CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng tìm kiếm ký tự đầu tiên trong chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strchr() trong C / C++

Hàm strchr() trong C++ tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một chuỗi.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const char* strchr( const char* str, int ch );
char* strchr( char* str, int ch );

Trong đó:

 • ptr: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 • ch: Ký tự cần tìm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm strchr() trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự trong str, ngược lại trả về con trỏ null.

Cách dùng hàm strchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng hàm strchr() để kiểm tra xem một ký tự bất kỳ có xuất hiện trong chuỗi hay không.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khởi tạo biến str với nội dung "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khởi tạo biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //sử dụng hàm strchr để kiểm tra xem biến ch có xuất hiển trong chuỗi hay không sau đó thông báo ra màn hình
 if (strchr(str, ch))
    cout << "Ký tự " << ch << " có xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";
 else
    cout << "Ký tự " << ch << " không xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top