GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu Components trong VueJs 2

Trong việc phát triển ứng dụng web, VueJS 2 đã nổi lên như một khung công việc linh hoạt và hiệu quả. Trong VueJS 2, Components đóng vai trò quan trọng, mở ra một cách tiếp cận mạnh mẽ để cấu trúc và quản lý ứng dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Components trong VueJS 2 không chỉ đơn thuần là các phần tử giao diện, mà chúng còn là những khối xây dựng linh hoạt, cho phép mình tái sử dụng, phân chia ứng dụng thành các phần nhỏ hơn. Từ đó, việc quản lý và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, đồng thời tăng tính tái sử dụng và khả năng mở rộng của mã nguồn.

Mình sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Components trong VueJS 2, tìm hiểu về ý nghĩa, vai trò cũng như lợi ích mà chúng mang lại trong quá trình phát triển ứng dụng."

Components trong VueJs 2 là gì?

Trong Vue.js 2, Components là một khái niệm quan trọng, cho phép bạn chia UI thành các phần nhỏ và độc lập để tái sử dụng và duy trì dễ dàng hơn. Mỗi component có thể bao gồm HTML, CSS và JavaScript, và có thể được sử dụng như một phần tử độc lập hoặc được nhúng vào các component khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các component trong VueJS 2 có thể chứa:

 • Template: Định nghĩa giao diện sử dụng HTML hoặc Vue template syntax.
 • Script: Bao gồm logic của component sử dụng JavaScript hoặc TypeScript.
 • Style: Chứa CSS hoặc pre-processed CSS như SASS, LESS.

Một vài điểm cốt lõi:

 • Reusability: Components cho phép bạn tái sử dụng lại code một cách dễ dàng và linh hoạt.
 • Maintainability: Chia giao diện thành các components giúp quản lý dễ dàng hơn và giảm thiểu sự phức tạp.
 • Encapsulation: Mỗi component thường có phạm vi hoạt động độc lập, giúp tránh xung đột với các components khác.

Việc sử dụng components giúp phát triển ứng dụng một cách cấu trúc và dễ bảo trì hơn, đặc biệt khi bạn đối mặt với các dự án lớn hoặc phức tạp.

Components có vai trò quan trọng như thế nào trong VueJs 2?

Components đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong VueJS 2 vì nhiều lý do:

 • Tái sử dụng: Components cho phép tái sử dụng code. Một Component có thể được sử dụng nhiều lần trong ứng dụng, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính khả dụng của mã nguồn.

 • Phân chia ứng dụng: Chia ứng dụng thành các thành phần nhỏ hơn giúp quản lý ứng dụng dễ dàng hơn. Mỗi Component chịu trách nhiệm cho một phần cụ thể của giao diện người dùng, giúp tăng tính cấu trúc và dễ bảo trì.

 • Tăng tính tương tác: Components cho phép tương tác giữa các thành phần khác nhau của ứng dụng. Dữ liệu có thể truyền từ Component này sang Component khác thông qua cơ chế props hoặc sự kiện.

 • Mở rộng dễ dàng: Việc tạo ra các Components linh hoạt giúp mở rộng ứng dụng dễ dàng hơn. Khi cần thêm chức năng mới, việc tạo một Component mới hoặc chỉnh sửa Component hiện tại không ảnh hưởng đến các phần khác của ứng dụng.

 • Hiệu suất và bảo trì: Components giúp tối ưu hóa hiệu suất và bảo trì mã nguồn. Việc phân chia ứng dụng thành các phần nhỏ giúp tối ưu hóa bảo trì, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Tạo Components trong VueJs 2

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 3 png

Tạo Components

Khai báo Component

// Khai báo một Component có tên là 'ChildComponent'
Vue.component('ChildComponent', {
 template: `
  <div>
   <h2>This is a Child Component</h2>
  </div>
 `
});

Khai báo Component local

const LocalComponent = {
 template: `
  <div>
   <h2>This is a Local Component</h2>
  </div>
 `
};

new Vue({
 components: {
  'LocalComponent': LocalComponent
 }
});

Sử dụng Components

Đưa Components vào template của Vue instance

<div id="app">
 <child-component></child-component>
 <local-component></local-component>
</div>

Truyền dữ liệu từ parent component sang child component

Vue.component('ChildComponent', {
 props: ['message'],
 template: `
  <div>
   <h2>Freetuts.net</h2>
   <p>{{ message }}</p>
  </div>
 `
});

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  parentMessage: 'Chào mừng bạn tới với Freetuts.net'
 }
});
<div id="app">
 <child-component :message="parentMessage"></child-component>
</div>

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về cách tạo, sử dụng Components và truyền dữ liệu từ parent sang child component trong VueJS 2.

Quản lý Props và Events trong VueJs 2

Props

Truyền Dữ Liệu Từ Parent Component Sang Child Component

Để truyền dữ liệu từ parent component sang child component thông qua props:

Trong parent component:

Vue.component('ChildComponent', {
 props: ['message'],
 template: `
  <div>
   <p>{{ message }}</p>
  </div>
 `
});

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  parentMessage: 'Xin chào freetuts.net'
 }
});
<div id="app">
 <child-component :message="parentMessage"></child-component>
</div>

Events và Emits

Gửi Thông Tin Từ Child Component Lên Parent Component

Để gửi thông tin từ child component lên parent component qua events:

Trong child component:

Vue.component('ChildComponent', {
 template: `
  <button @click="sendMessage">Send Message to Parent</button>
 `,
 methods: {
  sendMessage() {
   this.$emit('child-event', 'Message from Child to Parent');
  }
 }
});

Trong parent component:

<div id="app">
 <child-component @child-event="handleChildEvent"></child-component>
</div>
new Vue({
 el: '#app',
 methods: {
  handleChildEvent(message) {
   console.log(message); // Đây là message được gửi từ child component
  }
 }
});

Điều này chỉ là một cách sử dụng đơn giản về props và events trong VueJS 2, giúp truyền dữ liệu từ parent xuống child qua props và từ child lên parent qua events.

Kết bài

Việc nắm vững về Components trong VueJS 2 là một bước cực kỳ quan trọng đối với việc phát triển ứng dụng web. Components không chỉ giúp chia nhỏ giao diện thành các phần nhỏ hơn mà còn tạo sự tái sử dụng và quản lý dễ dàng hơn cho codebase.

Từ việc tạo ra và sử dụng Components, truyền dữ liệu qua Props và quản lý sự tương tác giữa chúng qua Events, đến việc sử dụng Dynamic Components và Composition API để tăng tính linh hoạt và tái sử dụng logic, tất cả cung cấp một cách tiếp cận mạnh mẽ trong việc xây dựng ứng dụng web tương tác và mượt mà.

Qua việc tìm hiểu sâu về Components, bạn sẽ có khả năng xây dựng các giao diện phong phú, linh hoạt và dễ bảo trì hơn. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các components cơ bản, mà còn có khả năng kết hợp chúng với Vue Router và Vuex để xây dựng ứng dụng phức tạp và mạnh mẽ hơn.

Hãy tiếp tục thực hành và áp dụng kiến thức này vào các dự án của bạn để tận dụng hết tiềm năng mà Components mang lại trong VueJS 2. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng web chất lượng cao và dễ dàng mở rộng.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top