ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app

Ở video trươc chúng ta đã học được cách download và chạy chương trình Hello World! rồi, vậy thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu đến một directive rất là quan trọng trong angularjs đó là ng-app.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong một ứng dụng website thì ng-app đóng vai trò là một main module, nếu Angular nó nhận thấy ta khai báo ng-app ngay tại vị trí nào thì nó sẽ tự hiểu là tất cả các thẻ con bên trong sẽ sử dụng AngularJS. Như trong ví dụ dưới đây ta khai báo ng-app ngay tại thẻ body, lúc này Angular sẽ biên dịch tất cả những đoạn code bên trong đó nếu có sử dụng cú pháp của Angular thì sẽ được thực thi.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    <!-- CODE INSIDE -->
  </body>
</html>

Bây giờ ta đi vào tìm hiểu từng phần nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Sử dụng ng-app với giá trị rỗng

Ví dụ dưới đây rất giống với ví dụ ở bài trước:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tìm hiểu ng-app (trường hợp không có tên)</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="">
    <input ng-model="message"/>
    {{message}}
  </body>
</html>

Như vậy khi chạy lên nó sẽ biên dịch các thẻ bên trong body vì chúng ta khai báo body là ng-app. Chạy lên các bạn thấy kết quả cũng như bài hôm trước.

# Sử dụng ng-app với giá trị khác rỗng

Bây giờ bạn thử thêm một giá trị cho thuộc tính ng-app như sau:

<body ng-app="myApp">
  <input ng-model="message"/>
  {{message}}
</body>

Chạy lên chương trình sẽ bị lỗi. Lý do là chúng ta có khai báo tên cho ng-app nên bắt buộc phải khai báo nó bằng javascript. Bây giờ bạn tạo một file app.js và import nó vào vào (Xem hình cấu trúc folder ở trên để rõ hơn):

<script language="javascript" src="app/app.js"></script>

Lưu ý là bạn phải đặt file app.js bên dưới file angular.min.js nhé.

<script language="javascript" src="app/components/angular.min.js"></script>
<script language="javascript" src="app/app.js"></script>

Ok bây giờ ta viết một đoạn code như sau trong file app.js:

var myApp = angular.module("myApp", []);

Chạy lên và các bạn sẽ thấy chương trình hoạt động bình thường.

XEM ONLINE

Note: Biến angular chính là instance của AngularJS nên ta sử dụng nó để tạo tất cả các đối tượng. Như đoạn code trên ta sử dụng hàm module với 2 tham số như sau:

 • myApp: Là tên của app, nó phải giống với giá trị của thuộc tính ng-app bên HTML
 • [] là danh sách các phần ở rộng ta sử dụng cho ng-app myApp này, các phần mở rộng này có thể do ta tự viết hoặc của AngularJS nó cung cấp (xem tại đây). Ví dụ tôi sử dụng thư viện angular-animate.js thì tôi sẽ download nó về, sau đó import vào file index.html và khai báo trong javascript như sau:
  var myApp = angular.module("myApp", ['ngAnimate']);

# Summary

Như vậy khi khai báo ng-app ta có thể gán tên cho nó hoặc là không gán tên, nếu có gán tên thì bắt buộc ta phải khai báo nó bằng javascript nữa nếu không chương trình chạy sẽ lỗi ngay. Còn nếu không gán tên thì không cần phải khai báo. Trong thực tế thì ta nên gán tên bởi vì trong quá trình sử dụng ta sẽ import một số thư viện vào nữa nên bắt buộc ta phải có cái tên để biết import vào đâu.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top