GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Việc hiểu và sử dụng các directive như v-for và v-if là chìa khóa để tạo ra các ứng dụng linh hoạt và mạnh mẽ. Đây là những công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tương tác với dữ liệu và điều khiển việc hiển thị các phần tử trong ứng dụng của mình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

v-for cho phép bạn lặp qua dữ liệu để tạo ra danh sách các phần tử hoặc thậm chí xác định cấu trúc HTML dựa trên dữ liệu của bạn. Trong khi đó, v-if cho phép bạn điều khiển việc hiển thị hoặc ẩn đi các phần tử dựa trên các điều kiện logic.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng và tận dụng sức mạnh của v-for v-if để quản lý dữ liệu và điều chỉnh giao diện trong ứng dụng VueJS 2. Hãy cùng nhau tìm hiểu về những cú pháp, tính linh hoạt và cách áp dụng chúng vào các tình huống thực tế để xây dựng những ứng dụng linh hoạt và dễ bảo trì.

V-for Directive trong VueJS 2

V-for trong VueJS 2 là một directive mạnh mẽ cho phép bạn lặp qua danh sách các phần tử trong một mảng hoặc các thuộc tính của một đối tượng và render chúng ra giao diện người dùng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

V-for là một directive được cung cấp bởi VueJS để lặp qua các phần tử trong một mảng hoặc đối tượng và render chúng vào DOM.

Cú pháp và cách sử dụng v-for

Cú pháp cơ bản của v-for trong VueJS như sau:

<div v-for="(item, index) in items" :key="index">
 {{ item }}
</div>

Trong đó:

 • (item, index): Biến item là giá trị của từng phần tử trong mảng hoặc giá trị của thuộc tính trong đối tượng, index là chỉ số của phần tử.
 • items: Mảng hoặc đối tượng mà bạn muốn lặp qua.
 • :key="index": Đây là thuộc tính đặc biệt được yêu cầu khi sử dụng v-for với mảng để Vue có thể xác định và theo dõi các phần tử trong danh sách.

Các tính năng và cách sử dụng của v-for

Ví dụ về v-for với mảng và đối tượng:

Lặp qua mảng:

<div v-for="(item, index) in items" :key="index">
 {{ item }}
</div>

Lặp qua đối tượng:

<div v-for="(value, key) in object" :key="key">
 {{ key }}: {{ value }}
</div>

Các chức năng mở rộng của v-for:

Lặp qua các số:

<div v-for="n in 10" :key="n">
 {{ n }}
</div>

Lặp qua chuỗi:

<div v-for="char in 'Hello'" :key="char">
 {{ char }}
</div>

Với các tính năng mở rộng này, v-for cho phép lặp qua không chỉ mảng và đối tượng mà còn cả số và chuỗi, giúp tạo ra các template linh hoạt và đa dạng trong VueJS 2.

V-if Directive trong VueJS 2

V-if là một directive trong VueJS 2 được sử dụng để quyết định xem một phần tử DOM có được hiển thị hay ẩn đi dựa trên điều kiện được đánh giá là true hoặc false. Khi điều kiện đúng, phần tử sẽ được render, ngược lại nó sẽ bị loại bỏ khỏi DOM.

So sánh với các directives khác như v-show:

 • V-if: Khi điều kiện không đúng, phần tử sẽ không được render trong DOM, nó thực sự thêm/xóa phần tử khỏi DOM theo điều kiện.
 • V-show: Khi điều kiện không đúng, phần tử vẫn tồn tại trong DOM nhưng được ẩn bằng CSS (display: none). Nó chỉ thay đổi kiểu hiển thị của phần tử.

Cách sử dụng của v-if

Sử dụng v-if với các biểu thức điều kiện:

V-if có thể sử dụng với các biểu thức điều kiện của JavaScript hoặc các biến/điều kiện được xác định trong data của Vue instance.

<div v-if="isTrue">
 Phần tử này sẽ hiển thị khi isTrue là true.
</div>

Ví dụ về cách sử dụng v-if để kiểm tra điều kiện và hiển thị các phần tử tương ứng:

<template>
 <div>
  <div v-if="isLoggedIn">
   Xin chào, {{ username }}!
  </div>
  <div v-else>
   Vui lòng đăng nhập.
  </div>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   isLoggedIn: false,
   username: ''
  };
 },
 methods: {
  login() {
   // Logic đăng nhập
   this.isLoggedIn = true;
   this.username = 'Người dùng';
  }
 },
 created() {
  // Để mô phỏng đăng nhập sau một khoảng thời gian
  setTimeout(() => {
   this.login();
  }, 2000);
 }
};
</script>

Trong ví dụ này, v-if được sử dụng để kiểm tra điều kiện isLoggedIn. Nếu người dùng đã đăng nhập (isLoggedIn là true), phần tử chào mừng sẽ được hiển thị, ngược lại sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập.

z5008330377613 dfa531580ee4983a0ce3c53bb0b8a811 jpg

V-if là một công cụ quan trọng trong VueJS để quyết định việc hiển thị hoặc ẩn các phần tử dựa trên điều kiện.

Kết Hợp v-for và v-if trong VueJS 2

Tối uu hiển thị với kết hợp v-for và v-if

Cách kết hợp v-for và v-if để điều khiển việc hiển thị các phần tử:

 • Filtering trong v-for: Bạn có thể sử dụng v-if bên trong v-for để chỉ hiển thị các phần tử thỏa mãn điều kiện cụ thể.
 • Optimization: Khi áp dụng v-for và v-if cùng nhau, hãy cân nhắc tối ưu hóa hiển thị bằng cách tránh render các phần tử không cần thiết.

