GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lifecycle Hooks trong VueJS 2

Lifecycle Hooks trong VueJS 2 chính là những điểm quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng, chúng đóng vai trò quyết định trong việc quản lý và tương tác với vòng đời của các component. Khi xây dựng một ứng dụng VueJS, việc hiểu rõ về các Lifecycle Hooks này không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của framework mà còn giúp bạn điều khiển logic và tương tác với dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong phần này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về các Lifecycle Hooks này, từ các giai đoạn khởi tạo, cập nhật đến hủy bỏ một component. Mình cũng sẽ thực hành và minh họa cách sử dụng chúng trong các tình huống thực tế, đồng thời tìm hiểu về tầm quan trọng và lợi ích mà chúng đem lại cho quá trình phát triển. Hãy cùng khám phá chi tiết các Lifecycle Hooks để tận dụng tối đa sức mạnh của VueJS 2.

Lifecycle Hooks là gì?

Lifecycle Hooks trong VueJS 2 là các hàm mà framework cung cấp cho phép bạn thực hiện các hành động tại các giai đoạn khác nhau trong quá trình vòng đời của một component Vue. Chúng giúp bạn can thiệp vào các thời điểm cụ thể như khi component được tạo ra, cập nhật hoặc bị hủy.

Có một loạt các Lifecycle Hooks tương ứng với các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của một component Vue. Mỗi hook này được kích hoạt tại một giai đoạn cụ thể, cho phép bạn thực hiện các tác vụ tùy chỉnh hoặc xử lý logic theo ý muốn của mình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phân loại các Lifecycle Hooks chủ yếu gồm:

Hooks khởi tạo (Initialization Hooks):

 • beforeCreate: Trước khi instance Vue được tạo ra hoàn chỉnh, trước khi data và sự kiện được khởi tạo.
 • created: Sau khi instance Vue đã được tạo ra, data đã được khởi tạo nhưng chưa được gắn vào DOM.

Hooks cập nhật (Update Hooks):

 • beforeUpdate: Trước khi component được re-render và dữ liệu mới được áp dụng.
 • updated: Sau khi component đã được re-render và dữ liệu mới đã được áp dụng vào DOM.

Hooks hủy bỏ (Destroy Hooks):

 • beforeDestroy: Trước khi component được hủy bỏ, trước khi các references và sự kiện xóa bỏ.
 • destroyed: Sau khi component đã bị hủy bỏ, tất cả references đã bị xóa và không thể truy cập vào component.

Error Handling Hook:

 • errorCaptured: Được gọi khi bất kỳ lỗi nào từ các component con được chuyển đến component cha để xử lý.

Mỗi hook này mang lại một cơ hội để tương tác với vòng đời của component Vue, cho phép bạn thực hiện các công việc như khởi tạo dữ liệu, tương tác với DOM, hay dọn dẹp tài nguyên khi component bị hủy bỏ. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện các tác vụ tùy chỉnh trong quá trình phát triển ứng dụng VueJS của mình.

Lifecycle Hooks quan trọng như thế nào trong VueJs 2?

Lifecycle Hooks trong VueJS 2 đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì chúng cho phép bạn can thiệp và thực hiện các hành động tại các giai đoạn cụ thể trong vòng đời của một component Vue. Điều này có ảnh hưởng lớn đến cách bạn quản lý dữ liệu, tương tác với DOM và thực hiện các hoạt động khác trong ứng dụng của bạn. Dưới đây là một số lý do vì sao Lifecycle Hooks quan trọng:

 • Kiểm soát vòng đời của Component: Lifecycle Hooks cho phép bạn thực hiện hành động tại các thời điểm khác nhau trong vòng đời của một component, từ khi nó được tạo ra đến khi bị hủy bỏ. Điều này giúp bạn kiểm soát luồng logic và thực hiện các tác vụ cần thiết tại mỗi giai đoạn.
 • Quản lý dữ liệu: Bạn có thể khởi tạo và tải dữ liệu từ các nguồn bên ngoài (APIs, databases) tại giai đoạn khởi tạo hoặc cập nhật dữ liệu khi component được render lại.
 • Tương tác với DOM: Sử dụng hooks để thực hiện các thao tác trước và sau khi DOM được cập nhật, như là xử lý sự kiện hoặc thực hiện các thay đổi CSS.
 • Quản lý tài nguyên: Lifecycle Hooks cung cấp cơ hội để dọn dẹp tài nguyên và hủy các kết nối hay subscriptions, giúp tránh rò rỉ bộ nhớ hoặc các vấn đề liên quan đến hiệu suất.
 • Debug và Testing: Cung cấp cơ hội để theo dõi và debug các vấn đề vòng đời của component, cũng như tạo ra các test case để kiểm tra hoạt động của từng giai đoạn.

Các sử dụng Lifecycle Hooks trong VueJs 2

Mounting Hooks

beforeCreate

 • Giải thích: Hook này được gọi trước khi instance Vue được tạo ra hoàn chỉnh, trước khi data và sự kiện được khởi tạo.
 • Cách sử dụng: Đây là giai đoạn mà instance Vue mới chỉ được khởi tạo, chưa có access đến data, methods, computed properties và watchers.
new Vue({
 beforeCreate() {
  console.log('beforeCreate Hook');
  // Không thể truy cập data() và methods() tại đây
 },
});
 • Giải thích: Hook này được gọi sau khi instance Vue đã được tạo ra, khi data đã được khởi tạo nhưng chưa được gắn vào DOM.
 • Cách sử dụng: Thường được sử dụng để gọi API, set initial data hoặc khởi tạo các biến không phải là reactive data.
new Vue({
 created() {
  console.log('created Hook');
  // Có thể truy cập data() và methods() tại đây
 },
});

Updating Hooks

beforeUpdate

 • Giải thích: Hook này được gọi trước khi component được re-render và trước khi dữ liệu mới được áp dụng.
 • Cách sử dụng: Thực hiện các thao tác cần thiết trước khi dữ liệu được cập nhật vào DOM.
new Vue({
 beforeUpdate() {
  console.log('beforeUpdate Hook');
  // Không nên thay đổi dữ liệu tại đây để tránh vòng lặp vô hạn
 },
});

updated

 • Giải thích: Hook này được gọi sau khi component đã được re-render và dữ liệu mới đã được áp dụng vào DOM.
 • Cách sử dụng: Sử dụng để thực hiện các thao tác sau khi dữ liệu mới đã được cập nhật vào DOM.
new Vue({
 updated() {
  console.log('updated Hook');
  // Thực hiện các thay đổi CSS hoặc xử lý sự kiện DOM tại đây
 },
});

​Destroying Hooks

beforeDestroy

 • Giải thích: Hook này được gọi trước khi component được hủy bỏ, trước khi các references và sự kiện xóa bỏ.
 • Cách sử dụng: Thực hiện việc giải phóng tài nguyên hoặc hủy các kết nối để tránh rò rỉ bộ nhớ.
new Vue({
 beforeDestroy() {
  console.log('beforeDestroy Hook');
  // Hủy kết nối, giải phóng tài nguyên tại đây
 },
});

destroyed

 • Giải thích: Hook này được gọi sau khi component đã bị hủy bỏ, tất cả references đã bị xóa và không thể truy cập vào component.
 • Cách sử dụng: Thực hiện các tác vụ sau khi component đã bị xóa, như dọn dẹp tài nguyên.
new Vue({
 destroyed() {
  console.log('destroyed Hook');
  // Dọn dẹp tài nguyên tại đây
 },
});

Error Handling Hook

errorCaptured

 • Giới thiệu: Hook này được sử dụng để xử lý các lỗi xảy ra trong component con.
 • Cách sử dụng: Bắt lỗi từ component con thông qua errorCaptured để xử lý và log lỗi một cách kiểm soát.
<template>
 <div v-on:click="handleError">
  Click here to throw an error
 </div>
</template>

<script>
export default {
 methods: {
  handleError() {
   try {
    throw new Error('Custom Error');
   } catch (error) {
    this.$emit('errorCaptured', error, this); // Bắt lỗi và xử lý
   }
  },
 },
};
</script>

Kết bài

Việc hiểu và sử dụng các Lifecycle Hooks trong VueJS 2 rất quan trọng để quản lý vòng đời của các component. Từ việc chuẩn bị dữ liệu, xử lý các thay đổi, cho đến việc giải phóng tài nguyên, mỗi hook đều có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng.

Như vậy, việc nắm vững các Lifecycle Hooks như beforeCreate, created, beforeUpdate, updated, beforeDestroy, destroyed, cùng với errorCaptured, giúp bạn có thể tối ưu hóa quá trình phát triển và duy trì ứng dụng VueJS của mình.

Sử dụng một cách chính xác và thông minh, các Lifecycle Hooks sẽ giúp bạn kiểm soát vòng đời của component và giải quyết các tác vụ như xử lý dữ liệu, cập nhật DOM và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả. Điều này sẽ tạo nên một ứng dụng ổn định, linh hoạt và dễ bảo trì.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top