Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm puts() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm puts() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm puts() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để viết một chuỗi vào stdout.

Hàm puts() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm clearerr() trong C / C++

Hàm puts() nhận một chuỗi str kết thúc bằng null làm đối số của nó và ghi nó vào stdout. Lệnh gọi puts() tương đương với lệnh fputc() lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cú pháp:

int puts(const char *str);

Trong đó:

 • str: Chuỗi được viết.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm puts() trả về một số nguyên không âm.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng hàm puts để viết một dòng nội dung "Welcome to Freetuts.net" vào stdout.

put("Welcome to Freetuts.net");

Cách dùng hàm clearerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm clearerr().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 //Trong trường hợp này mình tạo một biến str với nội dung nhất định, sau đó truyền biến vào hàm puts()
 char str1[] = "Xin chào các bạn !!!";
 puts(str1);
 //trong trường hopwh này mình truyền trực tiếp nội dung vào trong hàm puts
 // ->> và kết quả đều được hiển thị ra màn hình
 puts("Freetuts.net");

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

puts 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clearerr() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm clearerr() trong C / C++
Hàm fclose() trong C / C++
Hàm getc() trong C / C++
Hàm getchar() trong C / C++
Hàm gets() trong C / C++
Hàm printf() trong C / C++
Hàm putc() trong C / C++
Hàm fopen() trong C / C++
Hàm putchar() trong C / C++
Hàm puts() trong C / C++
Hàm scanf() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP