CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fclose() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fclose() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đóng stream đã cho.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fclose() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fclose() trong C / C++

Hàm fclose() trong C++ được sử dụng để đóng file stream đã cho.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int fclose(FILE* stream);

Trong đó:

 • stream là tệp cần đóng.

Ví dụ:

fclose("file.txt");

Hàm fclose() nhận một đối số duy nhất, tất cả dữ liệu được lưu vào bộ đệm. Tất cả dữ liệu trong bộ đệm chưa đọc sẽ bị loại bỏ. Ngay cả khi thao tác không thành công, luồng cũng không còn được liên kết với tệp.

Hàm fclose() trả về:

 • 0 khi thành công.
 • EOF khi thất bại.

Cách dùng hàm fclose() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fclose(). Cụ thể mình sẽ tạo mới một file rồi sử dụng hàm fprintf() để ghi nội dung. Sau đó sử dụng hàm fclose() để đóng file.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 FILE *fp;
 //tạo một file mới để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 char str[20] = "Hello World!";
	
 if (fp == NULL)
   {
	 cout << "Lỗi khi mở tệp";
	 exit(1);
   }
 //sử dụng hàm fclose để đóng tệp
 fprintf(fp,"%s",str);
 fclose(fp);
 cout << "Đóng tệp thành công!!";

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fclose 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fclose() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top