GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Conditional rendering trong VueJS 2

Trong bài viết này, các directive như v-if, v-else, và v-show trong VueJS trở thành công cụ quan trọng giúp kiểm soát việc hiển thị các thành phần theo điều kiện logic.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài viết này sẽ đưa bạn qua cú pháp cơ bản và ứng dụng của Conditional Rendering trong VueJS 2, từ việc điều khiển hiển thị các phần tử dựa trên trạng thái của ứng dụng đến cách sử dụng trong xử lý dữ liệu. Hãy cùng tìm hiểu cách directive này giúp tạo ra các giao diện linh hoạt và dễ bảo trì trong quá trình phát triển ứng dụng VueJS.

Conditional Rendering trong VueJS 2

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 1 jpg

Conditional Rendering trong VueJS đề cập đến khả năng hiển thị hoặc ẩn các phần tử dựa trên điều kiện logic. VueJS cung cấp ba directive chính để thực hiện việc này: v-if, v-else, và v-show. Điều này cho phép bạn kiểm soát việc hiển thị các phần tử tùy thuộc vào trạng thái của dữ liệu hoặc ứng dụng.

Ý nghĩa

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

v-if:

 • Directive v-if cho phép bạn hiển thị một phần tử trong DOM chỉ khi điều kiện của nó là true. Nếu điều kiện là false, phần tử sẽ không xuất hiện trong DOM.
 • Ý nghĩa: Cung cấp khả năng điều khiển việc xuất hiện và biến mất của phần tử dựa trên điều kiện logic.

v-else:

 • Sử dụng kết hợp với v-if, v-else cho phép hiển thị một phần tử khác khi điều kiện của v-if không được thỏa mãn.
 • Ý nghĩa: Cung cấp sự lựa chọn thay thế khi điều kiện của v-if không đúng.

v-show:

 • Directive v-show thay đổi thuộc tính CSS display của phần tử tùy thuộc vào giá trị của điều kiện. Nếu điều kiện là false, phần tử sẽ được ẩn đi bằng cách thay đổi thuộc tính CSS.
 • Ý nghĩa: Cho phép hiển thị/ẩn phần tử mà không xóa khỏi DOM, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tránh render lại toàn bộ DOM.

Tầm quan trọng:

 • Conditional Rendering là một phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện linh hoạt và phản hồi trong VueJS.
 • Cho phép bạn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, chỉ hiển thị thông tin cần thiết tại thời điểm thích hợp.
 • Giúp quản lý trạng thái và hiển thị các thành phần giao diện một cách linh hoạt, dễ dàng quản lý và bảo trì.

Tại sao sử dụng Conditional Rendering trong VueJS 2 lại quan trọng?

Linh hoạt trong hiển thị phần tử

 • Điều khiển hiển thị: Cho phép hiển thị hoặc ẩn các phần tử tùy thuộc vào trạng thái của ứng dụng hoặc dữ liệu.
 • Điều chỉnh giao diện: Linh hoạt trong việc điều chỉnh giao diện người dùng dựa trên điều kiện logic.

Tối ưu hiệu suất

 • Render linh hoạt: v-if cho phép thêm hoặc xóa phần tử khỏi DOM dựa trên điều kiện, giúp tối ưu hóa việc render.
 • Hiển thị ẩn phần tử: v-show giúp ẩn hoặc hiển thị phần tử mà không xóa khỏi DOM, giúp tránh render lại toàn bộ DOM.

Quản lý trạng thái ứng dụng

 • Điều Khiển Dữ Liệu: Điều chỉnh hiển thị dữ liệu dựa trên trạng thái của dữ liệu.
 • Phản Hồi Người Dùng: Hiển thị thông báo hoặc giao diện tương ứng với hành động của người dùng.

Dễ dàng bảo trì và quản lý

 • Quản lý giao diện: Giúp quản lý các thành phần giao diện một cách rõ ràng, dễ dàng bảo trì và mở rộng.
 • Tối ưu hóa mã lệnh: Giảm phức tạp của mã lệnh bằng cách chỉ render và hiển thị những phần tử cần thiết.

Sử dụng Conditional Rendering giúp tạo ra các giao diện linh hoạt, tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường khả năng quản lý của ứng dụng VueJS, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cách sử dụng của các Directive Conditional trong VueJS 2

v-if và v-else

Cú pháp cơ bản và sử dụng

Directive v-if v-else cho phép điều khiển việc hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện.

<div v-if="condition">
 <!-- Nội dung sẽ hiển thị khi điều kiện là true -->
</div>
<div v-else>
 <!-- Nội dung sẽ hiển thị khi điều kiện không thỏa mãn -->
</div>

Ví dụ và minh họa

<div v-if="isLoggedIn">
 <p>Welcome, {{ username }}!</p>
</div>
<div v-else>
 <p>Please log in to continue.</p>
</div>

v-show

Cú pháp và sử dụng

Directive v-show cho phép điều khiển việc ẩn hoặc hiển thị phần tử dựa trên điều kiện.

<div v-show="condition">
 <!-- Phần tử này sẽ được ẩn hoặc hiển thị dựa trên giá trị của condition -->
</div>

So sánh với v-if:

 • v-show chỉ chuyển đổi thuộc tính CSS display, không xóa hoặc thêm phần tử vào DOM.
 • v-if xóa hoặc thêm phần tử vào DOM tùy thuộc vào điều kiện.

Ví dụ:

<div v-if="isAdmin">
 <!-- Hiển thị phần tử chỉ khi điều kiện là true -->
</div>
<div v-show="isAdmin">
 <!-- Phần tử vẫn tồn tại trong DOM, chỉ ẩn hiện -->
</div>

Cả hai v-if v-show đều có thể được sử dụng để điều khiển hiển thị phần tử, nhưng dựa vào tình huống cụ thể mà chúng sẽ phù hợp hơn.

Ứng dụng thực tế của Conditional Rendering trong VueJS 2

Các trường hợp sử dụng

Conditional Rendering trong Điều Khiển Giao Diện:

 • Điều khiển hiển thị phần tử: Sử dụng Conditional Rendering để hiển thị hoặc ẩn các phần tử tùy thuộc vào trạng thái của ứng dụng. Ví dụ: Hiển thị một thông báo chỉ khi có dữ liệu hoặc khi người dùng đã thực hiện một hành động cụ thể.

Ứng dụng trong quản lý dữ liệu:

 • Điều khiển dữ liệu: Sử dụng Conditional Rendering để điều khiển việc hiển thị dữ liệu dựa trên các điều kiện của dữ liệu. Ví dụ: Hiển thị danh sách sản phẩm chỉ khi danh sách đó có dữ liệu.

Lợi ích

Ưu điểm của Conditional Rendering:

 • Quản lý giao diện dễ dàng: Giúp điều khiển và quản lý hiển thị các phần tử dựa trên trạng thái của ứng dụng hoặc dữ liệu.
 • Tối ưu hoá hiển thị: Tạo ra giao diện linh hoạt, chỉ hiển thị những phần tử cần thiết, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Ví dụ:

<template>
 <div>
  <div v-if="loggedIn">
   <h2>Welcome, {{ username }}!</h2>
  </div>
  <div v-else>
   <h2>Please log in to continue.</h2>
  </div>

  <ul v-if="products.length > 0">
   <li v-for="product in products" :key="product.id">{{ product.name }}</li>
  </ul>
  <div v-else>
   <p>No products available.</p>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   loggedIn: false,
   username: "",
   products: []
  };
 },
 //...
};
</script>

Thông qua việc sử dụng Conditional Rendering, bạn có thể dễ dàng điều khiển hiển thị của các phần tử tùy thuộc vào trạng thái của ứng dụng hoặc dữ liệu, tối ưu hóa giao diện và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết bài

Conditional rendering trong VueJS với các directive như v-if, v-else và v-show là công cụ mạnh mẽ giúp kiểm soát việc hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện logic. Việc hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng của mỗi directive giúp tối ưu hóa giao diện người dùng và quản lý trạng thái ứng dụng một cách linh hoạt.

Từ việc sử dụng v-if và v-else để lựa chọn giữa các phần tử hiển thị, đến việc sử dụng v-show để ẩn hiện phần tử mà không làm thay đổi cấu trúc DOM, cả ba directive đều cung cấp các công cụ đa dạng để tạo ra giao diện linh hoạt và tối ưu.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về cách sử dụng Conditional Rendering trong VueJS và cách áp dụng chúng trong việc phát triển ứng dụng. Hãy tận dụng sức mạnh của chúng để tạo ra các giao diện tương tác và linh hoạt cho ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top