VIEW
STORED PROCEDURE
INDEX
FULL TEXT SEARCH
TRIGGER
TIPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Không lưu avatar người dùng mà vẫn hiển thị đúng hình

Tại sao lại cần chức năng không cần lưu avatar trong database?

Thông thường khi các bạn thiết kế CSDL bảng người dùng sẽ có một trường avatar. Giả sử hệ thống của bạn có phần comment và khi load comment lên thông thường các bạn sẽ JOIN với bảng user để lấy hình đại diện. Như bạn biết comment thì số lượng của nó rất là nhiều và thành viên cũng không kém. Vậy có cách nào tối ưu cho việc load hơn không? Để trả lời câu hỏi này thì trong bài này chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Điều chắc chắn:

 • Mỗi người dùng sẽ có một id (khóa chính) riêng biệt
 • Mỗi người dùng sẽ có một mốc thời gian đăng ký thành viên

Với hai yếu tố này thì ta hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống không cần lưu đường dẫn avatar mà vẫn có đúng hình. Giả sử tôi có các user như sau:

 • thehalfheart (id = 1) (20-11-2013)
 • nvcuongsp (id = 2) (20-11-2013)
 • mrcuongwinter (id = 3) (21-11-2013)

Như vậy tôi sẽ chọn cấu trúc folder để lưu hình nhu sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • upload/avatar/20_11_2013/1.jpg => avatar của thehalfheart
 • upload/avatar/20_11_2013/2.jpg => avatar của nvcuongsp
 • upload/avatar/21_11_2013/3.jpg => avatar của mrcuongwinter

Rõ ràng không hề có sự trùng thông tin đúng không các bạn. Như vậy trong bảng comment mình cần lưu những thông tin gì để có thể lấy được hình? Ta sẽ cần:

 • id thành viên
 • tên đăng nhập
 • ngày tham gia của thành viên

Như vậy trong bảng comment ta sẽ lưu 3 trường (id_user | username | add_date). Dựa vào 3 thông số này ta hoàn toàn có thể load đúng hình avatar mà không cần thiết phải join vào bảng User.

Dựa vào đâu mà tôi đưa ra giải pháp trên? Tôi xin nói rằng trong thực tế tôi đã xây dựng cách này rất nhiều nên hôm nay tôi chia sẽ cho các bạn nhằm giúp các bạn có một cách nhìn khác hơn đó là không phải bất cứ cai gì đều phải lưu vào database mà ta có thể đưa ra một quy luật nhất định cho hệ thống. Tuy nhiên để làm được như vậy thì yêu cầu hệ thống các bạn viết phải thật sự logic mới không có lỗi.

Bạn có thắc mắc rằng tại sao tôi lại chọn lưu 3 trường (id_user, username, add_date)? Đó là tại vì 3 trường này người dùng sẽ không thay đổi trong quá tình sử dụng hệ thống, tức là người dùng sẽ không có chức năng sửa tên đăng nhập, sửa ngày thêm và sửa id. Đây cũng chính là điểm yếu của hệ thống. Nhưng bản thân tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Rất ít hệ thống cho phép sửa những thông tin đó.

Lời kết:

Trong bài viết này tôi viết mang tính thảo luận nên các bạn có quyền phân tích và phản bác ý kiến của tôi. Và vì là thảo luận nên tôi có quyền biện hộ ý kiến của mình. Mong rằng không có những lời lẽ không đẹp cho bài viết này.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top