CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm putc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm putc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào output stream.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm putc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm putc() trong C / C++

Hàm putc() là hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào một output stream (một file nhất định).

Nó nhận một file đầu ra và một số nguyên làm đối số của nó. Số nguyên được chuyển đổi thành ký tự không dấu và được ghi vào tệp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

int putc(int ch, FILE* stream);

Trong đó:

 • ch: Ký tự được viết.
 • stream: File để ghi ký tự.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm putc () trả về ký tự đã viết.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Cách dùng hàm putc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm putc().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến str với nội dung mà các bạn muốn ghi vào file
 char str[] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo một file 'file.txt' để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 //sửu dụng vòng lặp for kết hợp với hàm putc() để in các ký tự trong chuỗi vào file 'file.txt'
 if (fp)
 {
  for(int i=0; i<strlen(str); i++)
  {
   putc(str[i],fp);
  }
 }
 else
  perror("Mở file thất bại");
  
 fclose(fp);
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi các bạn mở tệp ' file.txt ' thì sẽ có nội dung mà bạn đã tạo cho biến str ban đầu: "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm putc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top