CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memmove() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memmove() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép một số phần tử từ mảng này sang mảng khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm memmove() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memmove() trong C / C++

Hàm memmove() trong C++ được sử dụng để sao chép một byte dữ liệu từ nguồn đến đích. Có nghĩa là nó sẽ sao chép các phần tử được chỉ định từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc trong một mảng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void* memmove( void* dest, const void* src,size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến vị trí bộ nhớ nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến vị trí bộ nhớ nơi nội dung được sao chép từ đó.
 • count: Số byte để sao chép từ src sang đích.

Cách dùng hàm memmove() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memmove() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo một mảng với một số phần tử nhất định
 int arr[10] = {8,3,11,61,-22,7,-6,2,13,47};
 int *new_arr = &arr[5];
 //sử dụng hàm memmove để sao chép 5 phần tử đầu tiên
 memmove(new_arr,arr,sizeof(int)*5);
 //in các phần tử sau khi được sao chép
 cout << "Sau khi sao chép" << endl;
 for (int i=0; i<10; i++)
   cout << arr[i] << "\t";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

memmove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top