Best practices khi sử dụng kết hợp này để tối ưu hiển thị và quản lý danh sách các phần tử:

 • Điều kiện phù hợp: Sử dụng điều kiện cụ thể để quyết định việc hiển thị.
 • Optimization: Tránh việc render không cần thiết bằng cách sử dụng v-if để lọc trước khi render các phần tử.

Ví dụ thực tế sử dụng kết hợp v-for và v-if

Ví dụ 1: Hiển thị các mục trong danh sách có điều kiện

<div v-for="item in items" v-if="item.isActive">
 {{ item.name }}
</div>

Trong đây, chỉ có những mục có thuộc tính isActive là true mới được hiển thị.

Ví dụ 2: Quản lý danh sách sản phẩm theo danh mục

<div v-for="category in categories">
 <h2>{{ category.name }}</h2>
 <div v-for="product in products" v-if="product.category === category.id">
  {{ product.name }}
 </div>
</div>

Ở đây, v-for được sử dụng để lặp qua danh mục sản phẩm. Trong mỗi danh mục, chỉ các sản phẩm thuộc danh mục đó mới được hiển thị.

Tình huống sử dụng:

 • Danh sách các bài viết có thể được lọc theo thể loại, tác giả hoặc trạng thái.
 • Hiển thị danh sách sản phẩm từ một danh mục cụ thể.

Khi kết hợp v-for và v-if, bạn có thể kiểm soát chính xác việc hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện cụ thể, tối ưu hóa hiển thị và quản lý danh sách trong ứng dụng VueJS 2 của bạn.

Tối ưu trong việc sử dụng v-for và v-if trong VueJS 2

Lợi ích và tính linh hoạt của v-for và v-if

Tính linh hoạt khi sử dụng v-for để lặp qua danh sách dữ liệu:

 • Dynamic Rendering: V-for cho phép render các phần tử từ một mảng hoặc đối tượng dữ liệu một cách linh hoạt.
 • Dữ liệu đa dạng: Có thể lặp qua mảng, đối tượng, số, chuỗi, giúp tạo ra các template linh hoạt và đa dạng.

Lợi ích của việc sử dụng v-if để điều khiển hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện:

 • Conditional Rendering: V-if giúp quyết định xem một phần tử có được hiển thị hay ẩn dựa trên điều kiện cụ thể.
 • Tính linh hoạt: Cho phép hiển thị hoặc ẩn các phần tử tùy thuộc vào trạng thái hoặc điều kiện logic.

Tối ưu và Best Practices khi sử dụng v-for và v-if

Best practices để tối ưu hóa việc sử dụng v-for và v-if trong ứng dụng VueJS 2:

Tối ưu hóa v-for:

 • Sử dụng key một cách chính xác để Vue có thể xác định và theo dõi các phần tử trong danh sách.
 • Tránh lặp qua mảng lớn mà không cần thiết để giảm tải cho DOM.

Tối ưu hóa v-if:

 • Kết hợp v-if với v-for để lọc dữ liệu trước khi render, tránh hiển thị các phần tử không cần thiết.
 • Sử dụng computed properties hoặc methods để tính toán điều kiện hiển thị một cách hiệu quả.

Lưu ý và cảnh báo khi sử dụng kết hợp này để tăng hiệu suất và dễ bảo trì:

 • Quản lý tốt điều kiện: Đảm bảo rằng điều kiện trong v-if không quá phức tạp để dễ dàng hiểu và bảo trì.
 • Đánh giá hiệu suất: Sử dụng công cụ như Vue DevTools để đánh giá hiệu suất của ứng dụng khi sử dụng v-for và v-if, đặc biệt là khi có nhiều dữ liệu để render.

Sử dụng linh hoạt v-for và v-if trong VueJS 2 cần phải được kết hợp một cách cẩn thận để tối ưu hóa hiệu suất và duy trì codebase dễ dàng. Hiểu rõ cách chúng hoạt động cũng như các best practices sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng Vue hiệu quả và linh hoạt.

Kết bài

Sử dụng v-for và v-if trong VueJS 2 là hai công cụ mạnh mẽ giúp bạn linh hoạt điều khiển và hiển thị dữ liệu theo điều kiện trong ứng dụng của mình.

Với v-for, bạn có khả năng lặp qua danh sách dữ liệu một cách linh hoạt, từ mảng, đối tượng đến số và chuỗi, tạo ra các template đa dạng và phong phú.

Cùng với đó, v-if là công cụ quan trọng cho việc điều khiển việc hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện cụ thể. Quyết định xem một phần tử có được hiển thị hay ẩn đi dựa trên điều kiện logic, đem lại sự linh hoạt cho việc hiển thị các thành phần của giao diện.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa việc sử dụng v-for và v-if, cần chú ý đến các best practices như sử dụng key một cách chính xác, kết hợp v-if và v-for để lọc dữ liệu trước khi render, và quản lý tốt điều kiện để dễ dàng hiểu và bảo trì codebase.

Việc sử dụng linh hoạt và hiệu quả hai directives này sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng VueJS 2 một cách hiệu quả và dễ dàng bảo trì, đồng thời cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng cuối.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top