Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm memmove() trong C / C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm memmove() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memmove() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép một số phần tử từ mảng này sang mảng khác.

Hàm memmove() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memmove() trong C / C++

Hàm memmove() trong C++ được sử dụng để sao chép một byte dữ liệu từ nguồn đến đích. Có nghĩa là nó sẽ sao chép các phần tử được chỉ định từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc trong một mảng.

Cú pháp:

void* memmove( void* dest, const void* src,size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến vị trí bộ nhớ nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến vị trí bộ nhớ nơi nội dung được sao chép từ đó.
 • count: Số byte để sao chép từ src sang đích.

Cách dùng hàm memmove() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memmove() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo một mảng với một số phần tử nhất định
 int arr[10] = {8,3,11,61,-22,7,-6,2,13,47};
 int *new_arr = &arr[5];
 //sử dụng hàm memmove để sao chép 5 phần tử đầu tiên
 memmove(new_arr,arr,sizeof(int)*5);
 //in các phần tử sau khi được sao chép
 cout << "Sau khi sao chép" << endl;
 for (int i=0; i<10; i++)
   cout << arr[i] << "\t";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

memmove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP