CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strncat() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để nối một số ký tự từ chuỗi này vào chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strncat() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strncat() trong C++ nối một số ký tự được chỉ định của một chuỗi vào cuối một chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* strncat( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một chuỗi để nối vào.
 • src: Con trỏ đến một chuỗi sẽ được thêm vào.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm sẽ trả về một chuỗi sau khi đã nối.

Cách dùng hàm strcpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncat() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo khởi tạo nội dung nhất định cho hai biến dest và src
 char dest[50] = "Xin chào";
 char src[50] = " các bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm strncat để nối 12 ký tự từ biến src sang biến dest
 strncat(dest, src, 12);
 //hiển thị biến dest sau khi nối ra màn hình
 cout << "Biến dest sau khi nối: " <<dest ;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top