ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 15: Directive input time trong AngularJS

Bài này chúng ta tìm hiểu liên quan đến ngày tháng đó là Directive Time, mình cũng không giới thiệu nhiều về time là gì nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, vì tới bài này thì chắc hẳn bạn cũng đã hiểu phần nào về xử lý directive trong AngularJS rồi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Directive Time trong Angularjs

Khi bạn sử dụng input[type="time"] thì textbox đó sẽ biến thành một ô nhập giờ, phút và giây nếu trình duyệt có hỗ trợ HTML5, nếu trình duyệt không hỗ trợ HTML5 thì chúng ta sẽ nhập vào dạng text theo định dạng (HH:mm;ss), ví dụ 12:56:30 - mười hai giờ 56 phút 30 giây.

Tương tự, Angular chỉ chấp nhận định dạng truyền vào kiểu Object Date nên nếu bạn truyền vào không phải thì sẽ lỗi nên lúc này nó sẽ hiểu giá trị của input time là rỗng.

Mặc định timezone sẽ lấy của trình duyệt nên nếu bạn muốn thay đổi timezone thì phải thông qu Directive ng-model-options.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các Directive thường dùng trong Directive Time

Cũng chả khác là bao với hai kiểu DateDatetime-local, chỉ khác một điều là định dạng trong min, max phải là định dạng của giờ (time).

Directive Giá trị Chi tiết
ngModel String Tên liên kết với $scope
name String Tên của input
min String Thiết lập giờ nhỏ nhất, tuân theo định dạng  HH:mm:ss
max String Thiết lập giờ lớn nhất, tuân theo định dạng  HH:mm:ss
required String Bắt buộc nhập cho input
ngRequired String Nếu giá trị bằng true thì Angular sẽ tự thêm thuộc tính Required
ngChange String Xay ra khi ta đổi giá trị của input

3 Ví dụ Directive Time trong AngularJS

Hệ thống quản lý khách sạn yêu cầu giờ làm việc từ 8h sáng cho tới 5h chiều, chính vì vậy họ muốn hệ thống của họ phải nhập đúng định dạng là bắt đầu từ 8h và kết thúc là 5h. Mỗi nhân viên khi vào làm hay khi hết giờ đều phải ghi lại giờ vào và giờ ra trong khoảng đó. Mặc định sẽ lấy giờ hiện tại trên trình duyệt. Hãy xây dựng ứng dụng phù hợp với bài toán trên.

Thật ra thì bài này tui bịa ra đó wink, ta giải quyết nó nhé.

 • Chúng ta sư dụng Directives  ngRequired để yêu cầu nhập
 • Sử dụng minmax để xác định khoảng thời gian 8h sáng tới 5h chiều
 • Sử dụng {{keyname}} để in ra ngoài màn hình
 • Sử dụng formName.$errorformName.$valid để kiểm tra trạng thái của form
 • Sử dụng formName.input.$errorformName.input.$valid để kiểm tra trạng thái của input

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <style>
      form.invalid{color:red}
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('timeExample', [])
          .controller('DateController', ['$scope', function($scope) {
          var date = new Date();
          $scope.value = new Date(1970, 0, 1, date.getHours(), date.getMinutes(), date.getSeconds());
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="timeExample">
    <form name="myForm" ng-controller="DateController">
      Thời gian nhân viên ra/vào: <br/>
      <input type="time" name="input" ng-model="value"
          min="08:00:00" max="17:00:00" required /> <br/>
      <tt>value = {{value | date: "HH:mm:ss"}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$error.required = {{!!myForm.$error.required}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>

Giao diện:

directive input time trong angularjs png

Có một đoạn code có lẽ bạn sẽ thắc mắc đó là:

$scope.value = new Date(1970, 0, 1, date.getHours(), date.getMinutes(), date.getSeconds());
Ở đây vì ta chỉ lấy giờ cho nên ngày chúng ta không quan tâm lắm, chính vì vậy ta sẽ lấy thông số 1970,0,1.

4. Lời kết

Vẫn còn bài cuối cùng là bài input month và input week  liên quan đến ngày tháng trong angularjs, nếu có gì vướng mắc xin hãy để lại comment để mình được biết và giải đáp cho ban nếu có thể nhé.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top