CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strlen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strlen() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strlen() trong C / C++

Hàm strlen() được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi đã cho.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

size_t strlen( const char* str );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần đếm độ dài ký tự.

Hàm strlen() trả về độ dài của một chuỗi.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài cho str.

int len = str.strlen();
// kết quả ->> 12

Cách dùng hàm strlen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strlen() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo hai chuỗi str1, str2 với nội dung nhất định, sau đó sử dụng phương thức strlen() để tính độ dài của nó.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khởi tạo hai biến str1 và str2 với nội dung nhất định
 char str1[] = "Xin chào các bạn!!";
 char str2[] = "Chào mừng các bạn đến với freetuts.net";
 //sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của hai chuỗi str1 và str2 rồi gán cho biến len1 và len2
 int len1 = strlen(str1);
 int len2 = strlen(str2);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str1<<"\" là " << len1 << endl;
 cout << "Độ dài của chuỗi \""<<str2<<"\" là " << len2 << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strlen 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strlen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top