Home > Java > Các hàm Java > Phương thức get() trong HashMap Java
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức get() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức get() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để lấy value của một key được chỉ định trong hashmap.

Phương thức get() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức get() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.get(Object key)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - key được chỉ định để lấy value.

Phương thức trả về value mà key được chỉ định.

*Lưu ý: Phương thức trả về null nếu value mà key được chỉ định mang giá trị null hoặc key không có trên hashmap.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {"1=Java", "2=Javascript", "3=C++"}, bây giờ sử dụng phương thức get() để lấy giá trị của key = 3.

hashmap.get(3);
// ->>>> kết quả trả về: "C++"

Cách dùng phương thức get() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức get() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức get() để lấy value từ một key bất kì.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap numbers
  HashMap<Integer, String> numbers = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm cá cá thể cho numbers
  numbers.put(1, "Java");
  numbers.put(2, "Python");
  numbers.put(3, "JavaScript");
  System.out.println("\n\nCác cá thể trong numbers: " + numbers);
  // lấy giá trị của key = 1
  String value = numbers.get(1);
  System.out.println("Key = 1 có value: " + value);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

get 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức get() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP