PHP TUTORIALS
Hướng dẫn tạo domain ảo tại localhost với XAMPP trên Window Có gì mới trong PHP 8 (Tính năng, Cải tiến và Trình biên dịch JIT) Hướng dẫn viết ứng dụng kiểm tra năm sinh theo âm lịch bằng PHP Xử lý realtime trong PHP sử dụng pusher Hướng dẫn gửi mail trong PHP với PHPMailer Bóc tách dữ liệu từ trang khác bằng PHP Simple HTML DOM Parser Cách sửa lỗi hình ảnh khi đăng bài viết lên Facebook Hướng dẫn tạo thông báo realtime với pushcrew Kích thước chuẩn và cách làm FavIcon icon Tìm hiểu bản chất vòng lặp foreach trong php Những vấn đề nâng cao kỹ năng lập trình trong php Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương Tìm hiểu thuật toán phân trang trong php Giới hạn số trang trong thuật toán phân trang Bài 01: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 1 Bài 02: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 2 Tích hợp bộ search google vào website Nên dùng count() hay sizeof() để đếm số phần tử của mảng Bài 01: Lấy dữ liệu từ mysql lưu vào file excel với PHPExcel Tạo slug tự động bằng JavaScript và PHP RSS là gì? Cách Tạo RSS cho Website PHP CMS là gì? Các CMS phổ biến hiện nay (update 2024) Web động là gì? Web tĩnh là gì? Chặn referrer từ website simple-share-buttons.com Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân Hướng dẫn tạo Facebook App để lấy App ID và Secret Key Download Facebook SDK cho PHP Mối liên hệ giữa HTML - PHP - MYSQL Tự động post bài viết lên tường với hootsuite.com Kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa bằng PHP Lấy video kênh Youtube mới nhất bằng jQuery và Youtube API V3 Đệ quy chuyên mục đa cấp trong PHP toàn tập Font Awesome là gì? Cách sử dụng Font Awesome Tích hợp đăng nhập Google vào Website Thuật toán phân trang với PHP và MySQL Cài đặt LAMP trên Fedora
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 02: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 2

Trước khi vào bài này bạn vui lòng đọc bài đệ quy menu với php và mysql phần 1 đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Thông báo: Serie này đã được biên soạn và quay video nên bạn hãy xem video để dễ hình dung hơn. Xem tại đây.

Ở bài trước chúng ta đã xây dựng được dữ liệu database, xây dựng được layout hiển thị danh sách menu và một lớp Menu dùng để kết nối và lấy dữ liệu. Nhưng chúng ta chưa show dữ liệu ra dưới dạng đệ quy nên trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đệ quy để hiển thị danh sách menu nhé.

Trước khi vào vấn đề chính tôi xin quay lại bài cũ một xíu. Ở bài trước toi đã tạo một file danhsach.php và code javascript, css thẳng vào trong file luôn. Như vậy trông rất khó coi nên bây giờ tôi sẽ tách nó ra file css riêng và import nó vào. Bởi vậy những đoạn code tôi show sẽ không có những đoạn mã CSS nữa. Và tôi cũng xóa luôn những đoạn mã HTML của từng menu, chỉ chừa lại 1 cái để lặp và hiển thị. Nội dung file danhsach.php lúc này như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>

    <script language="javascript">
      $(document).ready(function() {
        $('#menu_wrapper ul div').hide();
        $('#menu_wrapper ul li a').click(function() {
          var tmp = $(this).next('div');

          if ($(tmp).is(':visible')) {
            $(tmp).hide();
          }
          else {
            $(tmp).show();
          }
          return false;
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="menu_wrapper">
      <input type="button" class="button" value="Thêm"/> <br/> <br/>
      <hr/><br/>
      <ul>
        <li>
          <a href="">Nội dung menu</a>
          <div>
            <table border="0">
              <tr>
                <td>Title</td>
                <td><input id="menu_title_{id_hien_tai}" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Link</td>
                <td><input id="menu_link_{id_hien_tai}" name="" value="" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Parent</td>
                <td>
                  <select id="menu_parent_id_{id_hien_tai}">
                    <option>-TOP-</option>
                  </select>
                  <input type="button" data-id="{id_hien_tai}" name="" class="button menu-save" value="Lưu" />
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
Các bạn để ý rằng các thẻ input tôi có đặt ID theo một quy luật như hình dưới đây:

đệ quy menu

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong mỗi ô tôi khoanh tròn các bạn thấy tôi có một đoạn code {id_hien_tai}. Mục đích là trong quá trình lặp tôi sẽ điền ID của menu hiện tại vào để khi click vào button EDIT ta có thể lấy đúng input của menu đó để lưu dữ liệu. ở button lưu tôi cố thêm một class tên là menu-save mục đích dùng để bắt sự kiện click và xử lý.

Đơn giản phải không nào, bây giờ ta tiến hành xây dựng hàm đệ quy php để hiển thị danh sách nhé.

1. Xây dựng hàm đệ quy php hiển thị danh sách

Trước tiên bạn tạo file dequy.php và copy nọi dung bên dưới vào:

/*
 * Hàm hiển thị danh sách menu dạng list
 * Tham số truyền vào:
 * - $menus: danh sách menu
 * - $id_parent: mặc định, không cần truyền vào
 */
function showMenuLi($menus, $id_parent = 0) 
{
  # BƯỚC 1: LỌC DANH SÁCH MENU VÀ CHỌN RA NHỮNG MENU CÓ ID_PARENT = $id_parent
  
  // Biến lưu menu lặp ở bước đệ quy này
  $menu_tmp = array();

  foreach ($menus as $key => $item) {
    // Nếu có parent_id bằng với parrent id hiện tại
    if ((int) $item['menu_parent_id'] == (int) $id_parent) {
      $menu_tmp[] = $item;
      // Sau khi thêm vào biên lưu trữ menu ở bước lặp
      // thì unset nó ra khỏi danh sách menu ở các bước tiếp theo
      unset($menus[$key]);
    }
  }

  # BƯỚC 2: lẶP MENU THEO DANH SÁCH MENU Ở BƯỚC 1
  
  // Điều kiện dừng của đệ quy là cho tới khi menu không còn nữa
  if ($menu_tmp) 
  {
    echo '<ul>';
    foreach ($menu_tmp as $item) 
    {
      echo '<li>';
      echo '<a href="' . $item['menu_link'] . '">' . $item['menu_title'] . '</a>';
      echo '<div>
            <table border="0">
              <tr>
                <td>Title</td>
                <td><input id="menu_title_' . $item['menu_id'] . '" value="' . $item['menu_title'] . '" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Link</td>
                <td><input id="menu_link_' . $item['menu_id'] . '" value="' . $item['menu_link'] . '" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Parent</td>
                <td>
                  <select id="menu_parent_id_' . $item['menu_id'] . '">
                  </select>
                  <input type="button" data-id="' . $item['menu_id'] . '" class="button menu-save" value="Lưu" />
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>';
      
      // Gọi lại đệ quy
      // Truyền vào danh sách menu chưa lặp và id parent của menu hiện tại
      showMenuLi($menus, $item['menu_id']);
      echo '</li>';
    }
    echo '</ul>';
  }
}

Trong hàm này tôi đã lặp thẻ UL trong file danhsach.php, và ở mỗi lần lặp tôi đã thay giá trị {id_hien_tai} thành $item['menu_id']

Bây giờ bạn thay đổi nội dung file danhsach.php như sau:

<?php
require "menu.php";
require "dequy.php";

// Đối tượng menu
$object = new Menu();

// Danh sách menu
$menus = $object->getList();
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link href="style.css" rel="stylesheet"/>
     <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
     <script language="javascript">
       $(document).ready(function(){
        $('#menu_wrapper ul div').hide();
        $('#menu_wrapper ul li a').click(function(){
          var tmp = $(this).next('div');
          
          if ($(tmp).is(':visible')){
            $(tmp).hide();
          }
          else{
            $(tmp).show();
          }
          return false;
        }); 
       });
     </script>
  </head>
  <body>
    <div id="menu_wrapper">
      <input type="button" class="button" value="Thêm"/> <br/> <br/>
      <hr/><br/>
      <?php showMenuLi($menus); ?>
    </div>
  </body>
</html>
Đơn giản không nào, đoạn code đầu file mục đích lấy danh sách menu và import thư viện dequy vào. Ở đoạn giữa file tôi xóa đi những đoạn mã HTML hiển thị menu và thay vào đó là gọi hàm đệ quy menu.

2. Thêm dữ liệu vào menu

Các bạn thêm một số dòng dữ liệu để hiển thị menu. Copy và vào phpmyadmin chạy nhé.

INSERT INTO `menu` (`menu_id`, `menu_title`, `menu_link`, `menu_parent_id`) VALUES
(1, 'PARENT1', NULL, 0),
(2, 'PARENT2', NULL, 0),
(3, 'SUB1', NULL, 1),
(4, 'SUB2', NULL, 1),
(5, 'SUB3', NULL, 1),
(6, 'SUB4', NULL, 2),
(7, 'SUB5', NULL, 2),
(8, 'SUB6', NULL, 3);
Chạy lên ta sẽ có giao diện như bên dưới.

đệ quy menu hình 2

3. Lời kết

Các bạn thấy trong bài này tôi mới chỉ hiển thị danh sách menu đệ quy chứ, và ở mỗi menu tôi đã truyền đầy đủ thông số vào các input. Tuy nhiên tôi chưa có sử lý sự kiện click LƯU. Và tôi cũng chưa hiển thị danh sách MENU PARENT để người dùng chọn. Những điều này tôi sẽ xử lý ở bài tiếp theo, mong các bạn theo dõi

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top