Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Kiểm tra điểm học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

PHP - Kiểm tra điểm học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp

DOWNLOAD DEMO

Một trường cấp 3 xét duyệt điểm tốt nghiệp của học sinh thi 3 môn toán, lý và hóa, nếu tổng điểm của 3 môn từ hơn hoặc bằng 15 điểm thì đậu. Trường hợp một trong ba môn bị 0 điểm sẽ bị rớt vì đó là điểm liệt. Hãy sử dụng lệnh if else để viết chương trình này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Mỗi môn có số điểm nằm trong khoảng 0 -> 10, vì vậy ta phải kiểm tra thêm điều kiện ràng buộc này trước, sau đó mới xét đến các trường hợp ở trên.

$toan = 5;
$ly = 6;
$hoa = 4;

if ($toan < 0 || $toan > 10){
  echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
}
else if ($ly < 0 || $ly > 10){
  echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
}
else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
  echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
}
else if ($toan == 0 || $ly == 0 || $hoa == 0){
  echo 'Bạn bị liệt điểm';
}
else if ($toan + $ly + $hoa < 15){
  echo 'Bạn không đạt 15 điểm nên bị loại';
}
else {
  echo 'CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ ĐẬU TỐT NGHIỆP';
}

Vì PHP không có chức năng run console nên bạn hãy tự thay điểm và chạy thử nhé. Nếu bạn muốn kết hợp với form thì hãy sử dụng đoạn code dưới đây (dành cho ai biết form trong PHP).

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    if (isset($_POST['cal']))
    {
      $toan = (int)$_POST['toan'];
      $ly = (int)$_POST['ly'];
      $hoa = (int)$_POST['hoa'];

      if ($toan < 0 || $toan > 10){
        echo 'Điểm môn Toán phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($ly < 0 || $ly > 10){
        echo 'Điểm môn Lý phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($hoa < 0 || $hoa > 10){
        echo 'Điểm môn Hóa phải từ 0 -> 10';
      }
      else if ($toan == 0 || $ly == 0 || $hoa == 0){
        echo 'Bạn bị liệt điểm';
      }
      else if ($toan + $ly + $hoa < 15){
        echo 'Bạn không đạt 15 điểm nên bị loại';
      }
      else {
        echo 'CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ ĐẬU TỐT NGHIỆP';
      }
    }
      
    
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        Toán <input type="text" name="toan" value=""/> <br/>
        Lý <input type="text" name="ly" value=""/> <br/>
        Hóa <input type="text" name="hoa" value=""/> <br/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?
PHP - Kiểm tra điểm học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp
PHP - Xếp hạng năng lực của học sinh cuối năm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP