GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc này không chỉ giúp bạn viết code sáng sủa hơn, mà còn tạo ra các ứng dụng VueJS 2 mạnh mẽ và dễ bảo trì hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi bắt đầu học VueJS 2, nắm vững các quy tắc cơ bản không chỉ giúp bạn trở thành một lập trình viên Vue thành thạo mà còn là chìa khóa để xây dựng các ứng dụng có hiệu suất cao và an toàn. Hãy cùng nhau tìm hiểu những quy tắc quan trọng nhất trong VueJS 2 và cách áp dụng chúng để nâng cao chất lượng của dự án VueJS của bạn.

Tại sao cần phải tuân thủ quy tắc trong VueJS 2?

C C3 A1c 20quy 20t E1 BA AFc 20trong 20VueJS 202 png

Tuân thủ quy tắc trong VueJS 2 không chỉ là việc làm theo quy ước mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho quá trình phát triển ứng dụng:

 • Duy trì dễ dàng: Khi một dự án trở nên lớn và phức tạp, việc tuân thủ quy tắc giúp duy trì mã nguồn một cách dễ dàng hơn. Mã code rõ ràng, dễ đọc giúp cả nhóm làm việc hiểu rõ cấu trúc và logic của dự án.

  Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Bảo trì và Debug dễ dàng hơn: Việc viết code theo các quy tắc chung giúp giảm thiểu lỗi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc debug. Khi xảy ra sự cố, việc tìm và sửa lỗi trở nên dễ dàng hơn do cấu trúc code rõ ràng.

 • Hiệu suất tốt hơn: Các quy tắc có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, từ việc giảm thiểu rendering không cần thiết tới tối ưu hóa tải trang và xử lý dữ liệu.

 • An toàn và bảo mật: Tuân thủ quy tắc cũng giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng. Xử lý đúng dữ liệu đầu vào, tránh các lỗ hổng bảo mật và nguy cơ tấn công XSS/CSRF là những lợi ích từ việc áp dụng các quy tắc an toàn.

 • Tính mở rộng và tái sử dụng: Việc sử dụng các quy tắc tốt giúp tạo ra các thành phần (components) linh hoạt và dễ tái sử dụng, giúp tăng khả năng mở rộng của ứng dụng.

 • Chất lượng sản phẩm tốt hơn: Khi code được viết theo các quy tắc chặt chẽ, ứng dụng thường có chất lượng cao hơn, ít lỗi hơn và dễ bảo trì hơn trong quá trình vận hành.

Nhìn chung, việc tuân thủ quy tắc trong VueJS 2 không chỉ giúp tạo ra mã nguồn sáng sủa mà còn là yếu tố quan trọng giúp xây dựng và duy trì các ứng dụng VueJS một cách hiệu quả và bền vững.

Quy tắc về Components trong VueJS 2

Xác định rõ props cần thiết

 • Chỉ truyền props cần thiết: Tránh truyền quá nhiều props mà component con không cần. Điều này giúp giữ cho component con đơn giản và dễ bảo trì hơn.
 • Xác định loại dữ liệu của props: Xác định rõ kiểu dữ liệu của props (string, number, object, array, v.v.) để tránh lỗi không mong muốn và tăng tính ổn định của ứng dụng.

Kiểm tra và xử lý props một cách an toàn

 • Kiểm tra props trước khi sử dụng: Sử dụng props object và kiểm tra xem có props nào bị thiếu không trước khi sử dụng chúng trong component con.

props: {
 userId: {
  type: Number,
  required: true
 }
},
created() {
 if (!this.userId) {
  // Xử lý khi thiếu props userId
 }
}
 • Đừng thay đổi giá trị của props trực tiếp: Props được coi là dữ liệu chỉ đọc và không nên thay đổi giá trị của chúng từ component con. Nếu cần thay đổi, hãy tạo một bản sao và làm việc với bản sao đó.

Truyền props một cách rõ ràng và hợp lý

 • Sử dụng v-bind để truyền props: Đảm bảo rằng việc truyền props từ component cha tới con được thực hiện rõ ràng bằng cách sử dụng v-bind.

<!-- Truyền props userId từ component cha -->
<ChildComponent :userId="parentId"></ChildComponent>
 • Không nên sử dụng tên props khái quát quá mức: Đặt tên props một cách cụ thể và rõ ràng để dễ dàng hiểu và sử dụng.

Việc sử dụng props một cách cẩn thận giúp tạo ra các component dễ bảo trì, tái sử dụng và giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển ứng dụng VueJS.

Quy tắc về Data Binding trong VueJS 2

Hiểu rõ về side effects

 • Side effects là gì: Đây là những thay đổi không mong muốn, có thể gây ra hiệu ứng phụ và khó debug khi sử dụng data binding trong VueJS. Các side effects thường xảy ra khi dữ liệu thay đổi và gây ra các thay đổi không dự kiến trong ứng dụng.

Tránh side effects bằng cách sau:

 • Tránh thay đổi trực tiếp dữ liệu: Nếu có thể, hãy tránh thay đổi trực tiếp dữ liệu từ một biến hoặc prop trong template của Vue component. Điều này có thể gây ra side effects không mong muốn và khó debug.

<!-- Tránh thay đổi trực tiếp -->
<template>
 <div>{{ message }}</div>
 <button @click="message = 'New message'">Change Message</button>
</template>

Sử dụng computed properties hoặc methods để xử lý dữ liệu: Thay vì thay đổi trực tiếp dữ liệu, sử dụng computed properties hoặc methods để tính toán và trả về dữ liệu mới mà không làm thay đổi trực tiếp dữ liệu gốc.

<template>
 <div class="message-container">
  <div class="message">{{ computedMessage }}</div>
  <button @click="changeMessage" class="change-button">Change Message</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   originalMessage: "Hello",
  };
 },
 computed: {
  computedMessage() {
   return this.originalMessage.toUpperCase();
  },
 },
 methods: {
  changeMessage() {
   this.originalMessage = "New message";
  },
 },
};
</script>

<style>
/* CSS cho component */
.message-container {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

.message {
 font-size: 24px;
 margin-bottom: 15px;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 5px;
}

.change-button {
 padding: 8px 16px;
 font-size: 16px;
 background-color: #3498db;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
}

.change-button:hover {
 background-color: #2980b9;
}
</style>

z5019289165439 11dff81d0b46ed77fee2d6881a1e0c9c jpg

Sử dụng watchers một cách cẩn thận: Nếu bạn cần theo dõi sự thay đổi của một biến và thực hiện các hành động khi biến đó thay đổi, hãy sử dụng watchers một cách cẩn thận để tránh gây ra side effects không mong muốn.

 originalMessage: 'Hello',
  };
 },
 computed: {
  computedMessage() {
   return this.originalMessage.toUpperCase();
  },
 },
 methods: {
  changeMessage() {
   this.originalMessage = 'New message';
  },
 },
 watch: {
  originalMessage(newValue, oldValue) {
   // Xử lý khi giá trị thay đổi
  },
 },
};
</script>

Việc tránh side effects trong data binding giúp tăng tính ổn định và dễ bảo trì cho ứng dụng VueJS, giảm thiểu các lỗi không mong muốn và làm cho code trở nên dễ đọc và hiểu hơn.

Quy tắc về Lifecycle Hooks trong VueJS 2

Ý nghĩa của mỗi lifecycle hook

beforeCreate và created

 • beforeCreate: Hook này được gọi trước khi instance của component được khởi tạo. Dữ liệu và events chưa được khởi tạo.
 • created: Hook này được gọi sau khi instance của component đã được khởi tạo. Dữ liệu và events đã có sẵn và có thể được sử dụng.

beforeMount và mounted

 • beforeMount: Hook này được gọi trước khi component được mount vào DOM. Nó thích hợp để thực hiện các công việc trước khi component hiển thị lên giao diện.
 • mounted: Hook này được gọi sau khi component đã được mount vào DOM. Đây là nơi thích hợp để thực hiện các tương tác với DOM như tải dữ liệu từ API, thêm event listeners, và các hoạt động tương tự.

beforeUpdate và updated

 • beforeUpdate: Hook này được gọi trước khi component được re-render khi có sự thay đổi trong dữ liệu.
 • updated: Hook này được gọi sau khi component đã được re-render do có sự thay đổi trong dữ liệu.

beforeDestroy và destroyed

 • beforeDestroy: Hook này được gọi trước khi component bị hủy. Thích hợp để dọn dẹp các subscriptions hoặc xóa event listeners.
 • destroyed: Hook này được gọi sau khi component đã bị hủy, tất cả các reference đến instance của component đã bị xóa.

Sử dụng các lifecycle hook một cách chính xác và phù hợp

Hiểu rõ về mỗi lifecycle hook

 • Đọc kỹ tài liệu: Hiểu rõ ý nghĩa và thời điểm mà mỗi lifecycle hook được gọi để có thể sử dụng chúng một cách chính xác.

Sử dụng lifecycle hooks phù hợp với mục đích

 • Sử dụng hooks thích hợp với công việc cần thực hiện: Ví dụ, khi cần giao tiếp với API, thực hiện trong mounted hook. Khi cần làm sạch dữ liệu hay hủy subscriptions, sử dụng beforeDestroy.

Tránh sử dụng quá nhiều logic trong hooks

 • Giữ hooks gọn gàng: Tránh việc đặt quá nhiều logic phức tạp trong các lifecycle hooks, điều này có thể làm cho component trở nên khó bảo trì và hiểu.

Sử dụng các lifecycle hooks một cách chính xác và phù hợp giúp quản lý vòng đời của component một cách hiệu quả, từ việc chuẩn bị dữ liệu đến việc dọn dẹp khi component bị hủy, giúp tối ưu hóa hiệu suất và bảo trì ứng dụng VueJS.

Quy tắc về xử lý dự kiện trong VueJS 2

Cách tốt nhất để xử lý sự kiện trong VueJS 2

Sử dụng các directives v-on hoặc @ để xử lý sự kiện

 • Ví dụ với v-on: v-on:click="handleClick" hoặc @click="handleClick"

Phương thức xử lý sự kiện:

 • Định nghĩa các phương thức xử lý sự kiện trong methods: Đảm bảo rằng các phương thức này được đặt tên rõ ràng và mô tả được hành động của chúng.

Truyền tham số cho hàm xử lý sự kiện:

 • Sử dụng methods để truyền tham số: Đối với việc truyền tham số động, sử dụng methods và truyền tham số thông qua cú pháp @click="handleClick(parameter)".

Áp dụng các best practices khi xử lý sự kiện

Tránh đặt logic phức tạp trong sự kiện

 • Tách logic ra khỏi phần xử lý sự kiện: Tránh đặt logic phức tạp hoặc dài dòng trong các hàm xử lý sự kiện. Thay vào đó, gọi các phương thức hoặc hàm có sẵn trong methods.

Sử dụng event modifiers

 • Event modifiers giúp điều chỉnh hành vi của sự kiện: Ví dụ, @click.stop để ngăn chặn sự lan truyền của sự kiện, hoặc @submit.prevent để ngăn chặn việc tải lại trang khi form được submit.

Tránh việc gọi các hàm xử lý phức tạp trực tiếp từ template

 • Đảm bảo rằng logic xử lý sự kiện nên được tách riêng ra: Điều này giúp dễ bảo trì và tái sử dụng hơn.

