banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fopen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fopen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để mở một tệp trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fopen() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fopen() trong C / C++

Hàm fopen() được sử dụng để mở một tệp trong C++. Nó nhận hai đối số là một file và một chỉ định để mở (w, r, w+, ...).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

FILE* fopen (const char* filename, const char* mode);

Trong đó:

 • filename: Con trỏ đến chuỗi chứa tên tệp sẽ được mở.
 • mode: Con trỏ đến chuỗi chỉ định chế độ mà tệp được mở.

Các chế độ truy cập file:

Chế độ truy cập tệp Mô tả Nếu tệp tồn tại Nếu têp không tồn tại
r Mở tệp chế độ đọc Đọc từ đầu Lỗi
w Mở tệp chế độ ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a Mở tệp chế độ nối thêm Bắt đầu viết từ cuối Tạo tệp mới
r + Mở tệp chế độ đọc và ghi Đọc từ đầu Lỗi
w + Mở tệp chế độ đọc và ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a + Mở tệp chế độ đọc và ghi Bắt đầu đọc từ cuối Tạo tệp mới

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm fopen() trả về một con trỏ đến đối tượng FILE điều khiển luồng tệp đã mở.
 • Khi thất bại, nó trả về một con trỏ null.

Ví dụ: Khi các bạn muốn tạo một tệp 'file.txt' với chế độ là r (mở mở tệp chế độ đọc).

fopen("file.txt", "r");

Cách dùng hàm fopen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fopen().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //tạo một tệp file.txt với chế độ là w
 fp = fopen("file.txt", "w");
 char str[100] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 if (fp)
   {
	for(int i=0; i<strlen(str); i++) 
	  putc(str[i],fp);
   }
 fclose(fp);
  
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi bạn chạy chương trình, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào nhưng sẽ viết "Hello World!" vào tệp "file.txt".

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fopen() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top