Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strlen() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm strlen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi.

Hàm strlen() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strlen() trong C / C++

Hàm strlen() được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Cú pháp:

size_t strlen( const char* str );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần đếm độ dài ký tự.

Hàm strlen() trả về độ dài của một chuỗi.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài cho str.

int len = str.strlen();
// kết quả ->> 12

Cách dùng hàm strlen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strlen() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo hai chuỗi str1, str2 với nội dung nhất định, sau đó sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài của nó.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khởi tạo hai biến str1 và str2 với nội dung nhất định
 char str1[] = "Xin chào các bạn!!";
 char str2[] = "Chào mừng các bạn đến với freetuts.net";
 //sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của hai chuỗi str1 và str2 rồi gán cho biến len1 và len2
 int len1 = strlen(str1);
 int len2 = strlen(str2);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str1<<"\" là " << len1 << endl;
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str2<<"\" là " << len2 << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strlen 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP