VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy ngày hiện tại trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy ngày giờ hiện tại trong MySQL bằng cách sử dụng các hàm build-in function có sẵn trong thư viện của MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lấy ngày hiện tại bằng build-in function

Thỉnh thoảng bạn muốn lấy ngày giờ hiện tại trong MySQL để phục vụ cho mội tính năng nào đó của phần mềm. Ví dụ bạn làm web tin tức là có tính năng hẹn giờ đăng bài, bạn sẽ truy vấn những bài nào có ngày đăng bé hơn hoặc bằng ngày hiện tai.

Lúc này một là bạn truyền giá trị ngày hiện tại vào, hai là dùng các hàm lấy ngày giờ trong MySQL.

CURDATE()

Hàm CURDATE() sẽ trả vè ngày hiện tại trong hệ thống server. Hãy xem ví dụ dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

mysql> SELECT CURDATE() today;
+------------+
| today      |
+------------+
| 2017-07-08 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hoặc bạn có thể sử dụng hàm now() như cách dưới đây.

Kế hợp DATE() và NOW()

Bạn sẽ dùng hàm now() để lấy ngày giờ hiện tại định dạng milisecond kiểu số nguyên, sau đó đặt nó trong hàm date() để trả về ngày hiện tại.

mysql> SELECT DATE(NOW()) today;
+------------+
| today      |
+------------+
| 2017-07-08 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

2. Tự tạo Store Procedure lấy ngày hiện tại

Thực tế thì cách này ít người sử dụng bởi nó tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu bạn thích vọc vạch MySQL thì hãy thử xem sao nhé.

Mình sẽ tạo một store procedure function có tên là today.

DELIMITER $$
CREATE FUNCTION today()
RETURNS DATE
BEGIN
RETURN CURDATE();
END$$
DELIMITER ;

Bây giờ bạn có thể thực hiện truy vấn và sử dụng hàm đó một cách bình thường.

mysql> SELECT today();
+------------+
| today()    |
+------------+
| 2017-07-08 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Lấy ngày mai thì sao, bạn chỉ việc cộng nó lên 1 day là được.

mysql> SELECT today() + interval 1 day as Tomorrow;
+------------+
| Tomorrow   |
+------------+
| 2017-07-09 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Tương tự, để lấy ngày hôm qua thì ta trừ nó đi 1 day.

mysql> SELECT today() - interval 1 day Yesterday;
+------------+
| Yesterday  |
+------------+
| 2017-07-07 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách lấy ngày hiện tại trong MySQL bằng hai cách, thứ nhất là sử dụng các hàm có sẵn như CURDATE, kết hợp DATE và NOW, thứ hai là sử dụng store function trong MySQL để tạo hàm sử dụng chung.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top