CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức remove() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức remove() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa một cặp key/value khỏi hashmap.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức remove() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức remove() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.remove(Object key, Object value);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - loại bỏ cá thể được chỉ định bởi key này.
 • value (option) - chỉ xóa cá thể nếu key được chỉ định tới giá trị này.

Phương thức trả về:

 • Giá trị trước đó được liên kết với khóa được chỉ định.
 • True nếu cá thể bị xóa.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {"1=Java", "2=C", "3=Python"}, bây giờ sử dụng phương thức remove() để xóa cá thể "2=C" khỏi hashmap.

hashmap.remove(1, "Java");
//hoặc
hashmap.remove(1);

Cách dùng phương thức remove() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức remove() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap với các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức remove() để xóa một cá thể bất kì.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  // thêm các cá thể cho hashmap bằng phương thức put()
  languages.put(1, "Python");
  languages.put(2, "C");
  languages.put(3, "Java");
  System.out.println("Các cá thể trong languages: " + languages);
  // remove cá thể có key = 2 khỏi languages
  languages.remove(2); // trả về C
  System.out.println("languages sau khi xóa: " + languages);
  
  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

remove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức remove() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top