ANGULARJS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS

Hai đối tượng cuối cùng chúng ta tìm hiểu liên quan đến ngày tháng đó là input[type="month"]input[type=""week], cả hai loại này đều là HTML5 nên nó cũng chẳng khác gì những Directive Date, Datetime-local và Time ở các bài trước. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu input Month trước nhé.

1. Directive input[type="month"] trong AngularJS

Input[type="month"] là thành phần mở rộng của HTML5 nên nó chỉ chạy trên trình duyệt hiện đại có hỗ trợ HTML5, trường hợp trình duyệt không hỗ trợ thì mặc định nó sẽ chuyển thành type = text và giá trị của nó AngularJS sẽ tự động biến thành giá trị rỗng. Trường hợp này gia trị truyền vào phải đúng với định dạng đó là yyyy-MM.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mặc định timezone sẽ lấy ở trình duyệt nên nếu bạn muốn tha đổi timezone thì phải dùng ngModelOptions để khai báo.

Danh sách các Directive thường dùng với month.

Directive Giá trị Chi tiết
ngModel String Tên liên kết với $scope
name String Tên của input
min String Thiết lập giờ nhỏ nhất, tuân theo định dạng  yyyy/MM
max String Thiết lập giờ lớn nhất, tuân theo định dạng  yyy/MM
required String Bắt buộc nhập cho input
ngRequired String Nếu giá trị bằng true thì Angular sẽ tự thêm thuộc tính Required
ngChange String Xay ra khi ta đổi giá trị của input

Ví dụ Directive input[type="month"]

Bây giờ ta làm một ví dụ tương tự như những bài trước đó là lấy ngày giờ hiện tại hiển thị lên input và khai báo khoảng thời gian cho phép là từ  tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <style>
      form.invalid{color:red}
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('timeExample', [])
          .controller('DateController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.value = new Date();
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="timeExample">
    <form name="myForm" ng-controller="DateController as dateCtrl">
      Chọn tháng trong năm 2014 <br/>
      <input type="month" name="input" ng-model="value"
          min="2014-01" max="2014-12" required />
      <br/>
      <tt>value = {{value | date: "yyyy-MM"}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$error.required = {{!!myForm.$error.required}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>

Giao diện:

directive input month va input week trong angularjs png

2. Directive input[type="week"] trong AngularJS

Tương tự như Month, week cũng là HTML5 nên cách xử lý cũng tương tự nên lý thuyết sẽ y chang như trên bạn nhé, , chỉ khác ở phần thông số cấu hình min và max là khác nhau.

Directive Giá trị Chi tiết
min String Thiết lập giờ nhỏ nhất, tuân theo định dạng  yyyy-W
max String Thiết lập giờ lớn nhất, tuân theo định dạng  yyyy-W

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive datetime-local</title>
    <style>
      form.invalid{color:red}
    </style>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('timeExample', [])
          .controller('DateController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.value = new Date();
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="timeExample">
    <form name="myForm" ng-controller="DateController as dateCtrl">
      Chọn tháng trong năm 2014 <br/>
      <input type="week" name="input" ng-model="value"
          min="2014-W32" max="2014-W52" required />
      <br/>
      <tt>value = {{value | date: "Www-yyyy"}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$valid = {{myForm.input.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.input.$error = {{myForm.input.$error}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$valid = {{myForm.$valid}}</tt><br/>
      <tt>myForm.$error.required = {{!!myForm.$error.required}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>
Giao diện:

directive-input-month-va-input-week-trong-angularjs-1

3. Lời kết

Hết bài này đúng là vui thật, vì các bài liên quan đến ngày tháng này làm lui làm tới thấy chán quá. Để các bạn không chán thì bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hai Directive khá hấp dẫn đó là ngShow và ngHide. Mời các bạn đón xem cheeky

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top