GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tự sử dụng VueJS 2 để hiển thị và cập nhật dữ liệu có thể đơn giản hơn bạn nghĩ! Directives như v-bind và v-model là những công cụ mạnh mẽ giúp bạn kết nối dữ liệu từ Vue instance với giao diện người dùng một cách linh hoạt và dễ dàng. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách chúng hoạt động và làm thế nào để áp dụng chúng trong việc hiển thị và cập nhật dữ liệu trong ứng dụng VueJS 2 của bạn!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Directives trong VueJS 2

Directives trong VueJS 2 là các thuộc tính đặc biệt được sử dụng trong HTML để cung cấp khả năng tương tác và điều khiển các phần tử DOM. Hai trong số những directives quan trọng nhất là v-bind và v-model.

Directives là các thuộc tính đặc biệt được thêm vào các phần tử HTML trong VueJS, cho phép bạn thực hiện các hành động hoặc thay đổi dinh dạng của DOM một cách dễ dàng.

Vai trò và ứng dụng của v-bind và v-model

 • v-bind: Được sử dụng để gắn các giá trị của dữ liệu từ Vue instance vào thuộc tính của phần tử HTML. Ví dụ, bạn có thể gắn giá trị của một biến vào thuộc tính href, src, class...vv.

  Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • v-model: Liên kết dữ liệu hai chiều giữa các phần tử nhập liệu HTML (như input, textarea, select) và dữ liệu trong Vue instance. Khi dữ liệu thay đổi trong phần tử HTML, dữ liệu trong Vue instance cũng sẽ được cập nhật, và ngược lại.

Cả hai directives này đều giúp tạo ra một cách giao tiếp mạnh mẽ và linh hoạt giữa dữ liệu và giao diện người dùng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiển thị và cập nhật dữ liệu trong ứng dụng VueJS 2 của bạn.

Sử dụng v-bind trong VueJS 2

v-bind trong VueJS là một directive được sử dụng để gắn dữ liệu từ Vue instance vào các thuộc tính HTML của phần tử.

Khi được áp dụng, v-bind cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu từ Vue instance vào thuộc tính HTML, điều này giúp cập nhật nội dung của phần tử dựa trên dữ liệu thay đổi trong Vue instance.

Hướng dẫn cách sử dụng v-bind để hiển thị dữ liệu từ Vue instance lên giao diện

Để sử dụng v-bind, hãy thực hiện các bước sau:

Gắn giá trị từ Vue instance vào thuộc tính HTML:

<div v-bind:title="pageTitle">Hover đề mục này để xem tiêu đề!</div>

Kết hợp với biểu thức JavaScript:

<a v-bind:href="'/details/' + itemId">Xem chi tiết</a>

Sử dụng ngắn gọn hơn với việc viết tắt của v-bind:

<img :src="imageURL" alt="Hình ảnh mô tả">

Nhớ rằng, mọi thay đổi trong dữ liệu của Vue instance sẽ làm thay đổi các thuộc tính HTML được gắn bởi v-bind tương ứng, giúp cập nhật giao diện theo thời gian thực.

Sử dụng v-model trong VueJS 2

v-model trong VueJS là một directive hai chiều mạnh mẽ, giúp liên kết dữ liệu giữa các phần tử nhập liệu HTML và dữ liệu trong Vue instance. Nó tạo ra một liên kết hai chiều tự động giữa dữ liệu của phần tử HTML và dữ liệu trong Vue instance.

Khi dữ liệu thay đổi trong các phần tử nhập liệu như input, textarea hoặc select, dữ liệu trong Vue instance cũng sẽ được cập nhật, và ngược lại.

Hướng dẫn cách sử dụng v-model để liên kết dữ liệu

Để sử dụng v-model, làm theo các bước sau:

 • Liên kết dữ liệu từ phần tử HTML vào Vue instance:
<input v-model="message" placeholder="Nhập tin nhắn của bạn">
 • Định nghĩa dữ liệu tương ứng trong Vue instance:
data() {
 return {
  message: '' // Dữ liệu của input sẽ được liên kết với biến này
 };
}
 • Sử dụng với các phần tử khác như textarea hoặc select:

Textarea:

<textarea v-model="description" placeholder="Mô tả"></textarea>

Select:

<select v-model="selectedOption">
 <option disabled value="">Chọn một tùy chọn</option>
 <option>A</option>
 <option>B</option>
</select>

Nhớ rằng, v-model tự động liên kết dữ liệu giữa các phần tử HTML và Vue instance một cách thuận tiện, giúp bạn quản lý dữ liệu và giao diện một cách hiệu quả.

Bài tập thực hành trong VueJS 2

Tạo một ứng dụng Vue đơn giản

Tạo Vue Instance:

File main.js

import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';

new Vue({
 render: h => h(App),
}).$mount('#app');

File App.vue

<template>
 <div id="app">
  <p>{{ message }}</p>
  <input v-model="inputValue" placeholder="Nhập dữ liệu">
  <p>Dữ liệu nhập vào: {{ inputValue }}</p>
  <p v-bind:title="message">Di chuột để xem thông báo!</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   message: 'Xin chào VueJS!',
   inputValue: ''
  };
 }
};
</script>

File index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Simple Vue App</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app"></div>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Tương tác người dùng và xử lý dữ liệu trong VueJS 2

Tạo các phương thức và dữ liệu trong Vue instance

Tạo dữ liệu và phương thức trong Vue Instance:

new Vue({
 el: '#app',
 data() {
  return {
   message: 'Xin chào VueJS!',
   inputValue: '',
   buttonClicked: false
  };
 },
 methods: {
  handleClick() {
   this.buttonClicked = true;
  }
 }
});

Sử dụng v-bind và v-model trong các tình huống thực tế

Sử dụng v-bind để hiển thị dữ liệu từ Vue instance:

<p v-bind:title="message">Di chuột để xem thông báo!</p>

Sử dụng v-model để liên kết dữ liệu từ input với Vue instance:

<input v-model="inputValue" placeholder="Nhập dữ liệu">
<p>Dữ liệu nhập vào: {{ inputValue }}</p>

Xử lý sự kiện với v-on:

<button v-on:click="handleClick">Click để kích hoạt</button>
<p v-if="buttonClicked">Nút đã được kích hoạt!</p>

Bằng cách tạo dữ liệu và phương thức trong Vue instance, sử dụng v-bind và v-model để hiển thị và cập nhật dữ liệu từ Vue instance lên giao diện, cùng với việc sử dụng v-on để xử lý sự kiện từ người dùng, bạn có thể tương tác một cách linh hoạt và hiệu quả trong ứng dụng VueJS.

Best Practices và Tips trong VueJS 2

Các quy tắc tốt nhất khi sử dụng v-bind và v-model

v-bind:

 • Sử dụng với thuộc tính HTML cần gắn dữ liệu từ Vue instance.
 • Tối ưu hóa: Sử dụng viết tắt : thay cho v-bind.

v-model:

 • Sử dụng để liên kết dữ liệu hai chiều với các phần tử nhập liệu.
 • Hạn chế việc sử dụng v-model cho các trường hợp cần xử lý logic phức tạp.

Các mẹo và hướng dẫn để tối ưu hóa sử dụng directives trong VueJS 2

Tối ưu hóa Performance:

 • Tránh sử dụng quá nhiều directives trên một phần tử.
 • Cân nhắc việc sử dụng v-if/v-show dựa trên tần suất thay đổi.

Tạo Custom Directives:

 • Nếu cần, tạo các custom directives để tái sử dụng logic phức tạp hoặc tạo tính năng mới.

Sử dụng Computed Property và Watcher:

 • Khi cần xử lý logic phức tạp, hãy sử dụng computed property hoặc watcher thay vì tạo logic trực tiếp trong template.

Hiểu rõ các Directives cơ bản:

 • Đọc và hiểu rõ về cách hoạt động của mỗi directive cơ bản như v-bind, v-model, v-for, v-if, v-show.

Nhớ rằng, việc sử dụng tốt nhất và tối ưu hóa các directives trong VueJS sẽ giúp ứng dụng của bạn hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.

Kết bài

Trong quá trình làm việc với VueJS 2 và các directives như v-bind và v-model, việc hiểu rõ cách chúng hoạt động và áp dụng chúng một cách hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa ứng dụng của bạn. Việc sử dụng v-bind để gắn dữ liệu và v-model để liên kết dữ liệu từ người dùng đều đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác với giao diện người dùng.

Các quy tắc tốt nhất, như hạn chế việc sử dụng v-model cho các trường hợp logic phức tạp và tối ưu hóa performance bằng cách hiểu rõ các directives cơ bản, sẽ giúp ứng dụng của bạn hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mỗi ứng dụng có điều kiện và yêu cầu riêng, vì vậy hãy tùy chỉnh cách sử dụng directives phù hợp với dự án của bạn để có trải nghiệm tốt nhất và mã nguồn dễ bảo trì hơn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top