CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcmp() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strcmp() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcmp() trong C / C++

Hàm strcmp() được sử dụng để so sánh hai chuỗi, việc so sánh được thực hiện về mặt từ vựng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int strcmp( const char* lhs, const char* rhs );

Trong đó:

 • lhs và rhs là hai chuỗi cần so sánh.

Hàm sẽ trả về một trong các trường hợp sau:

 • Giá trị dương nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs lớn hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị âm nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs nhỏ hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị 0 nếu hai chuỗi bằng nhau về mặt từ vựng.

Cách dùng hàm strcmp() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcmp() để so sánh và thông báo ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo hai biến lhs và rhs với hai nội dung cần so sánh
 char lhs[] = "Armstrong";
 char rhs[] = "Army";
 int result;
 //sử dụng hàm strcmp để so sánh hai chuỗi rồi gán kết quả cho biến result
 //*lưu ý: hàm strcmp sẽ trả về một số
 result = strcmp(lhs,rhs);
 //nếu hàm trả về số khác không tức là hai chuỗi khác nhau
 if(result != 0)
  cout<<lhs<< " và " << rhs <<" khác nhau";
 //nếu hàm trả về = 0 thì hai chuỗi giống nhau
 else
  cout<<lhs<< " và " << rhs <<" giống nhau";
 cout<<endl<<endl;
 //tương tự như vậy thử so sánh hai chuỗi giống nhau nhé
 result = strcmp(lhs,lhs);
 if(result != 0)
  cout<<lhs<< " và " << lhs <<" khác nhau";
 else
  cout<<lhs<< " và " << lhs <<" giống nhau";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcmp 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top