Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
c language jpg Các hàm C / C++

Quảng cáo

Hàm strchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng tìm kiếm ký tự đầu tiên trong chuỗi.

Hàm strchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Quảng cáo

Cú pháp hàm strchr() trong C / C++

Hàm strchr() trong C++ tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một chuỗi.

Cú pháp:

const char* strchr( const char* str, int ch );
char* strchr( char* str, int ch );

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • ptr: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 • ch: Ký tự cần tìm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm strchr() trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự trong str, ngược lại trả về con trỏ null.

Quảng cáo

Cách dùng hàm strchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng hàm strchr() để kiểm tra xem một ký tự bất kỳ có xuất hiện trong chuỗi hay không.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khởi tạo biến str với nội dung "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khởi tạo biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //sử dụng hàm strchr để kiểm tra xem biến ch có xuất hiển trong chuỗi hay không sau đó thông báo ra màn hình
 if (strchr(str, ch))
    cout << "Ký tự " << ch << " có xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";
 else
    cout << "Ký tự " << ch << " không xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Danh sách các hàm cstring

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top