Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
c language jpg Các hàm C / C++

Quảng cáo

Hàm fopen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fopen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để mở một tệp trong C++.

Hàm fopen() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Quảng cáo

Cú pháp hàm fopen() trong C / C++

Hàm fopen() được sử dụng để mở một tệp trong C++. Nó nhận hai đối số là một file và một chỉ định để mở (w, r, w+, ...).

Cú pháp:

FILE* fopen (const char* filename, const char* mode);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • filename: Con trỏ đến chuỗi chứa tên tệp sẽ được mở.
 • mode: Con trỏ đến chuỗi chỉ định chế độ mà tệp được mở.

Các chế độ truy cập file:

Quảng cáo

Chế độ truy cập tệp Mô tả Nếu tệp tồn tại Nếu têp không tồn tại
r Mở tệp chế độ đọc Đọc từ đầu Lỗi
w Mở tệp chế độ ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a Mở tệp chế độ nối thêm Bắt đầu viết từ cuối Tạo tệp mới
r + Mở tệp chế độ đọc và ghi Đọc từ đầu Lỗi
w + Mở tệp chế độ đọc và ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a + Mở tệp chế độ đọc và ghi Bắt đầu đọc từ cuối Tạo tệp mới

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm fopen() trả về một con trỏ đến đối tượng FILE điều khiển luồng tệp đã mở.
 • Khi thất bại, nó trả về một con trỏ null.

Ví dụ: Khi các bạn muốn tạo một tệp 'file.txt' với chế độ là r (mở mở tệp chế độ đọc).

fopen("file.txt", "r");

Cách dùng hàm fopen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fopen().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //tạo một tệp file.txt với chế độ là w
 fp = fopen("file.txt", "w");
 char str[100] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 if (fp)
   {
	for(int i=0; i<strlen(str); i++) 
	  putc(str[i],fp);
   }
 fclose(fp);
  
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi bạn chạy chương trình, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào nhưng sẽ viết "Hello World!" vào tệp "file.txt".

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fopen() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Danh sách các hàm

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top