banner jpg
CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm printf() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm printf() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để viết một chuỗi có định dạng vào stdout.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm printf() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm printf() trong C / C++

Hàm printf() được sử dụng để ghi chuỗi được trỏ tới theo định dạng vào stdout.

Định dạng chuỗi có thể chứa các định dạng bắt đầu bằng %, được thay thế bằng giá trị của các biến được chuyển đến hàm printf().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

int printf( const char* format, ... );

Trong đó:

 • format: Con trỏ đến một chuỗi kết thúc rỗng được ghi vào luồng tệp. Nó bao gồm các ký tự cùng với các ký hiệu định dạng tùy chọn bắt đầu bằng%.

Bộ định dạng có các phần sau:

 • Dấu % đứng đầu.
 • Flag: tùy chon một hoặc nhiều hành vi chuyển đổi.
  • ' - ' căn trái cho kết quả trong trường.
  • ' + ' dấu kết quả được gắn vào đầu giá trị kể cả cho kết quả dương.
  • 'space' nếu không có dấu, dấu cách được gắn vào đầu kết quả.
  • ' # ' Một hình thức chuyển đổi thay thế được thực hiện.
  • ' 0 ' Nó được sử dụng cho số nguyên và số dấu phẩy động. Nó có thể đệm vào bên trái của số thay vì sử dụng khoảng trắng.
 • Width: Một giá trị số nguyên hoặc * tùy chọn được sử dụng để chỉ định trường chiều rộng tối thiểu.
 • Precision: Một trường tùy chọn bao gồm a. theo sau là ' * ' hoặc số nguyên hoặc không có gì để chỉ định độ chính xác.
 • Length: Công cụ sửa đổi độ dài tùy chọn chỉ định kích thước của đối số.
 • Specifier: Một chỉ định định dạng chuyển đổi.
Định dạng chỉ định Mô tả
% In %
c Viết một ký tự
s Viết một chuỗi ký tự
d hoặc i Chuyển đổi một số nguyên có dấu thành biểu diễn thập phân
o Chuyển đổi một số nguyên không dấu thành biểu diễn bát phân
X hoặc x Chuyển đổi một số nguyên không dấu thành biểu diễn thập lục phân
u Chuyển đổi một số nguyên không dấu thành biểu diễn thập phân
F hoặc f Chuyển đổi số dấu phẩy động thành biểu diễn thập phân
E hoặc e Chuyển đổi số dấu phẩy động sang ký hiệu số mũ thập phân
A hoặc a Chuyển đổi số dấu phẩy động thành số mũ thập lục phân
G hoặc g Chuyển đổi số dấu phẩy động thành ký hiệu số mũ thập phân hoặc thập phân
n Trả về số ký tự được viết cho đến nay bởi lệnh gọi này cho hàm. Kết quả được ghi vào giá trị được trỏ tới bởi đối số
p Viết một chuỗi ký tự được xác định triển khai xác định một con trỏ

Nếu thành công, hàm printf() trả về số ký tự được viết. Khi thất bại, nó trả về một giá trị âm.

Ví dụ: Khi các bạn muốn in ra một dòng thông báo bình thường.

printf("Tên của tôi là Freetuts.net");

Cách dùng hàm printf() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm printf().

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //Ví dụ 1: khai báo biến x = 5, sau đó sử dụng hàm printf() để truyền giá trị x vào và hiển thị ra màn hình bằng định dạng %d
 int x = 5;
 printf("x = %d \n", x);
 //Ví dụ 2: Khai báo biến my_name, sau đó truyền vào và hiển thị ra màn hình bằng định dạng %s
 char my_name[] = "Freetuts.net";
 printf("Tên của tôi là %s \n", my_name);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

printf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm printf() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top