưa bàn luận về các kiến thức sâu hơn như mô hình cấu trúc DOM, chu kỳ sống của Scope. Nhưng tôi quyết định bỏ qua và sẽ trình bày nó trong một bài gần nhất, lý do đơn giản là nếu tiếp tục tìm hiểu mà không có viết ứng dụng kết hợp với các kiến thức khác thì bạn sẽ khó hiểu bài, thay vì tiếp tục thì ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề liên quan rồi sau đó quay ngược lại, lúc này bạn sẽ vỡ òa "sao mà nó đơn giản quá vậy" wink

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Directives trong AngularJS, bạn sẽ thấy có nhiều bất ngờ khi tìm hiểu nó đấy, lý do là chúng ta đã sử dụng nó trong các ví dụ ở bài trước mà không hề hay biết nó là Directives crying. Không lôi thôi dài dòng nữa, ta bắt đầu thôi.

1. AngularJS Directives là gì?

Directives là một thành phần mở rộng HTML, hay nói cách khác là các thuộc tính (properties) của các thẻ HTML mà Angular nó định nghĩa thêm, vì nó của riêng của Angular nên phải tuân thủ theo nguyên tắc của nó là chữ bắt đầu luôn luôn là ký tự mà tôi bôi đỏ ng-prefix, trong đó tiền tố prefix là tên của derective mà chúng ta sử dụng. Như ở các ví dụ trước, để khai báo là một Directive Controller thì chúng ta khai báo ng-controller, quá đơn giản phải không nào.

Ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng ba Directives (ng-controller, ng-model, ng-bind):

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script language="javascript">
        angular.module('myapp', [])
        .controller('MyController', function($scope) {
          $scope.name = 'Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net';
        });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <div ng-controller="MyController">
      <h2>Nhập nội dung thông bao:</h2>
      <input ng-model="name"> <br/>
      <h2>Nội dung bạn đang gõ là:</h2>
      <span ng-bind="name"></span>
   </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

Ví dụ angularjs directives

Trong ví dụ này mục đích là khi nhập dữ liệu vào ô input thì dòng ở dưới sẽ thay đổi theo. Nếu chúng ta sử dụng javascript để thực hiện thì ta sẽ bắt sự kiện onkeypress cho input và đổi giá trị cho thẻ span. Nhưng với AngularJS thì rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng Directive ng-model để khai báo model và dùng Directive ng-bind để lấy data từ model. Nhưng để hai Directives ng-model và ng-bind "biết đến nhau"  thì giá trị của nó phải giống nhau nhé (ng-model="name"ng-bind="name").

Các bạn để ý rằng trong đoạn JS tôi chỉ khai báo module, controller nhưng không xử lý gì bên trong. Vậy bạn có thắc mắc là tại sao không code xử lý gì mà lại khai báo chi cho mệt? Lưu ý với bạn đấy là điều bắt buộc nhé, nghĩa là ta phải khai báo để AngularJS hiểu, nếu không nó sẽ báo lỗi đấy.

2. Danh sách AngularJS Directives

Nói đến danh sách Directives trong AngularJS thì mình không thể kể ra hết được, để xem được hết danh sách bạn lên trang chủ Angular API để đọc nhé. Trong bài này mình chỉ nêu ra một vài ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu hơn thôi.

ng-app

Khi chúng ta khai báo một Directive ng-app thì AngularJS sẽ hiểu là bắt đầu một ứng dụng Angular, nó sẽ xác định đây là thẻ gốc (element root) và tiếp theo sẽ khởi tạo các thông số cấu hình bên trong mà ta gọi là bootstraps. Ngoài ra ng-app còn được sử dụng để mô tả các module khác nhau trong ứng dụng. Về ví dụ thì chúng ta demo rất nhiều rồi nên tôi không trình bày thêm về nó nũa.

ng-init

Trong lập trình hướng đối tượng thì chúng ta có khái niệm hàm khởi tạo (constructor), thì ng-init cũng vậy, nó có ý nghĩa là khai báo dữ liệu khởi tạo khi ứng dụng vừa được chạy. Các dữ liệu này sẽ được dùng cho toàn bộ phạm vi của controller mà nó thuộc về. Ví dụ:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script language="javascript">
        angular.module('myapp', [])
        .controller('MyController', ['$scope', function($scope) {}]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <div ng-controller="MyController">
      <div my-customer ng-init="demo='Nội dung'">{{demo}}</div>
      {{demo}}
    </div>
    {{demo}}
  </body>
</html>
Giao diện:

ng-init angularjs

Các bạn thấy rõ ràng mình khai báo ba vị trí khác nhau với cùng key là demo ({{demo}}) nhưng chỉ có hai vị trí nhận được dữ liệu, lý do đơn giản là vị trí cuối cùng năm ngoài Controller của data-init nên không thể nhận được.

ng-...

Còn rất nhiều nữa nhưng bài này mình chỉ mang tính chất giới thiệu nên sẽ không nói thêm về vụ này nữa, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng Directives cụ thể trong các bài sau nhé.

3. Tự định nghĩa Directives

Cái này thú vị nhất nè, lúc trước mình cứ nghĩ là danh sách AngularJS Directives là cố đinh, điều này là một sai lầm nhé. Nghĩa là ngoài các Directives mặc định có sẵn trong Angular thì chúng ta có thể tự tạo được. 

Ví dụ 1: Xây dựng một Directive xuất hiện lời chào với nội dung "Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net".

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script language="javascript">
        angular.module('myapp', [])
        .controller('MyController', function($scope) {
          //
        })
        .directive('myDirective', function() {
          return {
            template: '<h1>Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net</h1>'
          };
        });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <div ng-controller="MyController">
      <div my-directive></div>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

Tự tạo Directive trong angularjs

Trong ví dụ này mình đã xây dựng một div và khai báo nó là một Directive <div my-directive></div>. Trong đoạn code JS mình sử dụng hàm khai báo một directive là:

.directive('myDirective', function() {
  return {
    template: '<h1>Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net</h1>'
  };
});
Trong đó myDirective tương ứng với my-directive, nghĩa là khi bạn tạo tên directive trong đoạn code JS thì tiền tố đầu tiên và tiền tố sau được nối lại và tiền tố sau viết chữ in hoa. Bên trong mình xử lý return về một object có key là template, key này chính là nội dung HTML bên trong của directive này, không tin bạn đổi giá trị return này và xem lại giao diện nhé.

Ví dụ 2: Xây dựng form login bằng cách định nghĩa Directive tên my-formregister.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script language="javascript">
        angular.module('myapp', [])
        .controller('MyController', function($scope) {
          //
        })
        .directive('myFormregister', function() {
      
          var html = '<table>';
            html += '<tr>';
              html += '<td>Username:</td>';
              html += '<td><input type="text"/></td>';
            html += '</tr>';
            html += '<tr>';
              html += '<td>Password:</td>';
              html += '<td><input type="password"/></td>';
            html += '</tr>';
            html += '<tr>';
              html += '<td></td>';
              html += '<td><input type="Button" value="Login"/></td>';
            html += '</tr>';
          html += '</table>';
          
          return {
            template: html
          };
        });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <div ng-controller="MyController">
      <div my-formregister></div>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

custom directive login form:

Rất rõ ràng phải không nào, sự khác biệt so với ví dụ 1 là đoạn code trong javascript return về mã html form login.

4. Lời kết

Tương tự như phần Scope thì chúng ta sẽ ngưng tại đây nhé, không nên đọc nhiều nội dung quá trong một bài vì bạn sẽ khó nhớ đến nó, hãy học thật chắc, nhớ thật dai và đi theo từng bước, hãy học đi rồi học chạy nhé.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top