CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strlen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strlen() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strlen() trong C / C++

Hàm strlen() được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

size_t strlen( const char* str );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần đếm độ dài ký tự.

Hàm strlen() trả về độ dài của một chuỗi.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài cho str.

int len = str.strlen();
// kết quả ->> 12

Cách dùng hàm strlen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strlen() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo hai chuỗi str1, str2 với nội dung nhất định, sau đó sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài của nó.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khởi tạo hai biến str1 và str2 với nội dung nhất định
 char str1[] = "Xin chào các bạn!!";
 char str2[] = "Chào mừng các bạn đến với freetuts.net";
 //sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của hai chuỗi str1 và str2 rồi gán cho biến len1 và len2
 int len1 = strlen(str1);
 int len2 = strlen(str2);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str1<<"\" là " << len1 << endl;
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str2<<"\" là " << len2 << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strlen 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top