Sử dụng event delegation khi cần thiết

 • Event delegation giúp tối ưu hóa hiệu suất: Thay vì gắn các event listener cho từng phần tử, bạn có thể gắn một event listener lên phần tử cha và xử lý các sự kiện từ các phần tử con.

Sử dụng các best practices khi xử lý sự kiện giúp làm cho code của bạn dễ đọc, dễ bảo trì và hiệu quả hơn, đồng thời giúp tăng cường hiệu suất của ứng dụng VueJS.

Tối ưu hóa Vue Components trong VueJS 2

Sử dụng shouldComponentUpdate và v-once để tối ưu re-rendering

 • shouldComponentUpdate: Trong VueJS, bạn có thể sử dụng shouldComponentUpdate tương đương là beforeUpdate hook. Sử dụng nó để kiểm tra xem liệu component cần re-render hay không dựa trên sự thay đổi của props hoặc data.

beforeUpdate() {
 if (this.needUpdate) {
  return true; // Re-render component
 }
 return false; // Skip re-rendering
}

v-once: Directive v-once được sử dụng để chỉ render một lần và giữ nguyên kết quả sau đó, không re-render lại component này.

<template>
 <div v-once>{{ staticContent }}</div>
</template>

Cách tối ưu hóa computed properties và watchers

Computed properties: Sử dụng computed properties thay vì việc tính toán trực tiếp trong template, đặc biệt khi bạn cần kết quả dựa trên sự thay đổi của data.

computed: {
 fullName() {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
 }
}

Watchers: Sử dụng watchers để theo dõi sự thay đổi của các biến và thực hiện các hành động phụ thuộc vào sự thay đổi đó.

watch: {
 myData(newVal, oldVal) {
  // Thực hiện hành động khi myData thay đổi
 }
}

Quy tắc về hiệu suất và tải trang

Lazy loading và code splitting trong VueJS 2

 • Lazy loading: Sử dụng Vue Router để lazy load các component theo nhu cầu, giúp giảm thời gian tải trang ban đầu.

const Foo = () => import('./Foo.vue');
 • Code splitting: Phân chia mã nguồn thành các phần nhỏ và chỉ tải khi cần thiết, giúp giảm thời gian tải trang và tăng trải nghiệm người dùng.

Cách tối ưu hóa tải trang và cache

 • Tối ưu hóa tải trang: Sử dụng các hình thức tối ưu hóa như nén file, tối ưu hóa ảnh, sử dụng CDN để tải tài nguyên từ xa nhanh hơn.

 • Cache: Sử dụng caching mechanism như HTTP caching (caching headers), local storage hoặc session storage để lưu trữ tài nguyên tạm thời và giảm thời gian tải lại trang.

Kết hợp các kỹ thuật tối ưu hóa Vue components cùng với tối ưu hóa tải trang có thể cải thiện đáng kể hiệu suất và trải nghiệm người dùng của ứng dụng VueJS.

Kết bài

Việc áp dụng quy tắc tối ưu hiệu suất trong VueJS không chỉ là việc tăng cường khả năng hoạt động của ứng dụng mà còn là việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Từ việc tối ưu hóa Vue components đến việc tải trang và cache, mỗi quy tắc đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng linh hoạt và hiệu quả.

Việc thực hiện các quy tắc này không chỉ là việc áp dụng những nguyên tắc kỹ thuật mà còn là việc cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể. Kết hợp với việc sử dụng cache và tối ưu hóa tải trang, mình có cơ hội cung cấp ứng dụng VueJS với thời gian tải trang nhanh, tương tác mượt mà và khả năng mở rộng linh hoạt.

Những nỗ lực tối ưu hóa không chỉ giúp mình xây dựng ứng dụng tốt hơn mà còn thể hiện sự quan tâm đến trải nghiệm người dùng và sự tiến bộ liên tục trong việc phát triển công nghệ. Hãy luôn duy trì và áp dụng những quy tắc này để tạo ra những ứng dụng VueJS chất lượng và hiệu suất cao.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top