BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Grid Auto Flow trong Tailwind CSS

Grid Auto Flow trong Tailwind CSS là tính năng giúp sắp xếp các phần tử con trong lưới theo chiều dọc hoặc chiều ngang, tạo ra các bố cục linh hoạt và hiệu quả trong thiết kế web.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Grid Auto Flow là một tính năng quan trọng của CSS Grid, giúp sắp xếp các phần tử con trong lưới một cách dễ dàng và hiệu quả. Với Tailwind CSS, việc sử dụng Grid Auto Flow trở nên cực kỳ đơn giản, giúp cho việc thiết kế giao diện web trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Grid Auto Flow và cách sử dụng nó trong Tailwind CSS để tạo ra các bố cục linh hoạt và hấp dẫn cho giao diện của bạn.

1. Grid Auto Flow trong Tailwind CSS là gì?

Grid Auto Flow là một tính năng rất hữu ích trong Tailwind CSS để tự động sắp xếp các phần tử trong lưới một cách linh hoạt. Tính năng này cho phép người dùng sắp xếp các phần tử trong lưới theo hướng dọc hoặc ngang một cách tự động, tùy thuộc vào nhu cầu thiết kế của từng trang web.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để sử dụng tính năng này, bạn cần tạo một lưới (grid) sử dụng class grid của Tailwind CSS, sau đó sử dụng thuộc tính grid-auto-flow để xác định hướng sắp xếp các phần tử trong lưới. Thuộc tính grid-auto-flow có thể có ba giá trị là row, column hoặc dense , tôi đã tổng hợp lại thông qua bảng ở dưới đây:

Class
Properties
grid-flow-row grid-auto-flow: row;
grid-flow-col grid-auto-flow: column;
grid-flow-dense grid-auto-flow: dense;
grid-flow-row-dense grid-auto-flow: row dense;
grid-flow-col-dense grid-auto-flow: column dense;

Nếu bạn vẫn chưa hiểu nghĩa của các thuộc tính là gì thì bạn có thể xem qua phần giải thích thuật ngữ của tôi ở đây:

 • row: sắp xếp các phần tử theo chiều dọc, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
 • column: sắp xếp các phần tử theo chiều ngang, từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.
 • dense: sắp xếp các phần tử theo hướng tự động, tự động điền vào các ô trống trong lưới

Giờ chúng ta hãy xen từng thuộc tính stylesheet thế nào nhé!

2. Sử dụng Grid Auto Flow trong Tailwind CSS

Để có được sự kiểm soát hơn về thuật toán tự động đặt vị trí cho lưới, bạn có thể sử dụng các tiện ích grid-flow-{keyword}. Các tiện ích này cho phép bạn chỉ định thứ tự các phần tử trên lưới được đặt và hướng di chuyển của chúng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tiện ích này để đặt các phần tử trên trục ngang hoặc dọc, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích khi cố gắng tạo bố cục phức tạp hơn yêu cầu đặt vị trí chính xác cho các phần tử trên lưới.

Ví dụ, giả sử bạn có một lưới với 3 cột và 3 hàng. Nếu bạn muốn đặt một phần tử trên cột đầu tiên, hàng đầu tiên, bạn có thể sử dụng tiện ích grid-flow-row để đặt nó trên hàng đầu tiên, sau đó sử dụng tiện ích grid-column-start để đặt nó trên cột đầu tiên. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được vị trí của phần tử trên lưới hơn và giúp bạn tạo bố cục phức tạp hơn đáp ứng nhu cầu của bạn.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Freetuts - Tìm hiểu về Grid Auto Flow trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
 </head>
 <body>
  <div class="container mx-auto">
   <div class="grid grid-flow-row-dense grid-cols-3 grid-rows-3 ...">
    <div class="col-span-2">01</div>
    <div class="col-span-2">02</div>
    <div>03</div>
    <div>04</div>
    <div>05</div>
   </div>
  </div> 
 </body>
</html>

Còn kết quả bên dưới đây

grid auto flow trong tailwind css 1 jpg

Hình ảnh sử dụng class grid-flow-row-dense

Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng lưới (grid) được tạo ra bởi Tailwind CSS. Lưới này bao gồm 3 cột và 3 hàng, được quy định bởi các thuộc tính grid-cols-3grid-rows-3.

Các phần tử con trong lưới được sắp xếp bằng cách sử dụng tính năng Grid Auto Flow của CSS Grid. Chúng ta đang sử dụng giá trị grid-flow-row-dense để sắp xếp các phần tử con theo chiều dọc của lưới, và sử dụng giá trị dense để đảm bảo rằng các ô trống trong lưới cũng được sử dụng.

Kết quả là, phần tử "03" sẽ được đặt trong ô trống nằm giữa phần tử "01" và "02", trong khi phần tử "04" và "05" sẽ được đặt vào các ô trống khác trong lưới. Kết quả là chúng ta sẽ có một bố cục linh hoạt và hiệu quả cho giao diện của mình.

3. Áp dụng có điều kiện với Grid Auto Flow trong Tailwind CSS

Tailwind cung cấp nhiều tùy chọn để áp dụng các lớp tiện ích có điều kiện bằng cách sử dụng các thuộc tính của chúng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn áp dụng một số kiểu chỉ khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng, ví dụ như hover hoặc focus.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng hover:grid-flow-row để áp dụng tiện ích grid-flow-row chỉ khi người dùng di chuột qua một phần tử.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Freetuts - Tìm hiểu về Grid Auto Flow trong Tailwind CSS</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
 </head>
 <body>
  <div class="container mx-auto">
   <div class="grid grid-flow-col hover:grid-flow-row">
    <div class="col-span-2">01</div>
    <div class="col-span-2">02</div>
    <div>03</div>
    <div>04</div>
    <div>05</div>
   </div>
  </div> 
 </body>
</html>

Còn đây là kết quả của ví dụ trên

grid auto flow trong tailwind css 2 jpgHình ảnh sử dụng class hover:grid-flow-row khi chưa di chuột tới

grid auto flow trong tailwind css 3 jpg

Hình ảnh sử dụng class hover:grid-flow-row khi di chuột tới

Như bạn có thể thấy trong ví dụ minh họa bên trên, lúc đầu khi chưa di chuột tới thì các phần tử được sắp xếp các phần tử theo chiều ngang, từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Nhưng sau khi di chuột tới, lớp hover:grid-flow-row được áp dụng thì các phần tử được chia thành 2 cột và sắp xếp các phần tử theo chiều dọc, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.

Giờ đây, bạn có thể tự mình thử nhiều ví dụ hơn nữa để có thể hiểu hơn về Gird Auto Flow trong Tailwind CSS

4. Kết luận

Tính năng Grid Auto Flow trong Tailwind CSS là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các lưới linh hoạt và đáp ứng được nhiều kích thước màn hình khác nhau. Với Grid Auto Flow, bạn có thể tạo ra các giao diện phức tạp và động, thu hút sự chú ý của người dùng. Chúng ta đã thực hành với các ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách áp dụng Grid Auto Flow trong Tailwind CSS.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tính năng này để tạo ra các giao diện đẹp và đáp ứng được nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Cùng chuyên mục:

Place Self trong Tailwind CSS

Place Self trong Tailwind CSS

Place Items trong Tailwind CSS

Place Items trong Tailwind CSS

Place Content trong Tailwind CSS

Place Content trong Tailwind CSS

Align Self trong Tailwind CSS

Align Self trong Tailwind CSS

Align Items trong Tailwind CSS

Align Items trong Tailwind CSS

Align Content trong Tailwind CSS

Align Content trong Tailwind CSS

Justify Self trong Tailwind CSS

Justify Self trong Tailwind CSS

Justify Items trong Tailwind CSS

Justify Items trong Tailwind CSS

Justify Content trong Tailwind CSS

Justify Content trong Tailwind CSS

Gap trong Tailwind CSS

Gap trong Tailwind CSS

Grid Column Start / End trong Tailwind CSS

Grid Column Start / End trong Tailwind CSS

Grid Template Columns trong Tailwind CSS

Grid Template Columns trong Tailwind CSS

Grid Template Rows trong Tailwind CSS

Grid Template Rows trong Tailwind CSS

Flex Shrink trong Tailwind CSS

Flex Shrink trong Tailwind CSS

Flex Grow trong Tailwind CSS

Flex Grow trong Tailwind CSS

Flex Wrap trong Tailwind CSS

Flex Wrap trong Tailwind CSS

Flex Direction trong Tailwind CSS

Flex Direction trong Tailwind CSS

Flex Basis trong Tailwind CSS

Flex Basis trong Tailwind CSS

Cách sử dụng Flex để xây dựng layout trong Tailwind CSS

Cách sử dụng Flex để xây dựng layout trong Tailwind CSS

Z-Index trong Tailwind CSS

Z-Index trong Tailwind CSS

Top