CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm kiếm một ký tự trong một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm memchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm memchr() trong C++ được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một số ký tự nhất định.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const void* memchr( const void* ptr, int ch, size_t count );
void* memchr( void* ptr, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • ptr: Con trỏ tới đối tượng cần tìm.
 • ch: Ký tự cần tìm.
 • count: Số ký tự được tìm kiếm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm memchr () trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự, nếu không trả về con trỏ null.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dùng là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm memchr() để tìm ký tự 'm' trong 15 ký tự đầu tiên của chuỗi.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến ptr với nội dung là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char ptr[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khai báo một biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //count là số ký tự cho phép tìm kiếm trong chuỗi
 int count = 15;
 //nếu tìm thấy ký tự trong chuỗi thì thông báo cho người dùng biết là đã tìm thấy
 if (memchr(ptr,ch, count))
   cout <<"Ký tự "<< ch << " có xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";
 //ngược lại sẽ thông báo là không tìm thấy  
 else
   cout <<"Ký tự "<<ch << " không xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top