CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fopen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fopen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để mở một tệp trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fopen() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fopen() trong C / C++

Hàm fopen() được sử dụng để mở một tệp trong C++. Nó nhận hai đối số là một file và một chỉ định để mở (w, r, w+, ...).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

FILE* fopen (const char* filename, const char* mode);

Trong đó:

 • filename: Con trỏ đến chuỗi chứa tên tệp sẽ được mở.
 • mode: Con trỏ đến chuỗi chỉ định chế độ mà tệp được mở.

Các chế độ truy cập file:

Chế độ truy cập tệp Mô tả Nếu tệp tồn tại Nếu têp không tồn tại
r Mở tệp chế độ đọc Đọc từ đầu Lỗi
w Mở tệp chế độ ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a Mở tệp chế độ nối thêm Bắt đầu viết từ cuối Tạo tệp mới
r + Mở tệp chế độ đọc và ghi Đọc từ đầu Lỗi
w + Mở tệp chế độ đọc và ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a + Mở tệp chế độ đọc và ghi Bắt đầu đọc từ cuối Tạo tệp mới

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm fopen() trả về một con trỏ đến đối tượng FILE điều khiển luồng tệp đã mở.
 • Khi thất bại, nó trả về một con trỏ null.

Ví dụ: Khi các bạn muốn tạo một tệp 'file.txt' với chế độ là r (mở mở tệp chế độ đọc).

fopen("file.txt", "r");

Cách dùng hàm fopen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fopen().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //tạo một tệp file.txt với chế độ là w
 fp = fopen("file.txt", "w");
 char str[100] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 if (fp)
   {
	for(int i=0; i<strlen(str); i++) 
	  putc(str[i],fp);
   }
 fclose(fp);
  
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi bạn chạy chương trình, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào nhưng sẽ viết "Hello World!" vào tệp "file.txt".

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fopen() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top