Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm putc() trong C / C++

Hàm putc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm putc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào output stream.

Hàm putc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm putc() trong C / C++

Hàm putc() là hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào một output stream (một file nhất định).

Nó nhận một file đầu ra và một số nguyên làm đối số của nó. Số nguyên được chuyển đổi thành ký tự không dấu và được ghi vào tệp.

Cú pháp:

int putc(int ch, FILE* stream);

Trong đó:

 • ch: Ký tự được viết.
 • stream: File để ghi ký tự.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm putc () trả về ký tự đã viết.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Cách dùng hàm putc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm putc().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến str với nội dung mà các bạn muốn ghi vào file
 char str[] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo một file 'file.txt' để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 //sửu dụng vòng lặp for kết hợp với hàm putc() để in các ký tự trong chuỗi vào file 'file.txt'
 if (fp)
 {
  for(int i=0; i<strlen(str); i++)
  {
   putc(str[i],fp);
  }
 }
 else
  perror("Mở file thất bại");
  
 fclose(fp);
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi các bạn mở tệp ' file.txt ' thì sẽ có nội dung mà bạn đã tạo cho biến str ban đầu: "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm putc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm clearerr() trong C / C++
Hàm fclose() trong C / C++
Hàm getc() trong C / C++
Hàm getchar() trong C / C++
Hàm gets() trong C / C++
Hàm printf() trong C / C++
Hàm putc() trong C / C++
Hàm fopen() trong C / C++
Hàm putchar() trong C / C++
Hàm puts() trong C / C++
Hàm scanf() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP