Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
c language jpg Các hàm C / C++

Quảng cáo

Hàm strncpy() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để sao chép một số ký tự từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Hàm strncpy() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Quảng cáo

Cú pháp hàm strncpy() trong C / C++

Hàm strncpy() được sử dụng để sao chép một số ký tự nhất định từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Cú pháp:

char* strncpy( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • dest: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép từ đó.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm trả về một chuỗi sau khi đã sao chép.

Quảng cáo

Cách dùng hàm strncpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncpy() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo biến src với nội dung nhất định và biến dest để sao chép nội dung
 char src[] = "Chao mung cac ban den voi Freetuts.net";
 char dest[40];
 //sử dụng hàm strncpy để sao chép 15 ký tự từ src sang dest
 strncpy(dest,src,15);
 //hiển thị biến dest sau khi sao chép ra màn hình
 cout << dest << endl;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncpy 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Danh sách các hàm cstring

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top