ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Routing trong Angular 4

Routing là cơ chế chuyển giữa các trang và thay đổi dữ liệu ở thanh điều hướng của trình duyệt. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4: các thành phần, ý nghĩa của chúng và sử dụng routing để hiển thị NewCmpComponent.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khai báo router

Trong file app.module.ts, chúng ta khai báo sử dụng RouterModule:

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
// Import router module
import {RouterModule} from '@angular/router'

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule, 
  // Cài đặt cho router: path nào tương ứng với component nào.
  RouterModule.forRoot([
   {
     path: 'new-cmp',
     component: NewCmpComponent
   }
  ])
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

 RouterModule.forRoot() nhận vào một mảng là các giá trị của router. Mỗi phần tử bao gồm path và component. Trong đó

path: đường dẫn

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

component: component mà đường dẫn đó dùng tới.

 Trong bài trước, chúng ta đã tạo ra 1 component là newCmpComponent có nội dung là

new-cmp.component.html
<p class="text-large text-red">Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul class="text-medium">
	<li *ngFor="let cv of todo" class="text-blue">{{cv}}</li>
</ul>

và nội dung file new-cmp.component.ts

app.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-new-cmp',
 templateUrl: './new-cmp.component.html',
 styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {
	todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"];

 constructor() { }

 ngOnInit() {
 }

}

Sử dụng router

Bây giờ, ta thay đổi nội dung của file app.component.html như sau:

app.component.html
<h1>Custom Pipe</h1><br />
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/><br />
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b><br />
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a><br />
<br />
<router-outlet></router-outlet><br />

Chúng ta vừa tạo ra 1 thẻ <a> với thuộc tính routerLink="new-cmp". Đây chính là path mà ta đã định nghĩa ở file app.module.ts. Cặp thẻ <router-outlet></router-outlet> đặt ở đâu thì nội dung của component sẽ hiển thị ở đó.

Lúc này, khi chạy project lên, ta sẽ được nội dung như sau

Kết quả hiển thi sau khi thêm routing

Khi click vào "Click vào đây để hiển thị New Component", ta nhận được kết quả:

Kết quả nhận được sau khi click vào router link

Như bạn đã thấy, trên thanh điều hướng của trình duyệt, địa chỉ đã được thêm vào /new-cmp. Đây chính là path được khai báo trong app.module.ts. Phần chứa thẻ <router-outlet> đã hiển thị ra nội dung của New Cmp Component.

Khi người dùng click vào router link thì nội dung trong component được load ra mà không tải lại trang. Cái này được gọi là Single Page Application - một xu hướng mới của web hiện đại.

Nội dung bài "Routing trong Angular 4" đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài sau nhé ^^.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải