GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

List Rendering trong VueJS 2

List Rendering không chỉ đơn thuần là việc hiển thị danh sách các phần tử trên giao diện người dùng mà còn là một cách tiếp cận linh hoạt cho việc tương tác với dữ liệu đa dạng trong VueJS 2.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào cú pháp, ý nghĩa của keys, cũng như cách thực hành và ứng dụng List Rendering trong các tình huống thực tế trong VueJS 2. Mình sẽ tìm hiểu các ví dụ cụ thể và những quy tắc tốt nhất để quản lý keys, từ đó tối ưu hiệu suất và tránh các vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng List Rendering.

Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về List Rendering và tận dụng nó trong việc xây dựng các ứng dụng VueJS 2 linh hoạt và mạnh mẽ.

List Rendering là gì?

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng jpg

List Rendering trong VueJS 2 là quá trình hiển thị danh sách các phần tử dữ liệu lên giao diện người dùng một cách động dựa trên dữ liệu có sẵn trong một mảng hoặc một object. Nó cho phép bạn render các thành phần UI lặp lại theo từng phần tử trong một tập hợp dữ liệu một cách tự động và linh hoạt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để thực hiện List Rendering, VueJS 2 cung cấp directive v-for. Directive này cho phép bạn lặp qua một mảng hoặc object và render các thành phần tương ứng với mỗi phần tử trong tập hợp dữ liệu.

Ví dụ, nếu bạn có một mảng các đối tượng người dùng, bạn có thể sử dụng v-for để render danh sách các người dùng này thành các phần tử UI như danh sách hoặc bảng.

Cú pháp v-for cho phép bạn xác định một biến chạy (thường là tên biến và index) để sử dụng trong quá trình render, sau đó bạn có thể sử dụng thông tin từ mỗi phần tử trong mảng hoặc object để hiển thị thông tin tương ứng lên giao diện.

Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng tạo các danh sách, bảng dữ liệu, hoặc các thành phần lặp lại khác một cách linh hoạt và dễ dàng quản lý dữ liệu hiển thị trong ứng dụng VueJS 2 của mình.

Tại sao List Rendering rong VueJS 2 lại quan trọng?

List Rendering trong VueJS 2 quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc phát triển ứng dụng:

Hiển thị dữ liệu động:

 • Render danh sách dữ liệu: Cho phép hiển thị danh sách các phần tử từ một mảng hoặc object một cách động.
 • Dễ dàng cập nhật: Khi dữ liệu thay đổi, List Rendering giúp tự động cập nhật giao diện người dùng một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Tối ưu hóa hiệu suất:

 • Tạo ra mã HTML tối ưu: VueJS sử dụng keys để xác định các phần tử đã thay đổi, giúp tối ưu hoá quá trình render và tránh render lại những phần tử không cần thiết.
 • Hiển thị mượt mà: Giúp ứng dụng chạy mượt mà hơn khi có thay đổi trong danh sách, nhất là khi danh sách lớn.

Tích hợp với dữ liệu đa dạng:

 • Hiển thị từ mảng và object: Có thể render danh sách từ cả mảng và object một cách dễ dàng.
 • Tương tác linh hoạt với dữ liệu: Cho phép bạn tương tác với các loại dữ liệu khác nhau một cách linh hoạt, từ danh sách sản phẩm đến thông tin người dùng.

Tái sử dụng và linh hoạt:

 • Dễ dàng tái sử dụng: Cung cấp khả năng tái sử dụng cao, giúp việc xây dựng các component hoặc trang có danh sách trở nên dễ dàng hơn.
 • Linh hoạt trong xử lý dữ liệu: Cho phép xử lý dữ liệu đa dạng một cách linh hoạt, từ việc hiển thị thông tin cơ bản đến các danh sách phức tạp hơn.

Tương tác giữa các thành phần:

 • Liên kết các thành phần: Giúp các component hoặc phần tử khác nhau tương tác và truyền dữ liệu dễ dàng thông qua List Rendering.

Cú pháp List Rendering trong VueJs 2

Directive v-for và cú pháp trong VueJs

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng png

Trong VueJS 2, directive v-for được sử dụng để lặp qua các phần tử trong một mảng hoặc object và tạo ra các thành phần UI tương ứng.

Render danh sách từ mảng:

<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="(item, index) in items" :key="index">
   {{ item }}
  </li>
 </ul>
</div>

Giải thích:

 • v-for="(item, index) in items": Directive v-for lặp qua mỗi phần tử trong mảng items. Biến item là giá trị của phần tử, index là chỉ số tương ứng.
 • :key="index": Key là một yếu tố quan trọng để Vue xác định các phần tử đã thay đổi và tối ưu hiệu suất render. Ở đây, mình sử dụng index như một key, nhưng trong trường hợp thực tế, nên sử dụng một key duy nhất cho mỗi phần tử nếu có thể.

Render danh sách từ object:

<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="(value, key) in object" :key="key">
   {{ key }}: {{ value }}
  </li>
 </ul>
</div>

Giải thích:

 • v-for="(value, key) in object": Tương tự như trên, nhưng trong trường hợp này, mình lặp qua các cặp key-value trong object object.
 • :key="key": Sử dụng key của mỗi cặp key-value làm key để Vue có thể xác định sự thay đổi của các phần tử.
new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  items: ['Item 1', 'Item 2', 'Item 3'],
  object: {
   key1: 'Value 1',
   key2: 'Value 2',
   key3: 'Value 3'
  }
 }
});

Kết quả:

Dưới đây là kết quả hiển thị danh sách từ mảng và object:

Danh sách từ mảng:
Item 1
Item 2
Item 3
Danh sách từ object:
key1: Value 1
key2: Value 2
key3: Value 3

Rendering danh sách từ dữ liệu trong VueJs 2

Hiển thị danh sách từ mảng

Ví dụ minh họa:

<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="item in items" :key="item.id">
   {{ item.name }}
  </li>
 </ul>
</div>

Giải thích:

 • Trong ví dụ này, mình giả sử mỗi phần tử trong mảng items có thuộc tính id name.
 • v-for="item in items": Directive v-for lặp qua từng phần tử trong mảng items.
 • :key="item.id": Đây là key được sử dụng để xác định mỗi phần tử trong danh sách. Nên sử dụng một key duy nhất để Vue có thể theo dõi các phần tử.

Render danh sách từ object

Ví dụ cụ thể:

<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="(value, key) in object" :key="key">
   {{ key }}: {{ value }}
  </li>
 </ul>
</div>

Giải thích:

 • v-for="(value, key) in object": Directive v-for lặp qua từng cặp key-value trong object object.
 • :key="key": Sử dụng key của mỗi cặp key-value làm key để Vue có thể xác định sự thay đổi của các phần tử.
new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  items: [
   { id: 1, name: 'Item 1' },
   { id: 2, name: 'Item 2' },
   { id: 3, name: 'Item 3' }
  ],
  object: {
   key1: 'Value 1',
   key2: 'Value 2',
   key3: 'Value 3'
  }
 }
});

Kết quả:

Khi áp dụng ví dụ trên, bạn sẽ nhận được hai danh sách:

Danh sách từ mảng:
Item 1
Item 2
Item 3
Danh sách từ object:
key1: Value 1
key2: Value 2
key3: Value 3

Việc sử dụng v-for cho phép bạn linh hoạt hiển thị danh sách từ mảng hoặc object trong VueJS 2, giúp quản lý và hiển thị dữ liệu một cách dễ dàng và mạnh mẽ.

Key trong List Rendering VueJs 2

Ý nghĩa và quản lý keys

Ý nghĩa của keys:

 • Xác định sự thay đổi: Keys trong VueJS là một cách để xác định các phần tử và theo dõi sự thay đổi của chúng khi list rendering.
 • Tối ưu hiệu suất: Vue sử dụng keys để xác định các phần tử đã thay đổi để render lại, giúp tối ưu hiệu suất và tránh render lại những phần tử không cần thiết.

Tầm quan trọng của keys:

 • Hiệu suất: Sử dụng keys một cách đúng đắn giúp VueJS nhận diện và tái sử dụng các phần tử đã được render, tối ưu hiệu suất render.
 • Tránh vấn đề với list rendering: Nếu không sử dụng keys hoặc sử dụng keys không đúng cách, có thể dẫn đến các vấn đề như render không chính xác, hoặc các phần tử không được cập nhật đúng khi dữ liệu thay đổi.

Cách quản lý keys để tối ưu hóa hiệu suất

Cách sử dụng keys:

 • Sử dụng keys duy nhất: Mỗi phần tử trong list rendering cần một key duy nhất, tránh sử dụng index của mảng làm key nếu có thể.

 • Keys ổn định: Keys nên là giá trị ổn định và không thay đổi theo thời gian, điều này giúp Vue nhận biết các phần tử một cách chính xác.

 • Tránh tái sử dụng keys: Tránh sử dụng cùng một key cho các phần tử khác nhau trong các vòng lặp khác nhau.

 • Keys trong các dữ liệu động: Khi dữ liệu thay đổi (thêm, xóa, sắp xếp), hãy cập nhật keys một cách chính xác để tránh sự không nhất quán trong hiển thị.

Ví dụ:

<div v-for="(item, index) in items" :key="item.id">
 <!-- ... -->
</div>

Trong ví dụ trên, item.id được sử dụng làm key. Nó giả định rằng mỗi phần tử trong items có một thuộc tính id duy nhất.

Quản lý keys một cách cẩn thận giúp tránh các vấn đề liên quan đến List Rendering trong VueJS 2 và đảm bảo rằng hiệu suất của ứng dụng được tối ưu hóa.

Thực hành List Rendering VueJs 2

Ví dụ: Hiển thị danh sách sản phẩm

Giả sử bạn có một danh sách sản phẩm và muốn hiển thị chúng trong ứng dụng VueJS 2. Dưới đây là một cách áp dụng List Rendering:

<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="product in products" :key="product.id">
   {{ product.name }} - ${{ product.price }}
  </li>
 </ul>
</div>
new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  products: [
   { id: 1, name: 'Product 1', price: 20 },
   { id: 2, name: 'Product 2', price: 30 },
   { id: 3, name: 'Product 3', price: 25 }
  ]
 }
});

Trong ví dụ này, mỗi sản phẩm trong mảng products id, name, và price. Chúng ta sử dụng directive v-for để lặp qua từng sản phẩm và hiển thị thông tin về tên và giá sản phẩm.

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng List Rendering. Bạn có thể thử nghiệm và mở rộng ví dụ này trong ứng dụng thực tế của mình để hiển thị danh sách từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

Kết bài

Trên đây là một ví dụ cơ bản về cách áp dụng List Rendering trong VueJS 2. Việc hiểu và sử dụng List Rendering một cách linh hoạt và hiệu quả sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng VueJS mạnh mẽ và dễ bảo trì hơn. Hãy thực hành và tìm hiểu thêm để nắm vững cách sử dụng này trong các dự án thực tế của bạn. Chúc các bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top