CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm putc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm putc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào output stream.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm putc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm putc() trong C / C++

Hàm putc() là hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào một output stream (một file nhất định).

Nó nhận một file đầu ra và một số nguyên làm đối số của nó. Số nguyên được chuyển đổi thành ký tự không dấu và được ghi vào tệp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

int putc(int ch, FILE* stream);

Trong đó:

 • ch: Ký tự được viết.
 • stream: File để ghi ký tự.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm putc () trả về ký tự đã viết.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Cách dùng hàm putc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm putc().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến str với nội dung mà các bạn muốn ghi vào file
 char str[] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo một file 'file.txt' để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 //sửu dụng vòng lặp for kết hợp với hàm putc() để in các ký tự trong chuỗi vào file 'file.txt'
 if (fp)
 {
  for(int i=0; i<strlen(str); i++)
  {
   putc(str[i],fp);
  }
 }
 else
  perror("Mở file thất bại");
  
 fclose(fp);
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi các bạn mở tệp ' file.txt ' thì sẽ có nội dung mà bạn đã tạo cho biến str ban đầu: "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm putc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top