ANGULARJS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app

Ở video trươc chúng ta đã học được cách download và chạy chương trình Hello World! rồi, vậy thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu đến một directive rất là quan trọng trong angularjs đó là ng-app.

Trong một ứng dụng website thì ng-app đóng vai trò là một main module, nếu Angular nó nhận thấy ta khai báo ng-app ngay tại vị trí nào thì nó sẽ tự hiểu là tất cả các thẻ con bên trong sẽ sử dụng AngularJS. Như trong ví dụ dưới đây ta khai báo ng-app ngay tại thẻ body, lúc này Angular sẽ biên dịch tất cả những đoạn code bên trong đó nếu có sử dụng cú pháp của Angular thì sẽ được thực thi.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    <!-- CODE INSIDE -->
  </body>
</html>

Bây giờ ta đi vào tìm hiểu từng phần nhé.

# Sử dụng ng-app với giá trị rỗng

Ví dụ dưới đây rất giống với ví dụ ở bài trước:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tìm hiểu ng-app (trường hợp không có tên)</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    <input ng-model="message"/>
    {{message}}
  </body>
</html>

Như vậy khi chạy lên nó sẽ biên dịch các thẻ bên trong body vì chúng ta khai báo body là ng-app. Chạy lên các bạn thấy kết quả cũng như bài hôm trước.

# Sử dụng ng-app với giá trị khác rỗng

Bây giờ bạn thử thêm một giá trị cho thuộc tính ng-app như sau:

<body ng-app="myApp">
  <input ng-model="message"/>
  {{message}}
</body>

Chạy lên chương trình sẽ bị lỗi. Lý do là chúng ta có khai báo tên cho ng-app nên bắt buộc phải khai báo nó bằng javascript. Bây giờ bạn tạo một file app.js và import nó vào vào (Xem hình cấu trúc folder ở trên để rõ hơn):

<script language="javascript" src="app/app.js"></script>

Lưu ý là bạn phải đặt file app.js bên dưới file angular.min.js nhé.

<script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
<script language="javascript" src="app/app.js"></script>

Ok bây giờ ta viết một đoạn code như sau trong file app.js:

var myApp = angular.module("myApp", []);

Chạy lên và các bạn sẽ thấy chương trình hoạt động bình thường.

XEM ONLINE

Note: Biến angular chính là instance của AngularJS nên ta sử dụng nó để tạo tất cả các đối tượng. Như đoạn code trên ta sử dụng hàm module với 2 tham số như sau:

 • myApp: Là tên của app, nó phải giống với giá trị của thuộc tính ng-app bên HTML
 • [] là danh sách các phần ở rộng ta sử dụng cho ng-app myApp này, các phần mở rộng này có thể do ta tự viết hoặc của AngularJS nó cung cấp (xem tại đây). Ví dụ tôi sử dụng thư viện angular-animate.js thì tôi sẽ download nó về, sau đó import vào file index.html và khai báo trong javascript như sau:
  var myApp = angular.module("myApp", ['ngAnimate']);

# Summary

Như vậy khi khai báo ng-app ta có thể gán tên cho nó hoặc là không gán tên, nếu có gán tên thì bắt buộc ta phải khai báo nó bằng javascript nữa nếu không chương trình chạy sẽ lỗi ngay. Còn nếu không gán tên thì không cần phải khai báo. Trong thực tế thì ta nên gán tên bởi vì trong quá trình sử dụng ta sẽ import một số thư viện vào nữa nên bắt buộc ta phải có cái tên để biết import vào đâu.

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top