GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Class Bindings và Style Bindings trong VueJS 2

Class Bindings và Style Bindings trong VueJS 2 không chỉ giúp mình áp dụng các hiệu ứng CSS một cách linh hoạt, mà còn cho phép mình điều chỉnh chúng theo cách động, tùy thuộc vào trạng thái hoặc dữ liệu của ứng dụng. Bằng cách sử dụng các bindings này, mình có thể tối ưu hóa giao diện người dùng một cách hiệu quả và linh hoạt hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hãy cùng đi sâu vào Class và Style Bindings trong VueJS 2 để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động và cách chúng tạo ra sự linh hoạt trong việc quản lý giao diện của ứng dụng.

Class Bindings và Style Bindings trong VueJS 2

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 2 png

Trong VueJS 2, Class Bindings và Style Bindings là hai khái niệm quan trọng giúp mình điều khiển và tùy chỉnh giao diện của ứng dụng một cách linh hoạt thông qua việc áp dụng classes CSS và các thuộc tính style.

Class Bindings: Cho phép ta áp dụng các classes CSS cho phần tử dựa trên điều kiện hoặc trạng thái của ứng dụng. Điều này giúp tạo ra giao diện linh hoạt và dễ dàng thay đổi theo nhu cầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Style Bindings: Cho phép ta thêm hoặc thay đổi các thuộc tính style (như màu sắc, kích thước, padding, margin, vv.) của phần tử dựa trên các điều kiện hoặc dữ liệu của ứng dụng, từ đó tạo ra giao diện thẩm mỹ và tương tác hơn.

Sử dụng Class Bindings và Style Bindings không chỉ giúp kiểm soát giao diện một cách linh hoạt mà còn là công cụ quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quản lý mã lệnh hiệu quả hơn.

Class Bindings trong VueJS 2

Cú pháp và cách sử dụng Class Bindings

Directive v-bind:class được sử dụng để áp dụng Class Bindings, cho phép điều khiển các classes CSS của một phần tử dựa trên điều kiện hoặc dữ liệu trong VueJS 2.

<div v-bind:class="{ 'class-name': condition }">
 <!-- Nội dung -->
</div>

Dynamic Classes

Sử dụng biểu thức và object để định nghĩa các classes động, dựa trên trạng thái hoặc dữ liệu trong ứng dụng VueJS.

Ví dụ:

<div v-bind:class="{ 'active': isActive, 'error': hasError }">
 <!-- Nội dung -->
</div>

Trong đó:

 • isActivehasError là các biến dữ liệu từ Vue instance.
 • Nếu isActive có giá trị true, class active sẽ được áp dụng.
 • Nếu hasError có giá trị true, class error sẽ được áp dụng.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng dynamic classes:

<template>
 <div 
  class="example-div"
  v-bind:class="{ 'active': isActive, 'error': hasError }"
 >
  Dynamic Classes Example
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   isActive: true,
   hasError: false
  };
 }
 // ...
};
</script>

<style>
.example-div {
 padding: 20px;
 text-align: center;
}
.active {
 background-color: lightgreen;
}
.error {
 background-color: salmon;
 color: white;
}
</style>

Kết quả khi các giá trị trong data thay đổi sẽ là giao diện thay đổi với các classes được áp dụng hoặc gỡ bỏ tùy thuộc vào trạng thái của các biến dữ liệu.

Style Bindings trong VueJS 2

Cú pháp và cách sử dụng trong Style Bindings

Directive v-bind:style cho phép áp dụng Style Bindings, giúp mình điều khiển các thuộc tính CSS của một phần tử dựa trên trạng thái hoặc dữ liệu trong VueJS 2.

<div v-bind:style="{ color: textColor, fontSize: textSize + 'px' }">
 <!-- Nội dung -->
</div>

Dynamic Styles

Sử dụng biểu thức và object để định nghĩa các styles động, tùy thuộc vào dữ liệu từ Vue instance.

Ví dụ:

<div v-bind:style="{ color: dynamicColor, fontSize: dynamicSize + 'px' }">
 <!-- Nội dung -->
</div>

Trong đó:

 • dynamicColordynamicSize là các biến dữ liệu từ Vue instance.
 • Giá trị của các biến này sẽ thay đổi theo logic trong VueJS, từ đó áp dụng các thuộc tính CSS động cho phần tử.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng dynamic styles:

<template>
 <div 
  class="example-div"
  v-bind:style="{ backgroundColor: bgColor, color: fontColor, fontSize: fontSize + 'px' }"
 >
  Dynamic Styles Example
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   bgColor: 'lightblue',
   fontColor: 'white',
   fontSize: 18
  };
 }
 // ...
};
</script>

<style>
.example-div {
 padding: 20px;
 text-align: center;
}
</style>

Kết quả khi các giá trị trong data được thay đổi sẽ là giao diện thay đổi màu nền, màu chữ và kích thước font của phần tử.

Kết hợp Class và Style Bindings

Sử dụng kết hợp

Kết hợp giữa Class Bindings và Style Bindings cho phép ta tùy chỉnh giao diện một cách linh hoạt bằng cách áp dụng cả classes và styles dựa trên trạng thái hoặc dữ liệu của ứng dụng.

<div 
 class="combined-example"
 v-bind:class="{ 'active': isActive, 'error': hasError }"
 v-bind:style="{ backgroundColor: bgColor, color: fontColor, fontSize: fontSize + 'px' }"
>
 Combined Bindings Example
</div>
export default {
 data() {
  return {
   isActive: true,
   hasError: false,
   bgColor: 'lightblue',
   fontColor: 'white',
   fontSize: 18
  };
 }
 // ...
};
.combined-example {
 padding: 20px;
 text-align: center;
}
.active {
 border: 2px solid green;
}
.error {
 border: 2px solid red;
}

Kết quả của ví dụ này sẽ là một phần tử <div> có các thuộc tính CSS được điều khiển cả về classes và styles dựa trên trạng thái và dữ liệu từ Vue instance. Sử dụng kết hợp này giúp tạo ra giao diện linh hoạt và dễ dàng tương tác.

Kết bài

Khi kết hợp cả Class và Style Bindings, ta có thể kiểm soát hoàn toàn giao diện của ứng dụng, từ việc áp dụng classes CSS cho phần tử đến việc tùy chỉnh các thuộc tính style. Sự linh hoạt này giúp tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn và cũng làm cho mã lệnh trở nên dễ bảo trì và tái sử dụng.

Với việc hiểu rõ về cách sử dụng Class và Style Bindings, mình có thêm công cụ mạnh mẽ để xây dựng giao diện của ứng dụng VueJS 2 một cách linh hoạt và tương tác.

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Top