CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự từ luồng đã cho.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm getc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm getc() trong C / C++

Hàm getc() trong C++ đọc ký tự tiếp theo từ luồng đầu vào đã cho. Nó có thể được thực hiện dưới dạng macro.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int getc(FILE* stream);

Hàm getc () nhận một luồng tệp làm đối số của nó và trả về ký tự tiếp theo từ luồng đã cho dưới dạng một kiểu số nguyên.

Trong đó:

 • stream là file để đọc ký tự.

Ví dụ:

getc("file.txt");//'file.txt' là tên file mà bạn cần đọc

Giá trị của hàm trả về:

 • Khi thành công hàm getc() trả về ký tự đã đọc.
 • Khi thất bại nó trả về EOF.

Cách dùng hàm getc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getc().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo file để đọc
 fp = fopen("file.txt","r");//ở đây 'file.txt' có nội dung là "Hello World!"
 //sử dụng hàm getc để đọc file
 if (fp)
 {
  while(feof(fp) == 0)
   {
    c = getc(fp);
    putchar(c);
   }
 }
 else
  perror("File opening failed");
 //sử dụng hàm fclose để đóng file 
 fclose(fp);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getc 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top