Home > Java > Các hàm Java > Phương thức forEach() trong HashMap Java
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thực hiện một hành động lên tất cả các cá thể trong hashmap và làm thay đổi chúng.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức forEach() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.forEach(BiConsumer<K, V> action)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi cá thể của hashmap.

Phương thức forEach() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó nó sẽ làm thay đổi tất cả các cá thể trong hashmap.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {Java=1", "C=2", "Python=3}. Bây giờ sử dụng phương thức forEach() để bình phương value của tất cả các cá thể trong hashmap.

hashmap.forEach((key, value) -> {
   value = value * value;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap : {Java=1", "C=4", "Python=9}.

Cách dùng phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức forEach() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất điịnh. Sau đó sử dụng phương thức forEach() để tính value sau khi giảm 10% và hiển thị ra value mới.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap tên prices
  HashMap<String, Integer> prices = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho prices
  prices.put("Shoes", 200);
  prices.put("Bag", 300);
  prices.put("Pant", 150);
  System.out.println("\n\nGiá ban đầu của các sản phẩm: " + prices);

  System.out.print("Giá sau khi giảm giá 10%: ");
  // tính 10% value của các cá thể rồi cộng với value ban đầu
  prices.forEach((key, value) -> {
   value = value - value * 10/100;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP