Home > Tiếng Anh > Ngữ pháp tiếng Anh > Thì hiện tại đơn - chuyển đổi thể khẳng định sang phủ định

Thì hiện tại đơn - chuyển đổi thể khẳng định sang phủ định

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Thì hiện tại đơn - chuyển đổi thể khẳng định sang phủ định

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP