VUE API REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hai phương thức phổ biến để gửi và nhận dữ liệu từ API trong VueJS 2: Axios và Fetch API.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tại sao chúng ta cần tương tác với API?

Trước hết, hãy nhìn nhận về lợi ích của việc tương tác với API. Khi ứng dụng của bạn cần cập nhật dữ liệu, đồng bộ hóa thông tin, hoặc thậm chí là gửi dữ liệu lên máy chủ, việc sử dụng Axios hoặc Fetch API trở thành một phần quan trọng của quy trình phát triển.

Axios - Một thư viện HTTP hiệu quả

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Axios là một thư viện HTTP phổ biến, cho phép chúng ta gửi các yêu cầu HTTP một cách đơn giản và linh hoạt. Với cú pháp dễ đọc và nhiều tính năng hữu ích, Axios trở thành một công cụ không thể thiếu khi làm việc với VueJS 2.

Fetch API - Tiêu chuẩn Web hiện đại

Nếu bạn muốn sử dụng một phương thức tích hợp trực tiếp trong trình duyệt mà không cần thư viện bên ngoài, Fetch API là sự lựa chọn hoàn hảo. Fetch là một API tiêu chuẩn của JavaScript, cung cấp cách tiếp cận đơn giản để thực hiện các yêu cầu mạng.

Trong các phần tiếp theo, mình sẽ cùng nhau tim hiểu cách triển khai Axios và Fetch API trong ứng dụng VueJS 2, từ việc cài đặt đến cách sử dụng chúng để tạo và xử lý các yêu cầu HTTP.

Chắc chắn rằng việc tương tác với API sẽ không còn là một thách thức đối với bạn sau khi tham gia vào hành trình này. Hãy bắt đầu nào!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top