ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu Form rồi nhưng chúng ta chưa xử lý sự kiện submit của Form là tại vì đê rsubmit form thì cần có Directive ng-form nên mình dành một bài riêng viết về chủ đề này luôn. Thời lượng bài này có lẽ không dài như các bài trước nên rất dễ để tìm hiểu nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Directive ng-form trong AngularJS

ng-form hay còn gọi là ngForm trong AngularJS có nhiệm vụ liên kết dữ liệu khi Form có giá trị là đúng (Valid). Trong Javascript bình thường thì để xử lý sự kiện submit ta sẽ dùng sụ kiện có sẵn của Form đó là onsubmit="function", trong AngularJS cũng vậy nhưng cú pháp nó hơi khác đó là ta sẽ dùng ng-submit="function()"

Như bạn biết khi làm việc với AngularJS thì mọi thứ được lưu trong đối tượng $scope nên function() bên trong ng-submit đó cũng phải là một hàm của $scope nhé các bạn. 

Lưu ý với bạn rằng để subimit Form thì thông thường chúng ta có hai cách chính đó là click vào input[type=submit] hoặc là nhấn Enter, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, để rõ hơn thì bạn quay lại bài Directie Form trong AngularjS nhé. Và đương nhiên là Form không có lỗi mới submit được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ sử dụng Directive ng-form trong AngularJS

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ nho nhỏ đó là xây dựng chương trình nhập danh sách sinh viên và lưu vào trong một mảng rồi in ra ngoài trình duyệt. Các bạn tạo một file với nội dung như sau:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-Form</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <script>
      angular.module('myapp', [])
          .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
          // Khởi tạo giá trị ban đầu cho list = [];
          $scope.list = [];
          
          // Khi submit form thì chạy hàm này
          $scope.submit = function() 
          {
            // nếu người dùng có nhập nội dung thì lưu nó vào list
            if ($scope.text) 
            {
              $scope.list.push(this.text);
              
              // đồng thời xóa dữ liệu trong thẻ input
              $scope.text = '';
            }
          };
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <form ng-submit="submit()" ng-controller="ExampleController">
      Nhập tên sinh viên
      <input type="text" ng-model="text" name="text" />
      <input type="submit" id="submit" value="Thêm" /> <br/>
      Danh sách sinh viên: <pre>list={{list}}</pre>
    </form>
  </body>
</html>
Giao diện:

ng-form-trong-angularjs.png

Các bạn nhập nội dung và nhấn Enter hoặc click vào button Thêm thì lập tức dữ liệu được lưu vào danh sách list, lý do tại sao thì các bạn có thể mò trong đoạn javascript controller nhé.

Lứu ý với các bạn rằng các key của $scope tương đương với các key mình định nghĩa trong View nhé ($scope.text  <=> ng-model="text"), tương tự cho các key khác.

Tại sao submit form mà không reload trang

Có lẽ bạn cũng thắc mắc vấn đề này nhỉ :D mình xin nhắc lại là khi làm việc với AngularJS thì bạn sẽ thao tác với API rất nhiều, chính vì thế trong sự kiện submit form kia thay vì reload trang gửi lên server  thì bạn sẽ gửi một request bằng ajax chẳng hạn.

3. Lời kết

Bài học chỉ tới đây thôi nhưng rất thú vị, giải thích rõ ràng cho Directive Form trong AngularJS rồi, hy vọng các bạn hiểu được bài và nếu có gì không hiểu bạn cứ comment góp ý, mình sẽ lưu ý và bổ sung vào các bài sau. Cám ơn các bạn đã theo dõi serie nay của mình. Chúc học tốt!

 

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải