CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getchar() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getchar() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm getchar() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm getchar() trong C / C++

Hàm getchar() được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin thường là từ bàn phím, nó tương đương với hàm getc(stdin).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int getchar();

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm getchar() trả về ký tự đã nhập.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Ví dụ: Khi các bạn muốn người dùng nhập vào một ký tự nào đó, các bạn có thể sử dụng hàm getchar() kết hợp với cout để làm việc này.

cout << "Vui lòng nhập vào một ký tự: ";
getchar();

Như vậy khi chạy thì chương trình sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào từ bàn phím.

Cách dùng hàm getchar() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getchar().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c,i=0;
 char str[100];
 //sử dụng vòng lặp do..while kêt hợp với hàm getchar() để đọc và gán tất cả các ký tự vào biến str.
 //người dùng sẽ nhập các ký tự cho đến khi nhấn Enter thì vòng lặp do..while sẽ thoát
 cout << "Nhập ký tự, nhấn Enter để dừng\n";
 do
 {
  c = getchar();
  str[i] = c;
  i++;
 } while(c!='\n');
 cout <<"Các ký tự vừa nhập là: "<< str;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getchar 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getchar() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top