CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strstr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strstr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strstr() trong C / C++

Hàm strstr() trong C++ tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi này trong một chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const char* strstr( const char* str, const char* target );
char* strstr( char* str, const char* target );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 • target: Con trỏ đến chuỗi để tìm kiếm.

Hàm sẽ trả về:

 • Nếu chuỗi con được tìm thấy, hàm strstr () trả về con trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi con trong dest.
 • Nếu không tìm thấy chuỗi con, một con trỏ null được trả về.
 • Nếu đích trỏ đến một chuỗi trống, str được trả về

Cách dùng hàm strstr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strstr() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai chuỗi với nội dung nhất định
 char str[] = "Xin chao Freetuts.net";
 char target[] = "Freetuts";
 //sử dụng hàm strstr() để tìm kiếm chuỗi "Freetuts.net" trong chuỗi "Xin chao Freetuts.net"
 char *p = strstr(str, target);
 //hiển thị chuỗi target và vị trí của nó trong chuỗi str
 if (p)
   cout << "'" << target << "' có xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\" tại vị trí " << p-str;
 else
   cout << target << " không xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strstr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top