Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?

DOWNLOAD DEMO

Áp dụng kiến thức đã học trong bài, hãy sử dụng lệnh if else để viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không? Nếu chia hết thì in ra là "Số $number chia hết cho 7", ngược lại thì in là "Số $number không chia hết cho 7".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Về cách làm tương tự như kiểm tra số chẵn lẽ, ta sẽ sử dụng hàm chia lấy dư, nếu chia cho 7 mà dư 0 tức là chia hết, ngược lại có dư thì không chia hết.

$number = 1990;

if ($number % 7 == 0){
  echo "$number chia hết cho 7";
}
else {
  echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
}

Các bạn có thể kết hợp với form HTML để chương trình nhìn sinh động hơn, dành cho bạn nào biết chút về HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php
    // Kiểm tra có phải người dùng click vào nút Kiểm Tra
    if (isset($_POST['number']))
    {
      // Lấy giá trị của ô input có tên là number theo phương thức POST
      $number = (int)$_POST['number'];
      
      if ($number % 7 == 0){
        echo "$number chia hết cho 7";
      }
      else {
        echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
      }
    }
    ?>
    <div>
      <form method="post" action="">
        <input type="text" name="number" value=""/>
        <input type="submit" name="cal" value="Kiểm tra"/>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Kiểm tra một số có chia hết cho 7 hay không?
PHP - Kiểm tra điểm học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp
PHP - Xếp hạng năng lực của học sinh cuối năm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP