GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu về prop trong VueJS 2

Props, viết tắt của "properties", là một khái niệm cực kỳ quan trọng và mạnh mẽ trong VueJS. Chúng cho phép bạn truyền dữ liệu từ một component (component cha) sang một component khác (component con), tạo cơ chế giao tiếp giữa chúng một cách linh hoạt và hiệu quả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhưng props không chỉ đơn giản là cách truyền dữ liệu. Chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, kiểm soát dữ liệu, và quản lý cách các components tương tác với nhau. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về props trong VueJS, từ khái niệm cơ bản đến cách sử dụng và quản lý chúng trong quá trình phát triển ứng dụng.

Props trong VueJS là gì?

Trong VueJS, "props" là cách để truyền dữ liệu từ component cha (parent component) xuống component con (child component). Props là các thuộc tính mà một component con có thể nhận được từ component cha, cho phép truyền dữ liệu từ component cha đến các component con để sử dụng.

Props có thể được xem như các tham số được truyền vào một function. Chúng là các giá trị có thể thay đổi được truyền từ một component cha xuống component con, giúp tái sử dụng và tạo mô hình dữ liệu linh hoạt trong ứng dụng VueJS.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thông qua props, bạn có thể truyền dữ liệu hoặc giá trị từ component cha vào component con, giúp tạo ra các component đa dạng, tái sử dụng và linh hoạt.

Tại sao Props quan trọng trong VueJS?

Props đóng vai trò quan trọng trong VueJS vì chúng:

 • Truyền dữ liệu từ component cha sang component con: Props cho phép truyền dữ liệu từ component cha (parent) xuống component con (child), cho phép components tương tác và chia sẻ dữ liệu với nhau.

 • Tạo components tái sử dụng: Bằng cách sử dụng props, bạn có thể tạo các components tái sử dụng, linh hoạt, và có thể thay đổi dữ liệu đầu vào dựa trên các props khác nhau.

 • Tạo mô hình dữ liệu linh hoạt: Props cho phép bạn thiết lập mô hình dữ liệu từ phía cha, trong đó các component con có thể truy cập và sử dụng dữ liệu này.

 • Tạo các ứng dụng Vue phức tạp hơn: Props là một trong những công cụ quan trọng giúp xây dựng các ứng dụng VueJS phức tạp hơn bằng cách tách biệt logic và dữ liệu giữa các components, từ đó dễ dàng quản lý và bảo trì ứng dụng.

Nhờ vào khả năng truyền dữ liệu giữa các components một cách dễ dàng, props chơi một vai trò không thể thiếu trong việc phát triển các ứng dụng VueJS.

Sử dụng Props trong VueJS

Truyền Props từ Component Cha đến Component Con

b482f89f 86ea 434e a25b 9f006cd05bdf png

Cú pháp sử dụng Props trong Component Cha:

Vue.component('child-component', {
 // Component con nhận props từ component cha
 props: ['message'],
 template: '<p>{{ message }}</p>'
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  parentMsg: 'Dữ liệu từ component cha'
 }
})

Truyền dữ liệu qua Props từ Component Cha:

<div id="app">
 <!-- Truyền dữ liệu từ component cha sang component con qua props -->
 <child-component :message="parentMsg"></child-component>
</div>

Quản lý Props

Validation của Props:

Vue.component('child-component', {
 props: {
  // Kiểm tra và quy định kiểu dữ liệu của props
  message: String // hoặc [String, Number] nếu cần kiểu dữ liệu đa dạng
 },
 template: '<p>{{ message }}</p>'
})

Sử dụng Props trong Component Con:

<div id="app">
 <!-- Truyền dữ liệu từ component cha sang component con qua props -->
 <child-component :message="parentMsg"></child-component>
</div>

Như vậy, Props cho phép truyền dữ liệu từ component cha xuống component con và đảm bảo tính chính xác và an toàn với việc quản lý kiểu dữ liệu.

Truyền và nhận dữ liệu qua Props trong VueJS

Dữ liệu kiểu nguyên thủy (Primitive Data Types)

Truyền và Nhận Chuỗi (String) thông qua Props:

Vue.component('child-component', {
 props: ['message'],
 template: '<p>{{ message }}</p>'
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  parentMsg: 'Dữ liệu từ component cha'
 }
})
<div id="app">
 <child-component :message="parentMsg"></child-component>
</div>

Dữ liệu kiểu đối tượng (Object Data Types)

Truyền và Nhận Đối Tượng thông qua Props:

Vue.component('child-component', {
 props: ['user'],
 template: '<p>{{ user.name }} - {{ user.age }}</p>'
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  userData: {
   name: 'John',
   age: 30
  }
 }
})
<div id="app">
 <child-component :user="userData"></child-component>
</div>

Điều quan trọng là đảm bảo validation đúng cho props object trong component con để tránh lỗi và đảm bảo tính an toàn của dữ liệu được truyền.

Dynamic Props và Dynamic Binding

Props động

Sử dụng Props trong vòng lặp (v-for):

Vue.component('child-component', {
 props: ['item'],
 template: '<li>{{ item }}</li>'
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  items: ['Item 1', 'Item 2', 'Item 3']
 }
})
<div id="app">
 <ul>
  <child-component v-for="item in items" :key="item" :item="item"></child-component>
 </ul>
</div>

Dynamic Binding

Sử dụng Dynamic Binding để Truyền Props:

Vue.component('child-component', {
 props: ['dynamicProp'],
 template: '<p>{{ dynamicProp }}</p>'
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  dynamicData: 'Dữ liệu động'
 }
})
<div id="app">
 <child-component :dynamicProp="dynamicData"></child-component>
</div>

Khi giá trị của dynamicData thay đổi trong Vue instance, nội dung được truyền qua props dynamicProp trong component con cũng sẽ cập nhật tương ứng.

Kết bài

Khi sử dụng props trong VueJS, việc hiểu rõ và áp dụng những nguyên tắc tốt nhất là chìa khóa để tận dụng khả năng mạnh mẽ của chúng. Từ việc truyền dữ liệu từ component cha đến con đến việc quản lý và tối ưu hóa props trong các dự án lớn, sự hiểu biết sâu sắc về props đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.

Qua việc tối ưu hóa props, chúng ta có thể cải thiện hiệu suất, bảo trì dễ dàng hơn và tạo ra mã nguồn linh hoạt hơn trong các dự án phức tạp. Việc sử dụng props một cách hiệu quả không chỉ giúp tăng cường khả năng tái sử dụng mà còn tạo ra các ứng dụng VueJS mạnh mẽ và ổn định hơn.

Sự hiểu biết vững vàng về props không chỉ giúp bạn xây dựng các components linh hoạt và mạnh mẽ mà còn đóng góp vào quá trình phát triển ứng dụng VueJS của bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top