CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcpy() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để sao chép một chuỗi ký tự từ chuỗi này sang chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strcpy() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strcpy() trong C++ sao chép một chuỗi ký tự từ nguồn đến đích. Nghĩa là nó sẽ sao chép một chuỗi các ký tự từ biến này sang biến khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* strcpy( char* dest, const char* src );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép từ đó.

Cách dùng hàm strcpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strcpy() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo một biến str với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng hàm strcpy() để sao chép nội dụng từ biến str sang biến dest mà mình đã tạo trước đó.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến src với nội dùng là "Hello Freetuts.net." Đây là biến sẽ được copy
 char src[] = "Hello Freetuts.net.";
 //khai báo biến dest, đây là biến sẽ nhận nội dung được copy
 char dest[20];
 //sử dụng hàm strcpy để sao chép nội dung từ biến str sang biến dest
 strcpy(dest,src);
 //hiển thị dest ra màn hình
 cout << dest;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcpy 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top