CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcat() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để nối hai chuỗi trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strcat() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm strcat() được sử dụng để gắn một chuỗi này vào cuối một chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* strcat( char* dest, const char* src );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một chuỗi để nối vào.
 • src: Con trỏ đến một chuỗi sẽ được thêm vào.

Hàm sẽ trả về một chuỗi sau khi đã được nối từ chuỗi src vào chuỗi dest.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo cho hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcat() để nối hai chuỗi lại với nhau.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo và khởi tạo chuỗi dest là chuỗi sẽ được thêm vào
 char dest[50] = "Chào mừng bạn đến với ";
 //khai báo vầ khởi tạo biến src là chuỗi sẽ thêm vào chuỗi dest
 char src[50] = "Freetuts.net";
 //sử dụng hàm strcat() để nối hai chuỗi
 strcat(dest, src);
 //hiển thị chuỗi sau khi nối ra màn hình
 cout << dest <<endl;

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top