Bài 15: Directive input time trong AngularJS

Bài này chúng ta tìm hiểu liên quan đến ngày tháng đó là Directive Time, mình cũng không giới thiệu nhiều về time là gì nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, vì tới bài này thì chắc hẳn bạn cũng đã hiểu phần nào về xử lý directive trong AngularJS rồi.

1. Directive Time trong Angularjs

Khi bạn sử dụng input[type="time"] thì textbox đó sẽ biến thành một ô nhập giờ, phút và giây nếu trình duyệt có hỗ trợ HTML5, nếu trình duyệt không hỗ trợ HTML5 thì chúng ta sẽ nhập vào dạng text theo định dạng (HH:mm;ss), ví dụ 12:56:30 - mười hai giờ 56 phút 30 giây.

Tương tự, Angular chỉ chấp nhận định dạng truyền vào kiểu Object Date nên nếu bạn truyền vào không phải thì sẽ lỗi nên lúc này nó sẽ hiểu giá trị của input time là rỗng.

Mặc định timezone sẽ lấy của trình duyệt nên nếu bạn muốn thay đổi timezone thì phải thông qu Directive ng-model-options.

2. Các Directive thường dùng trong Directive Time

Cũng chả khác là bao với hai kiểu DateDatetime-local, chỉ khác một điều là định dạng trong min, max phải là định dạng của giờ (time).

Directive Giá trị Chi tiết
ngModel String Tên liên kết với $scope
name String Tên của input
min String Thiết lập giờ nhỏ nhất, tuân theo định dạng  HH:mm:ss
max String Thiết lập giờ lớn nhất, tuân theo định dạng  HH:mm:ss
required String Bắt buộc nhập cho input
ngRequired String Nếu giá trị bằng true thì Angular sẽ tự thêm thuộc tính Required
ngChange String Xay ra khi ta đổi giá trị của input

3 Ví dụ Directive Time trong AngularJS

Hệ thống quản lý khách sạn yêu cầu giờ làm việc từ 8h sáng cho tới 5h chiều, chính vì vậy họ muốn hệ thống của họ phải nhập đúng định dạng là bắt đầu từ 8h và kết thúc là 5h. Mỗi nhân viên khi vào làm hay khi hết giờ đều phải ghi lại giờ vào và giờ ra trong khoảng đó. Mặc định sẽ lấy giờ hiện tại trên trình duyệt. Hãy xây dựng ứng dụng phù hợp với bài toán trên.

Thật ra thì bài này tui bịa ra đó wink, ta giải quyết nó nhé.

 • Chúng ta sư dụng Directives  ngRequired để yêu cầu nhập
 • Sử dụng minmax để xác định khoảng thời gian 8h sáng tới 5h chiều
 • Sử dụng {{keyname}} để in ra ngoài màn hình
 • Sử dụng formName.$errorformName.$valid để kiểm tra trạng thái của form
 • Sử dụng formName.input.$errorformName.input.$valid để kiểm tra trạng thái của input

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <style>
      form.invalid{color:red}
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('timeExample', [])
          .controller('DateController', ['$scope', function($scope) {
          var date = new Date();
          $scope.value = new Date(1970, 0, 1, date.getHours(), date.getMinutes(), date.getSeconds());
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="timeExample">
    <form name="myForm" ng-controller="DateController">
      Thời gian nhân viên ra/vào: <br/>
      <input type="time" name="input" ng-model="value"
          min="08:00:00" max="17:00:00" required /> <br/>
      <tt>value = {{value | date: "HH:mm:ss"}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$error.required = {{!!myForm.$error.required}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>

Giao diện:

Có một đoạn code có lẽ bạn sẽ thắc mắc đó là:

$scope.value = new Date(1970, 0, 1, date.getHours(), date.getMinutes(), date.getSeconds());
Ở đây vì ta chỉ lấy giờ cho nên ngày chúng ta không quan tâm lắm, chính vì vậy ta sẽ lấy thông số 1970,0,1.

4. Lời kết

Vẫn còn bài cuối cùng là bài input month và input week  liên quan đến ngày tháng trong angularjs, nếu có gì vướng mắc xin hãy để lại comment để mình được biết và giải đáp cho ban nếu có thể nhé.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net