GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

VueJS 2x căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục VueJS 2x căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục VueJS 2x căn bản.

Hôm nay mình quyết định tìm hiểu một framework mới đó là VueJS, đây là một framework tương đối dễ học bởi tài liệu trên trang chủ của nó khá là chi tiết. Ban đầu mình không tính viết bài đâu nhưng do cách học của mình là học tới đâu ghi lại tài liệu tới đó nên sẵn mình làm luôn theo sườn tài liệu của Vue.

Vì mình cũng đang học nên các bài viết có thể sẽ không phân tích kỹ, có những đoạn mình chỉ dịch lại sang tiếng Việt (rất ít) nên rất mong các bạn thông cảm.

Ok cùng mình học VueJS căn bản nhé các bạn. Nếu bạn muốn học tiếng Anh thì hãy vào đường link này nhé, còn nếu ban muốn học tiếng Việt thì theo dõi series này nha, chắc tầm 2 tuần mình sẽ viết xong :)

+VUEJS 2X CĂN BẢN
» Giới thiệu
1 VueJS là gì?
» Căn bản
2 Conditional rendering trong VueJS 2
3 List Rendering trong VueJS 2
4 Event Handling trong VueJS 2
5 Class Bindings và Style Bindings trong VueJS 2
6 Form Input Bindings trong VueJS 2
7 Lifecycle Hooks trong VueJS 2
8 Tìm hiểu Template Refs trong VueJs 2
9 Tìm hiểu Components trong VueJs 2
10 Tìm hiểu về prop trong VueJS 2
11 Ref và Reactive trong VueJS 2
12 Tìm hiểu Slots trong VueJS 2
13 Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2
14 Sử dụng methods trong VueJS 2
15 Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2
16 Các tạo Custom Directives trong VueJS 2
17 10 best practices trong VueJS 2
18 Sử dụng v-for trong VueJS 2
19 Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2
20 Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2
21 Tạo component và binding data trong VueJS 2
22 Các quy tắc trong VueJS 2
23 VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản
24 Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2
25 Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2
26 Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2
27 VueJS 2: Cài đặt VueJS và viết chương trình Hello World
28 VueJS 2: Tìm hiểu Vue Instance
29 VueJS 2: Template Syntax
30 VueJS 2: Tìm hiểu Methods
31 VueJS2: Computed Properties
32 VueJS 2: Tìm hiểu Watchers
33 VueJS 2: Binding Class và Binding Style
34 VueJS 2: Conditional Rendering (v-if và v-show)
» Nâng cao
35 Cách sử dụng cơ cản của setup() trong Vuejs
36 Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2
37 Xử lý Custom Events trong VueJS 2
38 Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2
39 Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Slideshow hay slider là một phần rất quan trọng trong website hiện nay, thực chất…

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Top