CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm kiếm một ký tự trong một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm memchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm memchr() trong C++ được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một số ký tự nhất định.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const void* memchr( const void* ptr, int ch, size_t count );
void* memchr( void* ptr, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • ptr: Con trỏ tới đối tượng cần tìm.
 • ch: Ký tự cần tìm.
 • count: Số ký tự được tìm kiếm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm memchr () trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự, nếu không trả về con trỏ null.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dùng là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm memchr() để tìm ký tự 'm' trong 15 ký tự đầu tiên của chuỗi.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến ptr với nội dung là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char ptr[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khai báo một biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //count là số ký tự cho phép tìm kiếm trong chuỗi
 int count = 15;
 //nếu tìm thấy ký tự trong chuỗi thì thông báo cho người dùng biết là đã tìm thấy
 if (memchr(ptr,ch, count))
   cout <<"Ký tự "<< ch << " có xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";
 //ngược lại sẽ thông báo là không tìm thấy  
 else
   cout <<"Ký tự "<<ch << " không xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top